cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy
Thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy
Thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy
Thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy
Khối thu nhận tín hiệu của máy PET/CT (Kittyhawk XR Detector FRU Assembly- FRU Shipping Container- Module Asm- and EMC Gasket)- Hàng mới... (mã hs khối thu nhận t/ mã hs của khối thu nhậ)
Thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy
Monitor sản khoa kèm máy in nhiệt. Model UT3000. Hàng mới 100% nguyên đai kiện do hãng Goldway Mỹ sản xuất.
Monitor theo dõi bệnh nhân đa thông số/ Touch screen patient monitor
MONITOR THEO DõI BệNH NHâN Và PHụ TùNG, MODEL: OMNI II, HIệU INFINIUM, MớI 100% - PATIENT MONITOR WITH STABDARD ACCESSORIES
Monitor sản khoa kèm máy in nhiệt. Model UT3000. Hàng mới 100% nguyên đai kiện do hãng Goldway Mỹ sản xuất.
MONITOR THEO DõI BệNH NHâN Và PHụ TùNG, MODEL: OMNI II, HIệU INFINIUM, MớI 100% - PATIENT MONITOR WITH STABDARD ACCESSORIES
Phần XVIII:DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 90:Dụng cụ, thiết bị và máy quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ tùng của chúng