cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2021

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Bộ phận bằng gỗ, bằng giấy hoặc bằng plastic

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Bộ phận bằng gỗ, bằng giấy hoặc bằng plastic
Bộ nút trợ giúp Folio, mới 100%
Bóng nhựa cho quay số, mới 100%
Nút ấn >, mới 100%
Nút ấn cho cung, mới 100%
Nút ấn X, mới 100%
Nút ấn X1, mới 100%
Nút ấn X10, mới 100%
Vi chuyển đổi dùng cho nút ấn, mới 100%
Phần XX:CÁC MẶT HÀNG KHÁC
Chương 95:Đồ chơi, dụng cụ dùng cho các trò chơi và thể thao; các bộ phận và phụ tùng của chúng