cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Các chi tiết của vỏ tủ đóng ngắt điện 24KV ( bằng thép) - 1 Bộ = 3 chiếc
Cánh cửa của tủ đóng ngắt điện 24KV ( bằng thép) - 1 Bộ = 12 chiếc
LV429337 Núm xoay của áp tô mát DIRECT STANDARD ROTARY HANDLE
Phụ tùng của máy chế biến gỗ -Mô đun dẫn xuất khí
Tấm chắn trong tủ đóng ngắt điện 24KV ( bằng thép) - 1 bộ = 2 chiếc
Tấm gia cố trong tủ đóng ngắt điện 24 KV ( bằng thép) - 1 Bộ = 9 chiếc
Phần XVI:MÁY VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ CƠ KHÍ;THIẾT BỊ ĐIỆN; CÁC BỘ PHẬN CỦA CHÚNG; THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO ÂM THANH, THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO HÌNH ẢNH,ÂM THANH TRUYỀN HÌNH VÀ CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG CỦA CÁC THIẾT BỊ TRÊN
Chương 85:Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ tùng của các loại máy trên