cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của tỉnh Ninh Thuận sửa đổi Quy định tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 663/QĐ-UBND

 • Số hiệu văn bản: 862/QĐ-UBND
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Cơ quan ban hành: Tỉnh Ninh Thuận
 • Ngày ban hành: 21-12-2021
 • Ngày có hiệu lực: 21-12-2021
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 24-02-2022
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 65 ngày ( 2 tháng 5 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 24-02-2022
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của tỉnh Ninh Thuận sửa đổi Quy định tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 663/QĐ-UBND
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)