CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM
Dự thảo án lệ 13 (đợt 3): Án lệ về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất không ghi điều kiện tặng cho nhưng tại các văn bản khác thể hiện các bên có thỏa thuận về điều kiện của việc tặng cho.

17/07/2017 Xem thêm

Dự thảo án lệ 14 (đợt 3): Án lệ về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hợp đồng vô hiệu

Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được thực hiện toàn bộ hoặc một phần bị tuyên bố vô hiệu do cả hai bên cùng có lỗi như nhau.

17/07/2017 Xem thêm

Dự thảo án lệ 15 (đợt 3): Án lệ về giải quyết trường hợp lấn chiếm đất giáp ranh

Đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị lấn chiếm phần diện tích giáp ranh. Người lấn chiếm đất đã xây dựng nhà kiên cố không thể tháo dỡ.

17/07/2017 Xem thêm

Dự thảo án lệ 16 (đợt 3): Án lệ về chuyển đổi quyền sử dụng đất thực tế

Hai bên thỏa thuận miệng với nhau về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trên cơ sở tự nguyện; đã đăng ký, kê khai diện tích đất đã đổi và được ghi nhận tại Sổ địa chính; đã trực tiếp canh tác, sử dụng ổn định, liên tục, lâu dài.

17/07/2017 Xem thêm

Dự thảo án lệ 17 (đợt 3): Án lệ về tranh chấp quyền sử dụng đất

Đất tranh chấp thuộc quyền sử dụng của nguyên đơn nhưng bị đơn đã xây dựng nhà và các tài sản trên đất trong thời gian quản lý, sử dụng đất đó.

17/07/2017 Xem thêm