cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/06/2014 Hướng dẫn phân tích phân loại tại Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7604/TCHQ-TXNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 20-06-2014
  • Ngày có hiệu lực: 20-06-2014
  • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 25-08-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: