cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng gia công sản phẩm kính
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 133/2006/KDTM-PT
  • Ngày tuyên án: 07-07-2006
  • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm