cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Loại khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Bộ đèn chớp kèm theo chân để đèn dùng trong phòng chụp ảnh. mới 100%
Đèn chớp để chụp ảnh dùng điện 220V-(55-80)W, cỡ (22x9x9)cm đến (28x23x22)cm, hiệu Chữ Trung Quốc, mới 100%
Đèn Flash camera Model DCR-SR220
Đèn Flash camera Model HDR-XR500V
Đèn FLASH máy ảnh KTS hiệu NIKON SB-400 - hàng mới 100%
Đèn FLASH máy ảnh KTS SB-400- hàng mới 100%
Đèn FLASH máy ảnh KTS SB-700 SPEEDLIGHT - hàng mới 100%
Đèn FLASH máy ảnh KTS SB-910 SPEEDLIGHT- hàng mới 100%
Đèn FLASH máy ảnh KTS SPEED LIGHT SB-N5 - hàng mới 100%
Đèn FLASH máy ảnh KTS SPEEDLIGHT SB-N5 - hàng mới 100%
Đèn Speedlite Canon 430EX II (ASA) dùng cho máy ảnh KTS, hàng mới 100%
Đèn Speedlite Canon 580EX II (ASA) dùng cho máy ảnh KTS, hàng mới 100%
đèn studio, Pro-B UV, 100W đi kèm dụng cụ phản sáng, hàng mới 100%
đèn Studio, ProHead UV, 250W đi kèm dụng cụ phản sáng, hàng mới 100%
đèn studio, ProRing UV 9600Ws, hàng mới 100%
đèn studio, ProTwin UV 500W, hàng mới 100%
đèn, 100W/120V, hàng mới 100%
đèn, 250W/120V, hàng mới 100%
Linh kiện đtdđ Nokia đèn flash-9906455
Linh kiện và phụ kiện đtdđ Sony Ericsson: đèn flash-C905-1202-8815.7
Đèn FLASH máy ảnh KTS hiệu NIKON SB-400 - hàng mới 100%
Đèn FLASH máy ảnh KTS SB-400- hàng mới 100%
Đèn FLASH máy ảnh KTS SB-700 SPEEDLIGHT - hàng mới 100%
đèn studio, Pro-B UV, 100W đi kèm dụng cụ phản sáng, hàng mới 100%
đèn studio, ProRing UV 9600Ws, hàng mới 100%
đèn studio, ProTwin UV 500W, hàng mới 100%
đèn, 100W/120V, hàng mới 100%
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng