cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Khớp nối giữa khung sườn và tay lái xe đạp thể thao cacbon(14.5*6cm)... (mã hs khớp nối giữa k/ mã hs của khớp nối giữ)
Khung xe dap RIOEFRAM110GY00A140S... (mã hs khung xe dap ri/ mã hs của khung xe dap)
Sườn xe đạp(2020-BULLS-E-STREAM EVO 45 AM 2.0)... (mã hs sườn xe đạp202/ mã hs của sườn xe đạp)
Khung sau của sườn xe đạp thể thao cacbon (51.2*16.1*26cm)... (mã hs khung sau của s/ mã hs của khung sau củ)
ong co phuoc xe dap FP-OLFP-20255-2A-500... (mã hs ong co phuoc xe/ mã hs của ong co phuoc)
Phuộc xe đạp(19 WIGGINS/CHARTRES 20")... (mã hs phuộc xe đạp19/ mã hs của phuộc xe đạp)
Khung xe đạp đã sơn phủ HY3AH9A440(paint)... (mã hs khung xe đạp đã/ mã hs của khung xe đạp)
Sườn xe đạp(MONDRAKER/PHASE S 29")... (mã hs sườn xe đạpmon/ mã hs của sườn xe đạp)
Sườn xe đạp(CARRE/VENGEANCE E GENT)... (mã hs sườn xe đạpcar/ mã hs của sườn xe đạp)
Sườn xe đạp(PE/BICI ITALIA 1949 7SPD)... (mã hs sườn xe đạppe// mã hs của sườn xe đạp)
Phuộc xe đạp(PEGASUS-BICI ITALIA 1949)... (mã hs phuộc xe đạppe/ mã hs của phuộc xe đạp)
Phuộc xe đạp(CARRERA/SUBWAY E 27.5" GENT/LADY)... (mã hs phuộc xe đạpca/ mã hs của phuộc xe đạp)
Bát bắt dẫn cáp xe đạp... (mã hs bát bắt dẫn cáp/ mã hs của bát bắt dẫn)
Vai phuộc trên (bên phải) của khung xe đạp bằng carbon NOSEM9A-SS-R... (mã hs vai phuộc trên/ mã hs của vai phuộc tr)
Phuộc xe đạp(20 BULLS BAR BAR 20" 28.6)... (mã hs phuộc xe đạp20/ mã hs của phuộc xe đạp)
Sườn xe đạp(20 BU/BAR BAR 20" 20"*24.1cm)... (mã hs sườn xe đạp20/ mã hs của sườn xe đạp)
Nắp vai (bằng sắt)... (mã hs nắp vai bằng s/ mã hs của nắp vai bằn)
Trụ yên (bằng sắt)... (mã hs trụ yên bằng s/ mã hs của trụ yên bằn)
Nút chặn (bằng sắt)... (mã hs nút chặn bằng/ mã hs của nút chặn bằ)
Miếng số (bằng sắt)... (mã hs miếng số bằng/ mã hs của miếng số bằ)
ống nhánh (bằng sắt)... (mã hs ống nhánh bằng/ mã hs của ống nhánh b)
ống ngã năm (bằng sắt)... (mã hs ống ngã năm bằ/ mã hs của ống ngã năm)
Giá treo dây (bằng sắt)... (mã hs giá treo dây b/ mã hs của giá treo dây)
Miếng gia cố (bằng sắt)... (mã hs miếng gia cố b/ mã hs của miếng gia cố)
Miếng giá đỡ (bằng sắt)... (mã hs miếng giá đỡ b/ mã hs của miếng giá đỡ)
Nút thắng xe đạp (bằng sắt)... (mã hs nút thắng xe đạ/ mã hs của nút thắng xe)
Vòng xiết yên xe (bằng sắt)... (mã hs vòng xiết yên x/ mã hs của vòng xiết yê)
Nắp chụp ống giữa (bằng sắt)... (mã hs nắp chụp ống gi/ mã hs của nắp chụp ống)
Miếng cầu ngang dưới (bằng sắt)... (mã hs miếng cầu ngang/ mã hs của miếng cầu ng)
Bách chịu lực yên sau (bằng sắt)... (mã hs bách chịu lực y/ mã hs của bách chịu lự)
Vạch móng (Miếng kẹp) (bằng sắt)... (mã hs vạch móng miến/ mã hs của vạch móng m)
Vòng xiết chốt yên xe (bằng nhôm)... (mã hs vòng xiết chốt/ mã hs của vòng xiết ch)
ống cổ xe đạp (ống ngã ba)(bằng sắt)... (mã hs ống cổ xe đạp/ mã hs của ống cổ xe đạ)
ống nhôm của khung xe đạp sơn màu mẫu (color tube) 28*0.2*150(mm)(paint)... (mã hs ống nhôm của kh/ mã hs của ống nhôm của)
Móc sườn xe đạp 9Q-0478, mới 100%... (mã hs móc sườn xe đạp/ mã hs của móc sườn xe)
Móc đề khung xe đạp 9T-0138, mới 100%... (mã hs móc đề khung xe/ mã hs của móc đề khung)
Khung xe đạp (đã sơn) (21-A460310146-08)(làm bằng ống nhôm mua việt nam, móc đuôi nhập khẩu),mới 100%... (mã hs khung xe đạp đ/ mã hs của khung xe đạp)
Khung xe đạp carbon (đã sơn) (28-A910101142-21)(được sản xuất từ tấm carbon nhập khẩu),mới 100%... (mã hs khung xe đạp ca/ mã hs của khung xe đạp)
Giá đỡ xe đạp, 0.006Kg/cái... (mã hs giá đỡ xe đạp/ mã hs của giá đỡ xe đạ)
Phuộc xe đạp(17 CARRERA ABYSS)... (mã hs phuộc xe đạp17/ mã hs của phuộc xe đạp)
Sườn xe đạp(19 CARRERA VENGEANCE JR 26)... (mã hs sườn xe đạp19/ mã hs của sườn xe đạp)
Bát chặn cáp xe đạp (bằng nhôm) CABLE STOPPER hàng mới 100% item# 6005-050-11... (mã hs bát chặn cáp xe/ mã hs của bát chặn cáp)
Chốt xe đạp (bằng nhôm) PIVOT hàng mới 100% item# 6007-010-1... (mã hs chốt xe đạp bằ/ mã hs của chốt xe đạp)
Phần XVII:XE CỘ, PHƯƠNG TIỆN BAY, TÀU THUYỀN VÀ CÁC THIẾT BỊ VẬN TẢI LIÊN HỢP
Chương 87:Xe cộ trừ thiết bị chạy trên đường xe lửa hoặc xe điện, và các bộ phận và phụ tùng của chúng