cơ sở dữ liệu pháp lý


Từ khóa: Chứng khoán,

1659/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3265
  • 101

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

15-09-2015
TAND cấp huyện

NĐ_Công ty cổ phần bảo hiểm ATT (Nguyên đơn) là công ty cổ phần kinh doanh bảo hiểm, được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam vào năm 2005, có trụ sở đăng ký tại số 117-119 LCT, Phường 7, Quận A, Thành phố HCM. BĐ_Công ty cổ phần tập đoàn VTC (Bị đơn) là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3400817828, có trụ sở đăng ký tại lầu 14-08B, Tòa nhà Vincom Center, số 72 LTT, phường BN, Quận X, Thành phố HCM. Năm 2009, NĐ_Công ty cổ phần bảo hiểm ATT và BĐ_Công ty cổ phần tập đoàn VTC có ký kết 02 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/10/HĐMCP và 02/10/HĐMCP, theo đó NĐ_Công ty cổ phần bảo hiểm ATT chuyển nhượng cho BĐ_Công ty cổ phần tập đoàn VTC là 3.700.000 cổ phần của Công ty cổ phần đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu với tổng số tiền là 199.805.400.000 đồng (Hợp đồng Vũng Tàu), NĐ_Công ty cổ phần bảo hiểm ATT đã hoàn thành xong việc chuyển nhượng cổ phần cho BĐ_Công ty cổ phần tập đoàn VTC, trong khi đó tính đến ngày 03/06/2013 BĐ_Công ty cổ phần tập đoàn VTC còn phải thanh toán cho NĐ_Công ty cổ phần bảo hiểm ATT số tiền là 49.951.350.000 đồng.


08/2012/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3050
  • 113

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

18-09-2012
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện ngày 28/5/2012 và các lời trình bày trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, Ông Nông Minh Đức đại diện nguyên đơn là ông NĐ_Nguyễn Phước Quân trình bày việc ông BĐ_Đặng Trần Oanh và bà BĐ_Phạm Thu Lâm nhận chuyển nhượng cổ phần cho ông NĐ_Quân không hợp lệ cho nên ông yêu cầu Tòa buộc ông BĐ_Đặng Trần Oanh phải trả lại cho ông NĐ_Quân số tiền là 3.800.000.000 đồng và buộc bà BĐ_Phạm Thu Lâm phải trả cho ông NĐ_Quân số tiền là 1.900.000.000 đồng ngay khi án có hiệu lực pháp luật. Ông không yêu cầu Tòa án giải quyết Các vấn đề khác.


408/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2599
  • 60

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

07-03-2007
TAND cấp tỉnh