cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp sở hữu trí tuệ
 • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
 • Số hiệu: 06/2015/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 17-04-2015
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ,

39/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

 • 6209
 • 278

Tranh chấp sở hữu trí tuệ

29-03-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

136/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

 • 5048
 • 402

Tranh chấp sở hữu trí tuệ

29-08-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

938/2013/KDTM-ST: Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 4588
 • 120

Tranh chấp sở hữu trí tuệ

19-08-2013
TAND cấp tỉnh

NĐ_Công ty Thuận Hòa yêu cầu Tòa án buộc BĐ_Công ty Hoàng Ân chấm dứt ngay việc sử dụng nhãn hiệu “Flower box” dưới mọi hình thức; Thông báo xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin báo chí về việc đã sử dụng trái phép nhãn hiệu “Flower box” đã được đăng ký bảo hộ hợp pháp của NĐ_Công ty Thuận Hòa.


08/2003/HĐTP-DS Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

 • 1801
 • 48

Tranh chấp sở hữu trí tuệ

26-02-2003

Ngày 30/05/1996, NĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Nga ký hợp đồng thuê nhà số 47 TXS của ông Nguyễn Hữu Lâm với thời hạn 3 năm để mở nhà hàng ăn uống có tên gọi là Nhà hàng Phương Hà. Nhà hàng Phương Hà do 5 người góp vốn kinh doanh là các ông: Nguyễn Quốc Hoài, LQ_Nguyễn Tuấn Quân, LQ_Đặng Minh Quang, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Hữu Long (ông Thành và ông Long là em ruột của ông Lâm). Trong quá trình kinh doanh dịch vụ ăn uống thì ngày 31/07/1998, NĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Nga có đơn xin đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá và đã được Cục Sở hữu công nghiệp cấp giấy chứng nhận số 32102 (Theo Quyết định số 2905/QĐNH ngày 19/09/1999) bảo hộ nhãn hiệu Nhà hàng Phương Hà với lô gô gồm có hình vẽ nhà hàng và hình người cưỡi ngựa cho dịch vụ cửa hàng ăn uống giải khát thuộc nhóm 42. Do hết hạn hợp đồng thuê nhà và ông Lâm không cho thuê nữa nên ngày 26/07/1999, các ông Hoài, LQ_Tuấn Quân và LQ_Quang đã lập giấy bán phần tài sản đầu tư vào cửa hàng cho ông Lâm với giá 260.000.000 đồng một suất, ba suất là 780.000.000 đồng. Sau đó các ông Hoài, LQ_Tuấn Quân và LQ_Quang thuê nhà số 32 TS để mở lại nhà hàng Phương Hà.