cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp cổ đông trong công ty cổ phần
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 06/2014/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 27-08-2014
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

Từ khóa: Nghĩa vụ góp vốn, Hết thời hiệu khởi kiện, Tranh chấp nội bộ trong công ty,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào