cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán thép
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 01/2013/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 23-01-2013
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần
Cơ sở pháp lý

Từ khóa: Ngân hàng, Phạt vi phạm hợp đồng, Lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường, Đình chỉ thực hiện hợp đồng (Điều 310 Luật Thương mại 2005),
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào