cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 03/2014/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 11-03-2014
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần