cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/06/2014 Hướng dẫn phân tích phân loại tại Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7604/TCHQ-TXNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 20-06-2014
  • Ngày có hiệu lực: 20-06-2014
  • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 25-08-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Công văn số 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/06/2014 Hướng dẫn phân tích phân loại tại Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC (Tình trạng hiệu lực không xác định)
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)