cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2021

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Bộ phận bằng gỗ, bằng giấy hoặc bằng plastic

Bạn đang xem mã HS 95043020: Bộ phận bằng gỗ, bằng giấy hoặc bằng plastic


Đang cập nhật...