cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà đất cho ở nhờ
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 24/2014/DS-ST
  • Ngày tuyên án: 08-05-2014
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ