cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
1081/2016/KDTM-PT: PVI phải trả thêm 61 tỷ đồng bảo hiểm cho Bibica sau 5 năm kiện tụng Phúc thẩm Kinh doanh thương mại
 • 3449
 • 128

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ

16-09-2016
TAND cấp tỉnh

Về số tiền bồi thường được tính toán dựa trên cơ sở số tiền bảo hiểm và giá trị tài sản bị tổn thất được Crawford Việt Nam đề xuất, phía PVI đã chấp nhận còn Bibica không chấp nhận vì cho rằng Crawford Việt Nam không có trách nhiệm xác định số tiền bồi thường mà số tiền này phải do Bibica và PVI xác định. Tuy nhiên, nguyên đơn cùng không yêu cầu giám định lại bởi một tổ chức giám định khác và cũng không đưa ra được căn cứ khách quan nào để xác định số tiền mà PVI phải bồi thường theo yêu cầu của mình


2053/2016/LĐ-ST: Tranh chấp về tiền trợ cấp thôi việc Sơ thẩm Lao động
 • 963
 • 34

Tranh chấp về tiền trợ cấp thôi việc

29-09-2016
TAND cấp huyện

Bà NĐ_Dương là nhân viên của BĐ_Công ty TNHH Phát triển nhà Phúc Minh, làm việc theo Hợp đồng lao động số 03-06/HĐLĐ-2007, hợp đồng không xác định thời hạn, chức vụ kế toán trưởng. Ngày 14/01/2014 bà NĐ_Dương có đơn xin nghỉ việc và phía Công ty đã chấp nhận đơn xin nghỉ việc của bà NĐ_Dương. Ngày 28/02/2014 Công ty ban hành Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động số 02-02/HĐ-TGĐ, nội dung công ty chấm dứt hợp đồng lao động theo đơn xin nghỉ việc, kể từ ngày 01/3/2014. Tại nội dung của Quyết định 02-02 ngày 28/02/2014 này, Công ty tính cho bà NĐ_Dương được hưởng trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động và tiền lương ngày phép chưa nghỉ là 122.000.000 đồng. Tuy nhiên cho đến nay Công ty vẫn chưa thực hiện việc chi trả theo Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trên cho bà NĐ_Dương.


94/2016/DS-GĐT: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 1132
 • 28

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

25-07-2016
Tòa án nhân dân cấp cao

1. Chấp nhận Kháng nghị số 8B/2015/KN-DS ngày 25/12/2015 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố HCM. 2. Hủy toàn bộ Bản án dân sự phúc thẩm số 1610/2012/DS-PT ngày 27/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố HCM và Bản án dân sự sơ thẩm số 246/2012/DS-ST ngày 08/8/2012 của Tòa án nhân dân quận X, Thành phố HCM về vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông NĐ_Lê Trung Tín, bà NĐ_Lê Thị Loan với bị đơn là ông BĐ_Trần Trọng Toàn.


49/2016/KDTM-PT: Tranh chấp giữa thành viên công ty với pháp nhân (Công ty cổ phần) Phúc thẩm Kinh doanh thương mại
 • 3273
 • 115

Tranh chấp thành viên công ty với pháp nhân (Công ty cổ phần)

27-10-2016
Tòa án nhân dân cấp cao

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông NĐ_Trần Quang Tín đối với BĐ_Công ty cổ phần Đại Đồng về việc tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty. Buộc BĐ_Công ty cổ phần Đại Đồng phải thực hiện những nội dung sau: Thông báo cho ông NĐ_Trần Quang Tín biết Bản tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm của công ty từ khi công ty được thành lập đến hết năm 2014 và các báo cáo tài chính đến hết năm 2014;


283/2016/DS-PT: Tranh chấp quyền sử dụng đất Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 1662
 • 47

Tranh chấp quyền sử dụng đất

24-11-2016
Tòa án nhân dân cấp cao

Chấp nhận kháng cáo của bà BĐ_Trần Thị Ánh Tâm; hủy bản án dân sự sơ thẩm số 617/2015/DSST ngày 26/06/2015 của Tòa án nhân dân thành phố HCM. Chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân thành phố HCM giải quyết lại vụ án. 2/ Về án phí dân sự phúc thẩm: đương sự không phải chịu. Trả lại cho bà BĐ_Trần Thị Ánh Tâm số tiền 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) đã nộp theo biên lai số 08873 ngày 09/7/2015 của Cục Thi hành án Dân sự thành phố HCM.


53/2016/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng tín dụng Phúc thẩm Kinh doanh thương mại
 • 1556
 • 40

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

28-11-2016
Tòa án nhân dân cấp cao

Huỷ toàn bộ bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02/2015/KDTM-ST ngày 23/12/2015 của Toà án nhân dân tỉnh BR-VT. Chuyển hồ sơ về cho Toà án cấp sơ thẩm xét xử lại theo thủ tục chung. Án phí phúc thẩm: Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển không phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm. Được nhận lại tiền tạm ứng án phí kháng cáo đã nộp theo biên lai thu số 0000595 ngày 20/01/2016 của Cục thi hành án dân sự tỉnh BR-VT. Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm sẽ được xác định lại khi giải quyết sơ thẩm lại vụ án.


1245/2016/LĐ-ST: Tranh chấp viêc thực hiện hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động
 • 1770
 • 90

Tranh chấp việc thực hiện hợp đồng lao động

26-07-2016
TAND cấp huyện

Vào ngày 15/09/2009, bà NĐ_Lê Thị Tuyết Vy và BĐ_Công ty CP Vận chuyển Minh An Tourist ký hợp đồng lao động số 01-09/LV/09 với chức danh chuyên môn là giám đốc, công việc phải làm là giám đốc LQ_Công ty TNHH Một Thành viên DV Bảo vệ Phi Hổ. Ngày 08/04/2015, Ông Kakazu Shogo, Tổng giám đốc BĐ_Công ty CP Vận chuyển Minh An Tourist, chủ tịch Hội đồng thành viên LQ_Công ty Phi Hổ có quyết định số 36/2015/QĐ-TGĐ về việc điều chuyển cán bộ quản lý đối với bà NĐ_ Vy. Nội dung điều chuyển bà NĐ_ Vy từ chức vụ giám đốc trở thành phó giám đốc LQ_Công ty TNHH Một Thành viên DV Bảo vệ Phi Hổ.