cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Các chính sách áp dụng với mã HS này

STT Chính sách Ngày áp dụng Tình trạng Chi tiết
1 Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an 18/12/2019 Đang có hiệu lực Xem chi tiết
2 Danh mục Thiết bị y tế đã qua sử dụng cấm nhập khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương 15/06/2018 Đang áp dụng Xem chi tiết
3 Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn hợp quy sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường Xem chi tiết
4 Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Xem chi tiết

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

STT Văn bản Tình trạng hiệu lực Chi tiết
1 QCVN 21:2015/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
2 QCVN 64:2015/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
3 QCVN 70:2014/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
4 QCVN 72:2013/BGTVT Hết hiệu lực Xem chi tiết
5 QCVN 48:2012/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
6 QCVN 49:2012/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
7 QCVN 08:2012/BLĐTBXH Còn hiệu lực Xem chi tiết
8 QCVN 10:2012/BLĐTBXH Còn hiệu lực Xem chi tiết