cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Đèn sợi quang loại dùng đeo trên đầu, được thiết kế dùng trong y học (SEN)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XVI Chương 85 85122091 Dùng cho xe máy
2 Phần XVI Chương 85 85395000 Đèn đi-ốt phát quang (LED)