cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Các chính sách áp dụng với mã HS này

STT Chính sách Ngày áp dụng Tình trạng Chi tiết
1 Danh Mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục I) 15/05/2018 Đang áp dụng Xem chi tiết
2 Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận trước thông quan Xem chi tiết
3 Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn hợp quy sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường Xem chi tiết
4 Danh mục các loại vật tư, phương tiện đã qua sử dụng và đã bị thay đổi kết cấu để chuyển đổi công năng so với thiết kế ban đầu thuộc diện cấm nhập khẩu Xem chi tiết
5 Danh mục các loại ô tô và bộ linh kiện lắp ráp ô tô, các loại xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe máy chuyên dùng, thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Giao Thông Vận Tải, bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ thuộc diện cấm nhập khẩu Xem chi tiết
6 Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập Xem chi tiết

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

STT Văn bản Tình trạng hiệu lực Chi tiết
1 QCVN 11:2015/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
2 QCVN 10:2015/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
3 QCVN 09:2015/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
4 QCVN 82:2014/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
5 QCVN 13:2011/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
6 QCVN 22:2010/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
7 TCVN 7271:2003 Còn hiệu lực Xem chi tiết
8 TCVN 6211:2003 (ISO 3833:1977) Đang có hiệu lực Xem chi tiết
9 TCVN 4244:2005 Còn hiệu lực Xem chi tiết