cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà đất cho ở nhờ
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 24/2014/DS-ST
  • Ngày tuyên án: 08-05-2014
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

Từ khóa: Vi bằng Thừa phát lại, Người thứ ba ngay tình, Đòi lại nhà đất cho ở nhờ,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào