cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 110/2017/LĐST
  • Ngày tuyên án: 24-04-2017
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần
Cơ sở pháp lý