cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Chỉ thị số 48/CT-UB ngày 20/09/1978 Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải tạo nhà, đất cho thuê nhanh chóng hoàn thành trong tháng 9/1978 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 48/CT-UB
 • Loại văn bản: Chỉ thị
 • Cơ quan ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngày ban hành: 20-09-1978
 • Ngày có hiệu lực: 20-09-1978
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 11-11-1998
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 7357 ngày (20 năm 1 tháng 27 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 11-11-1998
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Chỉ thị số 48/CT-UB ngày 20/09/1978 Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải tạo nhà, đất cho thuê nhanh chóng hoàn thành trong tháng 9/1978 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)