cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
132/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
  • 2963
  • 95

Tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

07-04-2014
TAND cấp huyện

02/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
  • 1199
  • 41

Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

09-06-2014
TAND cấp huyện

02/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
  • 1950
  • 52

Tranh chấp quyền sử dụng đất

09-06-2014
TAND cấp huyện