cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 01/2013/LĐ-ST
  • Ngày tuyên án: 17-01-2013
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ