cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Thiết bị chụp cộng hưởng từ

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Thiết bị chụp cộng hưởng từ
Thiết bị chụp cộng hưởng từ
1 Phần của hệ thống máy chụp cổng hưởng từ 1.5 T. Hãng sx: GE Health care. Model: Optima MR 360. Hàng mới 100%. Chi tiết bao gồm: Khối từ và hệ thống làm lạnh khối từ.
Bậc thang cho phòng chụp-05395418
Bình dập cháy-09704156
Bộ mở rộng cánh tay cho máy chụp mạch Xper.(Field extemsions Xper vascular systems). Hàng mới 100%
Bộ phát hiện kim loại-09693698
Các thiết bị phụ trợ của hệ thống chụp cộng hưởng từ Model: SIGNA HD xt 1.5T, Mới 100% , HXS: GE HEALTHCARE gồm: ( bàn bênh nhân, bàn điều kiển chụp, các cuộn thu....) như phụ lục đính kèm
Cáng đẩy bệnh nhân-07437549
Cọc treo dịch truyền-05140095
Giá đỡ khung chứa phim X-Quang dùng cho máy X-Quang C-arm.(Casett holter) Hàng mới 100%.
Hệ thống máy cộng hưởng từ - MRI,MODEL: Airis Vento, hàng dùng trong y tế và phụ kiện chuẩn đi kèm, hàng mới 100%
Hệ thống máy Cộng hưởng từ Hitachi, model: Airis Mate, mới 100%
Hệ thống máy cộng hưởng từ -MRI model: Aperto Lucent dùng trong y tế và phụ kiện chuẩn đi kèm-hàng mới 100%
Khối từ của hệ thống cộng hưởng từ và hệ thống làm lạnh cho khối từ, Model: SIGNA HD xt 1.5T, Mới 100% , HXS: GE HEALTHCARE
Máy cộng hưởng từ (MRI) - Model: APERTO LUCENT. Hàng mới 100%
Một phần của máy cộng hưởng từ ( MRI ) - Model: ECHELON ( Gồm : bộ vỏ máy, bàn bệnh nhân, tủ điện, dây cáp điện các loại, bộ CPU, bàn phím, chuột, phần mềm ), hàng mới 100%
Nhiệt kế ẩm-09693540
Phụ kiện thiết bị y tế : Các phụ kiện tương thích từ trường, là một phần đồng bộ của hệ thống máy chẩn đoán hình ảnh bằng cộng hưởng từ( MR) Magnetom Essenza (nhập lần 1) gồm:
Que treo ống truyền dịch cho cáng-07437556
Thiết bị y tế: Hệ thống máy chẩn đoán hình ảnh bằng cộng hưởng từ ( MR) Magnetom C .Mới 100%,( chi tiết theo bảng kê đính kèm.)
Thiết bị y tế: Lồng Faraday khử nhiễu của hệ thống máy chẩn đoán hình ảnh bằng cộng hưởng từ ( MR) Magnetom Avanto (mới 100%)-14413604
1 Phần của hệ thống máy chụp cổng hưởng từ 1.5 T. Hãng sx: GE Health care. Model: Optima MR 360. Hàng mới 100%. Chi tiết bao gồm: Khối từ và hệ thống làm lạnh khối từ.
Các thiết bị phụ trợ của hệ thống chụp cộng hưởng từ Model: SIGNA HD xt 1.5T, Mới 100% , HXS: GE HEALTHCARE gồm: ( bàn bênh nhân, bàn điều kiển chụp, các cuộn thu....) như phụ lục đính kèm
Khối từ của hệ thống cộng hưởng từ và hệ thống làm lạnh cho khối từ, Model: SIGNA HD xt 1.5T, Mới 100% , HXS: GE HEALTHCARE
Thiết bị y tế: Hệ thống máy chẩn đoán hình ảnh bằng cộng hưởng từ ( MR) Magnetom C .Mới 100%,( chi tiết theo bảng kê đính kèm.)
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng