cơ sở dữ liệu pháp lý

72/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thuê nhà Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2891
  • 105

Tranh chấp hợp đồng thuê nhà

13-01-2016
TAND cấp huyện

Ông Phan Hồng Sơn – Người đại diện theo ủy quyền của NĐ_Công ty cổ phần Anh Minh là Nguyên đơn trình bày: NĐ_Công ty cổ phần Anh Minh cần mặt bằng để làm trụ sở hoạt động nên tháng 3/2011 qua trung gian Công ty đã gặp và làm việc với ông Nguyễn Văn Khảm là người của LQ_Công ty cổ phần sản xuất – dịch vụ - thương mại Đại Anh để tiến hành thuê mặt bằng tại số 11 Công trình Mê Linh, phường BN, Quận X, Thành phố HCM do LQ_Công ty cổ phần sản xuất – dịch vụ - thương mại Đại Anh đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hai bên đã thống nhất giá thuê là 40.000 USD/tháng, thời hạn thuê là 48 tháng, đặt cọc 120.000 USD ngay sau khi ký hợp đồng thuê nhà. Ngày 17/3/2011 khi hai bên tiến hành ký hợp đồng thì phía ông Khảm cho biết BĐ_Hợp tác xã thương mại vận tải nhà hàng Thành An sẽ ký hợp đồng thuê nhà với NĐ_Công ty cổ phần Anh Minh.


03/2009/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thuê nhà Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1436
  • 28

Tranh chấp hợp đồng thuê nhà

22-12-2009
TAND cấp huyện

Ổng Phạm Thành Công là đại diện theo ủy quyền của bà NĐ_Võ Thị Thủy - Chủ DNTN khách sạn Hòang Thy trình bày: Ngày 11/04/2008 bà NĐ_Võ Thị Thủy - Chủ DNTN khách sạn Hòang Thy (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp Hoàng Thy) có ký hợp đồng số 03/08/HĐ-BS cho BĐ_Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật vô tuyến TV (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty TV) thuê toàn bộ căn nhà số 418 TP p.7 q.5 để làm văn phòng kinh doanh, sinh hoạt và mục đích khác được pháp luật cho phép. Thời hạn cho thuê theo hợp đồng là 10 năm với giá tạm tính là 32.250USD/tháng bao gồm thuế VAT.


07/2011/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thuê nhà Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 737
  • 13

Tranh chấp hợp đồng thuê nhà

10-05-2011
TAND cấp huyện

Căn cứ vào các hợp đồng số 24/HĐ/XN25 ngày 24/3/2005 và hợp đồng số 394/HĐ-TW25 ngày 01/9/2009 đã được ký kết giữa NĐ_Công ty TNHH xây dựng nhà Thịnh Phát (Sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Thịnh Phát) và Công ty CP Dược phẩm TW25 thì NĐ_Công ty Thịnh Phát là đơn vị được toàn quyền khai thác sử dụng toàn bộ toà nhà Matster Building số 41-43 TCV, phường 6, quận X.