cơ sở dữ liệu pháp lý

(Dự thảo án lệ số 1) Quyết định GĐT số 01/2017/KDTM-GĐT ngày 1/3/2017 về công nhận hợp đồng thế chấp QSDĐ mà trên đất có tài sản không thuộc sở hữu của bên thế chấp

Một bên thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự nhưng trên đất còn có tài sản thuộc sở hữu của người khác;hình thức và những nội dung của hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp này, Tòa án phải xác định hợp đồng thế chấp có hiệu lực pháp luật.

Đọc thêm

(Dự thảo án lệ số 2) Quyết định GĐT số 14/2017/KDTM-GĐT ngày 6/6/2017 về xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa

Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa và việc hoãn phiên tòa vì lý do từ phía Tòa án. Phiên tòa được mở lại nhưng có đương sự hoặc người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự được triệu tập hợp lệ vắng mặt. Tòa án phải xác định đây là trường hợpđương sự hoặc người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất vắng mặt tại phiên tòa.

Đọc thêm

(Dự thảo án lệ số 3) Quyết định GĐT số 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10/11/2016 về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp HĐ mua bán hàng hóa quốc tế bị huỷ bỏ

Khi HĐ mua bán hàng hóa quốc tế bị huỷ bỏ, Tòa án phải xác định thư tín dụng (L/C) không bị mất hiệu lực thanh toán vì lý do hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của thư tín dụng (L/C) bị hủy bỏ.

Đọc thêm

Dự thảo án lệ 18 (đợt 3): Án lệ về người Việt Nam trước khi đi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người Việt Nam ở trong nước sử dụng

Người Việt Nam trước khi đi định cư ở nước ngoài đã giao đất nông nghiệp cho người Việt Nam ở trong nước sử dụng; người Việt Nam ở trong nước đã sử dụng đất đó ổn định, lâu dài và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đọc thêm

Dự thảo án lệ 19 (đợt 3): Dự thảo án lệ về phạm vi yêu cầu trong vụ án đòi tài sản là nhà đất

Trong vụ án kiện đòi tài sản là nhà đất, có đương sự yêu cầu xác định nhà đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng của mình nhưng không yêu cầu giải quyết phần giá trị công trình mà họ đã xây dựng thêm trên đất đó và Tòa án quyết định nhà đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người khác.

Đọc thêm

Phân biệt HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ và HỢP ĐỒNG MUA BÁN qua Bản án 16/2012/KDTM-ST về Tranh chấp hợp đồng mua bán dược phẩm

Theo quy định của Luật Thương mại thì: “Hợp đồng đại lý phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương”. Đồng thời phía bị đơn xuất trình chứng cứ là quan hệ các bên vẫn diễn ra bình thường, đến năm 2011 thì các bên không còn sử dụng hình thức ràng buộc nhau với tên gọi hợp đồng mua bán mà thay thế bằng hợp đồng đại lý.

Đọc thêm

Ngân hàng bị Tòa tuýt còi vì không cho xử lý tài sản thế chấp là tài sản luân chuyển trong kinh doanh

Cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa làm rõ những lý do mà Ngân hàng nêu, như “bán xe không đúng giá” là như thế nào? Giá đúng là bao nhiêu? Người thụ hưởng là Nguyên đơn nhưng Ngân hàng TMCP Sài Gòn cam kết trả tiền vào số tài khoản duy nhất của NĐ_Công ty Hà Minh thì thực chất ai là người được hưởng số tiền thanh toán này... Như vậy thì có đảm bảo khả năng thu hồi nợ của Ngân hàng hay không mà đã chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng là chưa đủ căn cứ

Đọc thêm

Tranh chấp bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra (Điều 618 BLDS 2005)

Luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày: Căn cứ Khoản 3 Điều 623, Điều 618; Căn cứ Điểm đ Khoản 2 Phần 3 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 thì trách nhiệm bồi thường thuộc về BĐ_Công ty xe khách Sơn Hải nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét và chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn

Đọc thêm

Tranh chấp hợp đồng tín dụng: Yêu cầu đòi “phạt chồng phạt và lãi chồng lãi” 5% trên số dư nợ gốc và lãi của ngân hàng bị tòa bác

Ngoài các quy định nói trên, không có quy định nào, kể cả quy định trong Bộ luật dân sự cho phép phạt nhiều lần về cùng một vi phạm trong hợp đồng tín dụng. Vì nếu cho phép phạt nhiều lần thì quy định phạt lãi do quá hạn không được vượt quá 150% không còn ý nghĩa thực tiễn.

Đọc thêm

Tranh chấp thanh toán L/C ngân hàng (letter of credit) trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

LQ_Thadabank không đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn về việc yêu cầu Tòa án hủy bỏ L/C trả chậm và yêu cầu buộc LQ_Thadabank hoàn trả ngay số tiền ký quỹ là 1.313.308,85 USD cho nguyên đơn. LQ_Thadabank đề nghị Tòa án hủy bỏ ngay Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 101/2011/QĐ-BPKCTT ngày 23/9/2011 để LQ_Thadabank thanh toán cho LQ_Ngân hàng Maria Scotta theo đúng thỏa thuận tại L/C

Đọc thêm

Tòa tuyên vô hiệu Hợp đồng công chứng chuyển nhượng tài sản chung được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân

BĐ_Văn phòng Công chứng Nhân Hậu thực hiện việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trong thời kỳ hôn nhân, nhưng không yêu cầu ông LQ_Võ Văn Nam cung cấp các loại giấy tờ xác nhận là tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân hoặc được vợ là bà NĐ_Trần Bích Thùy ủy quyền là thiếu chặt chẽ, không phù hợp với các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình

Đọc thêm

Nhận thế chấp bằng tài sản thi hành án, hợp đồng thế chấp vô hiệu, ngân hàng có nguy cơ mất tài sản bảo đảm

Ngân hàng No&PTNT huyện DL có nhận thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất là diện tích đất 25.208m2 thửa 21 vào ngày 22/9/2011. Hợp đồng thế chấp được văn phòng công chứng DL công chứng và được đăng ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện DL. Ngày 26/6/2012, LQ_Chi cục Thi hành án huyện DL tiến hành kê biên tài sản của bà BĐ_Hà, ông BĐ_Dũng đối với quyền sử dụng đất là diện tích đất 25.208m2 thửa 21 bản đồ số 21 xã Tân Thượng (nay là xã TL).

Đọc thêm

Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư vô hiệu vì chưa có quyết định phê duyệt của UBND và chưa thi công phần móng

LQ_PHM ký Hợp đồng mua bán căn hộ với bà NĐ_Nga trước khi có quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành phố HCM và trước khi thi công phần móng của dự án và đến nay vẫn chưa hoàn thành. Điều này trái với quy định tại Khoản 1 Điều 39 Luật nhà ở năm 2005, vi phạm Điều 127, 128 Bộ luật Dân sự 2005 nên vô hiệu và việc giải quyết hậu quả theo quy định tại Điều 137 Bộ luật Dân sự 2005.

Đọc thêm