cơ sở dữ liệu pháp lý


Từ khóa: Thế chấp tài sản, Thế chấp không đúng quy định, Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự, Trách nhiệm dân sự ,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào