cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 06/2014/LĐ–ST
  • Ngày tuyên án: 24-04-2014
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần