cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần II Chương 10 10059010 Loại dùng để rang nổ (popcorn) (SEN)
2 Phần IV Chương 19 19041010 Chứa ca cao
3 Phần IV Chương 19 19041090 Loại khác
4 Phần IV Chương 19 19042010 Thực phẩm chế biến từ mảnh ngũ cốc chưa rang
5 Phần IV Chương 19 19042090 Loại khác
6 Phần IV Chương 19 19043000 Lúa mì bulgur (1)
7 Phần IV Chương 19 19049010 Các chế phẩm từ gạo, kể cả gạo đã nấu chín sơ
8 Phần IV Chương 19 19049090 Loại khác