cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Chỉ thị số 48/CT-UB ngày 20/09/1978 Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải tạo nhà, đất cho thuê nhanh chóng hoàn thành trong tháng 9/1978 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 48/CT-UB
 • Loại văn bản: Chỉ thị
 • Cơ quan ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngày ban hành: 20-09-1978
 • Ngày có hiệu lực: 20-09-1978
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 11-11-1998
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 7357 ngày (20 năm 1 tháng 27 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 11-11-1998
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: