cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Loại khác

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XVI Chương 85 85393200 Bóng đèn hơi thủy ngân hoặc natri; bóng đèn ha-lo-gien kim loại