cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Đèn sợi quang loại dùng đeo trên đầu, được thiết kế dùng trong y học (SEN)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Các chính sách áp dụng với mã HS này

STT Chính sách Ngày áp dụng Tình trạng Chi tiết
1 Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn hợp quy sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường Xem chi tiết
2 Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế Xem chi tiết

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

STT Văn bản Tình trạng hiệu lực Chi tiết
1 QCVN 21:2015/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
2 QCVN 42:2015/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
3 QCVN 64:2015/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
4 QCVN 70:2014/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
5 QCVN 48:2012/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
6 QCVN 49:2012/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết