cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về tiền lương và tiền đóng bảo hiểm
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 02/2015/LĐ-ST
  • Ngày tuyên án: 12-05-2015
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

Từ khóa: Tranh chấp tiền lương,
Sơ thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Phúc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Giám đốc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Tái thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu