cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Kính thuốc
Kính thuốc
Kính thuốc
Kính thuốc
+ 18
Kính thuốc
Kính thuốc
Kính thuốc
Kính thuốc
Kính thuốc
Kính thuốc
Kính thuốc
Kính thuốc
Kính thuốc
Kính thuốc
Kính thuốc
Kính thuốc
Kính thuốc
Kính thuốc
Kính thuốc
Kính thuốc
Kính thuốc
Kính thuốc

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Kính thuốc
Kính thuốc
Finished 1.56 HC+UV400 Lens - Tròng kính cận phản quang - Hàng mới 100%
Kính chống bụi A700 trắng 1015361 không dùng để hàn hàng mới 100%
Kính chống bụi A800 trắng 1015370 không dùng để hàn hàng mới 100%
Kính công nghệ 3D
Kính điều chỉnh(kính hàn) HA-11105( mới 100%)
Kính điều chỉnh(kính hàn) HA11130( mới 100%)
Finished 1.56 HC+UV400 Lens - Tròng kính cận phản quang - Hàng mới 100%
Kính chống bụi A700 trắng 1015361 không dùng để hàn hàng mới 100%
Kính chống bụi A800 trắng 1015370 không dùng để hàn hàng mới 100%
Kính chống bụi A700 trắng 1015361 không dùng để hàn hàng mới 100%
Kính chống bụi A800 trắng 1015370 không dùng để hàn hàng mới 100%
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng