cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu chấm dứt hành vi quảng cáo trái pháp luật
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Số hiệu: 20/2003/HĐTP-KT
  • Ngày tuyên án: 23-06-2003
  • Kết quả vụ việc: Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa