cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum)
Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum)

Bạn đang xem mã HS 07096010: Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum)


Đang cập nhật...