cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Bắp Hạt (chưa xay xát- NLSXTAGS). Đã phơi khô nhưng chưa qua công đọan xử lý nào. Hàm lượng Aflatoxin <2.33ppb, độ ẩm 13.18%... (mã hs bắp hạt chưa x/ mã hs của bắp hạt chư)
Ngô hạt: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%... (mã hs ngô hạt nguyên/ mã hs của ngô hạt ngu)
Nguyên liệu dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bắp Hạt (Argentine Corn)... (mã hs nguyên liệu dùn/ mã hs của nguyên liệu)
Ngô hạt (mới qua sơ chế thông thường, không dùng để rang nổ), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%... (mã hs ngô hạt mới qu/ mã hs của ngô hạt mới)
Ngô hạt (đã qua sơ chế, bóc tách hạt, phơi khô), không dùng để rang nổ. Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm. Hàng mới... (mã hs ngô hạt đã qua/ mã hs của ngô hạt đã)
Bắp hạt (ngô hạt (Brazilian Maize) là nguyên liệu sx thức ăn Thủy sản.... (mã hs bắp hạt ngô hạ/ mã hs của bắp hạt ngô)
Ngô hạt (chỉ qua sơ chế thông thường, bóc vỏ, tách hạt, sấy khô, không rang nổ), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, mới 100 %.... (mã hs ngô hạt chỉ qu/ mã hs của ngô hạt chỉ)
NGÔ HẠT (BRAZILIAN CORN), Độ ẩm: 14.5%max; Aflatoxin(max): < 20ppb. Nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi, Hàng NK theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT(11/02/2019)... (mã hs ngô hạt brazil/ mã hs của ngô hạt bra)
Ngô hạt hữu cơ dùng bổ sung vào thức ăn trong chăn nuôi bò sữa... (mã hs ngô hạt hữu cơ/ mã hs của ngô hạt hữu)
Ngô hạt mới qua sơ chế thông thường, tách hạt phơi khô không dùng để rang nổ: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%... (mã hs ngô hạt mới qua/ mã hs của ngô hạt mới)
Ngô hạt, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi mới qua sơ chế thông thường, không dùng để rang nổ.... (mã hs ngô hạt nguyên/ mã hs của ngô hạt ngu)
Ngô hạt Organic Maize (nguyên liệu SX thức ăn cho bò sữa). Hàng nhập khẩu theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT, mới 100%... (mã hs ngô hạt organic/ mã hs của ngô hạt orga)
Bắp hạt xá hàng xá NK làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, hàng NK theo TT 02/2019/TT-BNNPTNT (11/02/2019).... (mã hs bắp hạt xá hàng/ mã hs của bắp hạt xá h)
Bắp hạt (ARGENTINE CORN), Nguyên liêu thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu phù hợp theo stt 1.1.1 danh mục TT số: 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs bắp hạt argent/ mã hs của bắp hạt arg)
Ngô hạt đã qua sơ chế, tách hạt phơi khô không phải hạt giống, không dùng để rang nổ: Nguyên liệu sản xuất trong thức ăn chăn nuôi.... (mã hs ngô hạt đã qua/ mã hs của ngô hạt đã q)
Ngô hạt(hàng xá) có hàm lượng Afatoxin max 20ppm và có độ ẩm max 14,5%.Nguyên liệu sử dụng trong sản xuất TĂCN, hàng chưa qua sơ chế và không dùng rang nổ.... (mã hs ngô hạthàng xá/ mã hs của ngô hạthàng)
Bắp hạt: Chỉ qua sơ chế thông thường (bốc vỏ, tách hạt,sấy khô), không rang nổ, dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT.... (mã hs bắp hạt chỉ qu/ mã hs của bắp hạt chỉ)
Bắp Hạt xá (Argentine Corn) nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi. Hàng NK theo danh mục TT số 02/2019/TT-BNN&PTNT ngày 11/02/2019. Hàng chỉ qua sơ chế thông thường (Bóc vỏ, tách hạt, sấy khô).... (mã hs bắp hạt xá arg/ mã hs của bắp hạt xá)
Bắp Hạt xá (Brazilian Corn) nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi. Hàng NK theo danh mục TT số 02/2019/TT-BNN&PTNT ngày 11/02/2019. Hàng chỉ qua sơ chế thông thường (Bóc vỏ, tách hạt, sấy khô).... (mã hs bắp hạt xá bra/ mã hs của bắp hạt xá)
Bắp hạt (không phải loại rang nổ) hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi; hàng nhập phù hợp TT 02/2019/TT-BNNPTNN... (mã hs bắp hạt không/ mã hs của bắp hạt khô)
Ngô hạt,nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi mới qua sơ chế thông thường không dùng để rang nổ phù hợp thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT,hàng mới 100%... (mã hs ngô hạtnguyên/ mã hs của ngô hạtnguy)
Ngô hạt (dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK phù hợp TT 02/2019/TT- BNNPTNT 11/02/2019)... (mã hs ngô hạt dùng l/ mã hs của ngô hạt dùn)
Ngô hat. Hàng rời. Dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp theo thông tư 02/2019/TT- BNNPTNT... (mã hs ngô hat hàng r/ mã hs của ngô hat hàn)
Ngô hạt (đã tách hạt phơi khô,mới qua sơ chế thông thường không dùng để rang nổ)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng mới 100%... (mã hs ngô hạt đã tác/ mã hs của ngô hạt đã)
Ngô hạt- BRAZILIAN CORN đã qua sơ chế thông thường(bóc tách, sấy khô) không dùng để rang nổ. NLSX Thức ăn chăn nuôi- Hàng nhập khẩu theo danh mục TT 02/2019/TT-BNNPTNT(11/02/2019)(STT 1.1.1)... (mã hs ngô hạt brazil/ mã hs của ngô hạt bra)
Ngô hạt- Ngô hạt mới chỉ qua sơ chế thông thường nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi loại không dùng để rang nổ.... (mã hs ngô hạt ngô hạ/ mã hs của ngô hạt ngô)
Ngô hạt. Dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs ngô hạt dùng l/ mã hs của ngô hạt dùn)
Ngô Hạt xá (Brazilian Corn) hàng nhập khẩu làm NLSX thức ăn chăn nuôi. Hàng chỉ qua sơ chế thông thường (Bóc vỏ, tách hạt, sấy khô). Không dùng để rang nổ.... (mã hs ngô hạt xá bra/ mã hs của ngô hạt xá)
Ngô hạt (ARGENTINE CORN), Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, loại không dùng để rang nổ.... (mã hs ngô hạt argent/ mã hs của ngô hạt arg)
Ngô hạt (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi_hàng qua sơ chế thông thường, phơi khô tách hạt dạng rời, loại không để rang nổ).... (mã hs ngô hạt nguyên/ mã hs của ngô hạt ngu)
BẮP HẠT (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi). Hàng nhập khẩu theo STT 1.1.1, TT 02/2019/TT-BNNPTNT... (mã hs bắp hạt nguyên/ mã hs của bắp hạt ngu)
Ngô hạt chỉ qua sơ chế thông thường (bóc vỏ, tách hạt, sấy khô), không để rang nổ. Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi... (mã hs ngô hạt chỉ qua/ mã hs của ngô hạt chỉ)
Ngô hạt, đã qua sơ chế (bóc tách, phơi khô), không dùng để rang nổ. Nguyên liệu sản xuất Thức ăn chăn nuôi.... (mã hs ngô hạt đã qua/ mã hs của ngô hạt đã)
Ngô hạt- nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng chưa qua xay sát, chế biến, không dùng để rang nổ, hàng mới 100%.... (mã hs ngô hạt nguyên/ mã hs của ngô hạt ngu)
BẮP HẠT (BRAZILIAN CORN) KHÔNG PHẢI LOẠI DÙNG TRONG RANG NỔ, HÀNG NHẬP KHẨU PHÙ HỢP THEO THÔNG TƯ 02/2019/TT-BNNPTNT, NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI... (mã hs bắp hạt brazil/ mã hs của bắp hạt bra)
Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi: Bắp hạt- Corn. Hàng nhập phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT. Thuế GTGT được áp dụng theo điều 3 luật số 71/2014/QH13 và CV 17709/BTC-TCT.... (mã hs nguyên liệu thứ/ mã hs của nguyên liệu)
Ngô Hạt xá (Arrgentine Maize) hàng nhập khẩu làm NLSX thức ăn chăn nuôi. Hàng chỉ qua sơ chế thông thường (Bóc vỏ, tách hạt, sấy khô). Không dùng để rang nổ.... (mã hs ngô hạt xá arr/ mã hs của ngô hạt xá)
Ngô hạt nguyên liệu SX TĂCN, không phải hạt giống, đã qua sơ chế, tách hạt, không dùng để rang nổ.Hàng nhập khẩu theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019.... (mã hs ngô hạt nguyên/ mã hs của ngô hạt nguy)
Bắp Hạt:Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi (hàng chưa qua chế biến mới qua sơ chế thông thường).... (mã hs bắp hạtnguyên/ mã hs của bắp hạtnguy)
Ngô hạt: mới qua sơ chế thông thường, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cho gia súc gia cầm, không dùng để rang nổ, hàng mới 100%... (mã hs ngô hạt mới qu/ mã hs của ngô hạt mới)
Ngô hạt (white corn crop 2018)mới qua sơ chế thông thường dùng xay làm bột bánh (dùng cho người), hiệu CLIC.Không dùng để rang nổ,đóng bao 23Kg/Bao.mới 100%. Tên khoa học Zea mays... (mã hs ngô hạt white/ mã hs của ngô hạt whi)
Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc có nguồn gốc thực vật: Ngô hạt (Brazilian Corn) (chưa qua xay xát, chế biến, không có mùi chua mốc)- NK theo TT02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs nguyên liệu chế/ mã hs của nguyên liệu)
Paraguayan Corn (Bắp Hạt) nguyên liệu dùng sx thức ăn chăn nuôi.Hàng nhập phù hợp theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019.... (mã hs paraguayan corn/ mã hs của paraguayan c)
NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI: Bắp hạt (Paraguayan corn). Hàng nhập phù hợp TT: 02/2019/TT-BNNPTNT (11/02/2019), HANG KTCL... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
Ngô hạt (sử dụng làm NLSX thức ăn chăn nuôi), độ ẩm cao nhất 14,5%, hàm lượng aflatoxin nhỏ hơn 20PPB, hàng chưa qua sơ chế, không dùng cho rang nổ, phù hợp với thông tư số 02/2019/TT-BNNPTNT.... (mã hs ngô hạt sử dụn/ mã hs của ngô hạt sử)
Nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi: Bắp hạt Argentina, Hàng phù hợp theo thông tư 02/2019/TT-BNN PTNT.... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
Ngô Hạt xá (Argentine Corn) hàng nhập khẩu làm NLSX thức ăn chăn nuôi; số tt 1.1.1 TT số 02/2019/TT-BNN&PTN. Hàng chỉ qua sơ chế thông thường (Bóc vỏ, tách hạt, sấy khô). Không dùng để rang nổ.... (mã hs ngô hạt xá arg/ mã hs của ngô hạt xá)
Bắp hạt (Corn), dạng hạt, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK theo TT 02/2019/TT-BNNPTNT.... (mã hs bắp hạt corn/ mã hs của bắp hạt cor)
BẮP (CORNCOB)... (mã hs bắp corncob/ mã hs của bắp corncob)
Bắp nấu dẻo (tím) có vỏ (24 x 3 Pcs), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs bắp nấu dẻo tí/ mã hs của bắp nấu dẻo)
Bắp nếp tím (30 bịch x 3 trái), hàng mới 100%, nhãn hiệu KM... (mã hs bắp nếp tím 30/ mã hs của bắp nếp tím)
Bắp nếp trắng (20 bịch x 3 trái), hàng mới 100%, nhãn hiệu KM... (mã hs bắp nếp trắng/ mã hs của bắp nếp trắn)
BẮP DẺO LUỘC CÒN VỎ 3PCS/PKT, 30PKT/CTN, 90PCS/CTN. HÀNG MỚI 100%... (mã hs bắp dẻo luộc cò/ mã hs của bắp dẻo luộc)
BẮP DẺO LUỘC KHÔNG VỎ 3PCS/PKT, 30PKT/CTN, 90PCS/CTN. HÀNG MỚI 100%... (mã hs bắp dẻo luộc kh/ mã hs của bắp dẻo luộc)
Bắp nếp đông lạnh (700gr-up x 20Bags) 14kg/thùng... (mã hs bắp nếp đông lạ/ mã hs của bắp nếp đông)
Frozen Cooked Sweet Corn/ Bắp trắng đông lạnh, 24bagsx580gr... (mã hs frozen cooked s/ mã hs của frozen cooke)
Bắp nấu có vỏ (20 x 3 Pcs), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs bắp nấu có vỏ/ mã hs của bắp nấu có v)
Bắp nếp dẻo (tím) có vỏ (24 x 3 Pcs), hiệu Cây Dừa, hàng mới 100%... (mã hs bắp nếp dẻo tí/ mã hs của bắp nếp dẻo)
Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi: Bắp hạt- Corn. Hàng nhập phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT. Thuế GTGT được áp dụng theo điều 3 luật số 71/2014/QH13 và CV 17709/BTC-TCT... (mã hs nguyên liệu thứ/ mã hs của nguyên liệu)
Bắp chà Viet San, 40 x 300g... (mã hs bắp chà viet sa/ mã hs của bắp chà viet)
Nguyên liệu SX TACN: Ngô hạt.Hàng mới, chưa qua gia công, chế biến. Lấy hàng thực tế từ tàu MV DARYA DEVI... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
Ngô hạt, đã qua sơ chế tách hạt phơi khô (không dùng để rang nổ). Hàng đóng bao trong cont. Xuất xứ: Việt nam... (mã hs ngô hạt đã qua/ mã hs của ngô hạt đã)
Bắp tươi dẻo luộc chín (30x3PCS)... (mã hs bắp tươi dẻo lu/ mã hs của bắp tươi dẻo)
Bắp bào bịch (24 x 16 oz), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100%... (mã hs bắp bào bịch 2/ mã hs của bắp bào bịch)
Bắp bào dẽo chín (24 x 16 oz), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100%... (mã hs bắp bào dẽo chí/ mã hs của bắp bào dẽo)
Bắp tím không vỏ (24 x 625g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs bắp tím không v/ mã hs của bắp tím khôn)
Bắp Giã_50 bags x 12oz (340g)_nhãn hiệu Twin rabbit... (mã hs bắp giã50 bags/ mã hs của bắp giã50 b)
Frozen Cooked Corn/ Bắp trắng có vỏ/ 20bags x 3pcs... (mã hs frozen cooked c/ mã hs của frozen cooke)
Bắp nếp nấu (700gr-up x 20Bags) 14kg/thùng... (mã hs bắp nếp nấu 70/ mã hs của bắp nếp nấu)
BẮP HẤP ĐÔNG LẠNH (VÀNG)-FROZEN BOILED CORN (3PCS/BAG), HIỆU:CHECK, 1 THÙNG GỒM:30BAGS * 560G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs bắp hấp đông lạ/ mã hs của bắp hấp đông)
Hạt Bắp(Ngô) vàng (nguyên hạt), đóng hàng xá lên tàu rời, Việt Nam sản xuất... (mã hs hạt bắpngô và/ mã hs của hạt bắpngô)
Bắp nếp 16kg/thùng... (mã hs bắp nếp 16kg/th/ mã hs của bắp nếp 16kg)
Bắp nếp 1KG 20kg/thùng... (mã hs bắp nếp 1kg 20k/ mã hs của bắp nếp 1kg)
Bắp rang bơ... (mã hs bắp rang bơ/ mã hs của bắp rang bơ)
Bắp nấu (15x800g)... (mã hs bắp nấu 15x800/ mã hs của bắp nấu 15x)
Ngô hạt (dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi... (mã hs ngô hạt dùng l/ mã hs của ngô hạt dùn)
Trà khổ qua_48 bags x 3.5oz (100g)_nhãn hiệu First World... (mã hs trà khổ qua48/ mã hs của trà khổ qua)
Bắp nếp tím (20 Bịch x 3 pcs), nhãn hiệu UST, hàng mới 100%... (mã hs bắp nếp tím 20/ mã hs của bắp nếp tím)
Bắp hột hấp chín (20 Bịch x 454 gr), nhãn hiệu UST, hàng mới 100%... (mã hs bắp hột hấp chí/ mã hs của bắp hột hấp)
Bắp trái nấu 3 Pcs (24 x 625g), Hiệu Con gà, Hàng mới 100%... (mã hs bắp trái nấu 3/ mã hs của bắp trái nấu)
Bắp bào đông lạnh (Qui cách: 1 thùng 30 bao, 1 bao 16 OZ)... (mã hs bắp bào đông lạ/ mã hs của bắp bào đông)
Bắp non dẻo đông lạnh (Qui cách: 1 thùng 30 bao, 1 bao 16 OZ)... (mã hs bắp non dẻo đôn/ mã hs của bắp non dẻo)
Bắp nếp hấp đông lạnh (Qui cách: 1 thùng 30 bao, 1 bao 3 trái)... (mã hs bắp nếp hấp đôn/ mã hs của bắp nếp hấp)
Bắp trắng đông lạnh- Frozen cooked sweet corn- 24 bags x 580gr... (mã hs bắp trắng đông/ mã hs của bắp trắng đô)
Bắp tím đông lạnh- Frozen cooked color sweet corn- 24 bags x 580gr... (mã hs bắp tím đông lạ/ mã hs của bắp tím đông)
Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi Bắp hạt- Corn. Hàng nhập phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT. Thuế GTGT áp dụng theo điều 3 luật 71/2014/QH13 và CV 17709/BTC-TCT... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
BẮP NẾP TRẮNG-WHITE BROKEN CORN, HIỆU:CON NGUA, 1 THÙNG GỒM:20BAGS * 500G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs bắp nếp trắngw/ mã hs của bắp nếp trắn)
Bắp chà (20 x 400g), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100%... (mã hs bắp chà 20 x 4/ mã hs của bắp chà 20)
Ngô hạt nguyên liệu SX TĂCN, không phải hạt giống, đã qua sơ chế, tách hạt, không dùng để rang nổ.Hàng nhập khẩu theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs ngô hạt nguyên/ mã hs của ngô hạt nguy)
Hạt bắp vàng (nguyên hạt), đóng hàng xá lên container, Việt Nam sản xuất... (mã hs hạt bắp vàng n/ mã hs của hạt bắp vàng)
Bắp trái nấu 0 vỏ (24 x 3 Pcs), Hiệu FLYING HORSE, Hàng mới 100%... (mã hs bắp trái nấu 0/ mã hs của bắp trái nấu)
Dried Corn/ Bắp giã, 400g x 30bags... (mã hs dried corn/ bắp/ mã hs của dried corn/)
HạT Ngô (dùng làm nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc). 240 tan/10 x20dc (net). 50kg/bao (net). 4800 bao
Bắp
Bắp ( hạt ngô ) dùng làm nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc
Bắp Hạt - Indian Corn (Nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi)
Bắp Hạt - Nguyên Liệu Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi
Bắp hạt - Yellow Corn
Bắp hạt ( Dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi )
Bắp hạt ( ngô ) dùng làm nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc
Bắp hạt ( Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc)
Bắp hạt ( Thailand Yellow Maize ) nguyên liệu chế biến TAGS
Bắp hạt ( yellow corn), NL SX thức ăn chăn nuôi, Hàng mới 100%
Bắp Hạt (chưa xay xát - NLSXTAGS). Đã phơi khô nhưng chưa qua công đọan xử lý nào. Hàm lượng Aflatoxin <20 ppb, độ ẩm 12.8%
Bắp hạt (Đã phơi khô, chưa xay xát, chưa qua công đoạn chế biến nào khác). Hàng thuộc Qđ 90 BNN
Bắp hạt (loại chưa rang nở) (Indian Yellow Maize) Độ ẩm: 13.4%; Aflatoxin: <50ppb. Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc thủy sản
Bắp Hạt (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi). (Dạng hạt, chưa qua chế biến hoặc xay xát).
Bắp hạt (Nguyên liệu sản xuât thức ăn gia súc)
BAP HAT (NGUYEN LIEU SX TACN) NHAP KHAU THEO QD 90/BNN/2006
Bắp Hạt (Nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi) - Màu mùi đặc trưng của bắp, không có mùi chua, mùi mốc. Độ ẩm 13.4%, Aflatoxin < 30ppb
Bắp hạt ấn độ ( Indian Yellow Maize ) nguyên liệu chế biến TAGS
Bắp hạt ấn độ (Indian yellow maize) - nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi. Hàng xá trong 05 cont 20"
Bắp hạt chưa qua sơ chế - Yellow Corn
Bắp hạt đã phơi khô chưa qua công đoạn chế biến nào khác
BắP HạT DùNG LàM THứC ĂN GIA SúC
BắP HạT INDIA (chưa qua sơ chế hoặc chế biến cách khác) ; màu, mùi đặc trưng.không có mùi chua, mốc ; độ ẩm:13.40% ; aflatoxin:<50ppb ; nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
BắP HạT INDIA (loại chưa rang nỡ), độ ẩm:13.58% ; aflatoxin:<30 PPB) Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc
BắP HạT INDIA (nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi)
Bắp Hạt India (nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc) ; hàng đóng bao đồng nhất 50 kg/bao
Bắp hạt khô Ân Độ dùng để chế biến thức ăn chăn nuôi
Bắp hạt không phải bắp giống. Loại chưa rang, nổ ( Large Yellow Popcorn ); (1bao=22,68kg)
Bap hat lam thuc an gia suc
Bắp hạt, nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi
Bắp hạt, NL SX thức ăn chăn nuôi, Hàng mới 100%
Bắp hạt,hàng xá ( làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi) , màu, mùi đặc trưng của ngô, không có mùi chua, mùi mốc. Aflatoxin <20PPB , độ ẩm : 12.89 %.
BAP MYANMA (NGUYEN LIEU SX TACN) NHAP KHAU THEO QD90/BNN/2006
BAP MYANMAR (NGUYEN LIEU SX TACN) NHAP KHAU THEO QD90/BNN/2006
Hạt bắp (dùng làm thức ăn gia súc, chưa qua chế biến), hàng mới 100%
Hạt bắp thô ( dùng làm bắp rang bơ Expansion 38/40:1-Foreign matters max 0,5%-Moisture max 15%)
Indian Corn (Bắp Hạt ấn độ), Nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi, TC: 1.100Tấn (Hàng xá), Hàng phù hợp quyết định 90/2006/QĐ-BNN, Màu mùi đặc trưng không có mùi chua mốc, độ ẩm: 13.82%, hàm lượng Aflatoxin <30ppb
INDIAN CORN (Bắp hạt-Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi). Giá khai báo có phí bảo hiểm hàng hóa: 500 USD
Indian Yellow Corn, Nguyên liệu dùng sx thức ăn chăn nuôi, dạng hạt, hàng xá, chưa qua chế biến, màu mùi đặc trưng không có mùi chua mốc, độ ẩm: 13.59%, hàm lượng Aflatoxin <30ppb.
Indian Yellow Maize (Bắp Hạt ấn độ), Nguyên liệu dùng sx thức ăn chăn nuôi, Hàng phù hợp quyết định 90/2006/QĐ-BNN, Màu mùi đặc trưng không có mùi chua mốc, độ ẩm: 12,89%, hàm lượng Aflatoxin <20ppb
MYANMAR YELLOW MAIZE-NEW CROP ( Bắp hạt-Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi).Giá khai báo có 134 USD Phí bảo hiểm
Ngô dạng hạt, dùng làm nguyên liệu SX TACN không dùng để rang nổ, độ ẩm 13.64%. aflatoxin nhỏ hơn 20ppb, hàng phù hợp QĐ 90/BNN-PTNT, hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo thông tư 129/2008/TT-BTC
Ngô hạt
Ngô hạt - Dạng rời chưa qua sơ chế thông thường - Loại không dùng để rang nổ - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi - Mặt hàng không chịu thuế VAT theo thông tư 129 BTC - Hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ - BNN.
Ngô hạt (Chưa rang nở), nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi
Ngô hạt (chưa rang) chhưa qua chế biến NLSXTĂCNGS phù hợp QĐ 90/2006/BNNPTNT ngày 2/10/06, hàng không chịu thuế VAT theo qui định tại khoản 1 điều 5 luật thuế GTGTsố 13/2008/QH12
Ngô hạt (dùng làm thức ăn gia súc)
Ngô hạt (loại không dùng để rang nổ - dùng làm thức ăn gia súc)
Ngô hạt (Nguyên liệu sản xuất TĂCN, phù hợp với QĐ 90/2006/QĐ-BNN). Đối tượng không chịu thuế VAT theo thông tư 129/2008.
NGÔ HạT (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi). (Dạng hạt, chưa qua chế biến hoặc xay xát).
Ngô hạt (nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc)
Ngô hạt (Nguyên liệu sx TĂCN. Hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/06 của Bộ NNPTNT). Dạng rời, chưa rang. Độ ẩm: 12%. Aflatoxin: 1ppb. Hàng không chịu thuế VAT theo k.1 đ.5 luật thuế GTGT số 13/2008/QH12. Hàng để rời trong hầm tàu
Ngô Hạt (nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi)
Ngô hạt (Nguyên liệu SXTĂCN, Hàng qua sơ chế thông thường phơi khô tách hạt, dạng rời) - hàng phù hợp QDD/2006/QĐ-BNN.
Ngô hạt (NLSXTĂ Chăn nuôi hàng qua sơ chế thông thường, phơi khô tách hạt dạng rời, loại không để rang nổ, hàm lượng aflatoxin = max 50 PPB, độ ẩm = max 14.0%,hàng phù hợp QĐ90/2006/BNN )
Ngô hạt : nguyên liêu sản xuất thức ă chăn nuôi, hàng phù hợp với QĐ 90/2006/BNN.
Ngô hạt : nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với QĐ 90/2006/BNN
Ngô hạt chưa qua sơ chế dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, hàng rời trong container 20 fit phù hợp với quyết định số 90 của bộ Nông Nghiệp, hàng mới 100% ,8 cont 20 fit 180 tấn. Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo TT 129,131
Ngô hạt chưa rang (nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc phù hợp theo quyết định số 90/2006/QĐ-BNN, độ ẩm 13,14%, Aflatoxin <20 ppb. Hàng không chịu thuế GTGT ttheo K1, Đ5 luật thuế GTGT.
Ngô hạt chưa rang chưa qua chế biến NLSXTĂCNGS phù hợp QD90/BNNPTNT ngày 02/10/2006, mới 100%. Hàng nhập khẩu hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo thông tư 58/2010/TT-BTC.
Ngô hạt có hàm lượng aflatoxin Max 50 PPB, độ ẩm Max 14%- hàng phù hợp với quyết định 90/2006- QĐ BNN (Dùng làm thức ăn gia súc)
Ngô hạt đã qua sơ chế, tách hạt, phơi khô, dùng để chế biến thức ăn chăn nuôi, đóng bao 25 kg/bao. hàng phù hợp QĐ90/ BNN/2006
Ngô Hạt đóng bao
Ngô hạt dùng cho gia súc (50 kg/bao, 780 bao). Hàng mới 100%
Ngô hạt loại A
Ngô Hạt Loại chưa rang nổ (Indian Yellow Maize-Dùng làm nguyên liệu SX thức ăn gia súc,độ ẩm12.83%,hàm lượng Aflatoxin:6ppb -phù hợp QĐ 90/2006/QĐ-BNN)
Ngô hạt loại chưa rang nở làm nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi
Ngô hạt nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi , hàng rời phù hợp QĐ 90/2006/QĐ-BNN
Ngô Hạt NLSX TACN ( hàng không phải ngô giống, chưa qua chế biến phù hợp với QĐ 90/BNN)
Ngô Hạt NLSX TAWCN( hàng không phải ngô giống chưa qua chế biến phù hợp QĐ 90/BNN) Hàng xá trong cont
Ngô hạt thương phẩm (không dùng làm giống), hàng mới 100%
Ngô hạt vàng ấn Độ ( India Yellow Maize) dùng làm thức ăn gia súc , hàng nhập khẩu mới 100%
Ngô hạt, (dạng rời, mới qua chế biến thông thường), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp QD 90/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Ngô hạt, hàng đã qua sơ chế tách hạt, phơi khô, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp QĐ90/2006/ BNN-PTNT
Ngô hạt, hàng rời đã qua sơ chế tách hạt, phơi khô nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp QĐ90/2006 của bộ NN & PTNT
Ngô hạt, là nguyên liệu SXTACN, không dung để rang nổ, chưa qua công đoạn sơ chế, hàng phù hợp QĐ90/2006/QĐ-BNN. Moisture 13,78%, Aflatoxin <20PPB.
Ngô hạt, nguyên liệu sản suất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp QĐ90/2006. Đối tượng không chịu thuế VAT theo thông tư 129
Ngô hạt. ( Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ-BNN ngày 2/10/2006 của Bộ NNPTNT.Dạng rời, chưa rang. ẩm: 13.01 .Aflatoxin < 30 ppb. Hàng không chịu thuế VAT theo k.1 đ.5 luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 .Hàng để xá trong hầm tàu)
Ngô hạt. Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng phù hợp với QĐ 90 của BNN
NGô hạt.Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng nhập phù hợp QĐ 90/BNN và PTNT
Ngô hạt: nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp với QD90/2006/QD-BNN.
Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc Bắp Hạt ( Hàng xá, không mùi chua mốc) ẩm độ 12.89 pct, aflatoxin nhỏ hơn 20ppb. Thuế nhập khẩu theo thông tư 58/2010/TT-BTC, Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo thông tư 129/2008/TT-BTC
Nguyên liệu sản xuất TĂGS: Ngô hạt. (Nhập khẩu theo QĐ: 90/2006/QĐ-BNN) Đối tượng không chịu thuế GTGT theo luật thuế GTGT số 13/QH12
NGUYên LIệu Sản XUất THức ăn CHăn NUôi : Bắp Hạt
ngo nguyen hat
nguyên liệu sản xuât thức ăn chăn nuôi : bắp hạt , hàng mới 100 %
Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bắp Hạt
nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: bắp hạt, hàng mới 100%
Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi : Bắp hạt (yellow corn) ; hàng mới 100%
Nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi: Ngô hạt
Nguyên liệu SXTACN- Ngô hạt, loại không dùng để rang nở, chưa qua sơ chế. Độ ẩm 13.78%,, Aflotaxin: 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006
Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi: Bắp hạt (Hàng tàu xá) Moisture: 13.01%, Broken: 0.99%, Damaged & Immature & Discoloured: 3.91, Weevilled Damaged Grains: 0.64%, Foreign matter:0..55%, Other Coloured Grains:0.44%, Admixture: 0.49%, Aflatoxin: <30PPB
NLSCTăCN . Bắp hạt ( Indian Yellow Corn ) . độ ẩm 13.59% , Afatoxin less than 30PPB .
NLSXTACN: Bắp hạt (India yellow maize)
NLSXTACN:Bắp hạt(indian yellow maize)
HạT Ngô (dùng làm nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc). 240 tan/10 x20dc (net). 50kg/bao (net). 4800 bao
Bắp hạt (Đã phơi khô, chưa xay xát, chưa qua công đoạn chế biến nào khác). Hàng thuộc Qđ 90 BNN
Indian Corn (Bắp Hạt ấn độ), Nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi, TC: 1.100Tấn (Hàng xá), Hàng phù hợp quyết định 90/2006/QĐ-BNN, Màu mùi đặc trưng không có mùi chua mốc, độ ẩm: 13.82%, hàm lượng Aflatoxin <30ppb
INDIAN CORN (Bắp hạt-Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi). Giá khai báo có phí bảo hiểm hàng hóa: 500 USD
Ngô dạng hạt, dùng làm nguyên liệu SX TACN không dùng để rang nổ, độ ẩm 13.64%. aflatoxin nhỏ hơn 20ppb, hàng phù hợp QĐ 90/BNN-PTNT, hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo thông tư 129/2008/TT-BTC
Ngô hạt chưa qua sơ chế dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, hàng rời trong container 20 fit phù hợp với quyết định số 90 của bộ Nông Nghiệp, hàng mới 100% ,8 cont 20 fit 180 tấn. Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo TT 129,131
Ngô hạt chưa rang chưa qua chế biến NLSXTĂCNGS phù hợp QD90/BNNPTNT ngày 02/10/2006, mới 100%. Hàng nhập khẩu hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo thông tư 58/2010/TT-BTC.
Ngô hạt đã qua sơ chế, tách hạt, phơi khô, dùng để chế biến thức ăn chăn nuôi, đóng bao 25 kg/bao. hàng phù hợp QĐ90/ BNN/2006
Ngô Hạt NLSX TAWCN( hàng không phải ngô giống chưa qua chế biến phù hợp QĐ 90/BNN) Hàng xá trong cont
Ngô hạt. Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng phù hợp với QĐ 90 của BNN
NGô hạt.Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng nhập phù hợp QĐ 90/BNN và PTNT
nguyên liệu sản xuât thức ăn chăn nuôi : bắp hạt , hàng mới 100 %
Bắp hạt ấn độ (Indian yellow maize) - nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi. Hàng xá trong 05 cont 20"
Indian Corn (Bắp Hạt ấn độ), Nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi, TC: 1.100Tấn (Hàng xá), Hàng phù hợp quyết định 90/2006/QĐ-BNN, Màu mùi đặc trưng không có mùi chua mốc, độ ẩm: 13.82%, hàm lượng Aflatoxin <30ppb
Indian Yellow Maize (Bắp Hạt ấn độ), Nguyên liệu dùng sx thức ăn chăn nuôi, Hàng phù hợp quyết định 90/2006/QĐ-BNN, Màu mùi đặc trưng không có mùi chua mốc, độ ẩm: 12,89%, hàm lượng Aflatoxin <20ppb
Ngô hạt - Dạng rời chưa qua sơ chế thông thường - Loại không dùng để rang nổ - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi - Mặt hàng không chịu thuế VAT theo thông tư 129 BTC - Hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ - BNN.
Ngô hạt (chưa rang) chhưa qua chế biến NLSXTĂCNGS phù hợp QĐ 90/2006/BNNPTNT ngày 2/10/06, hàng không chịu thuế VAT theo qui định tại khoản 1 điều 5 luật thuế GTGTsố 13/2008/QH12
Ngô hạt (Nguyên liệu sản xuất TĂCN, phù hợp với QĐ 90/2006/QĐ-BNN). Đối tượng không chịu thuế VAT theo thông tư 129/2008.
Ngô hạt (Nguyên liệu sx TĂCN. Hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/06 của Bộ NNPTNT). Dạng rời, chưa rang. Độ ẩm: 12%. Aflatoxin: 1ppb. Hàng không chịu thuế VAT theo k.1 đ.5 luật thuế GTGT số 13/2008/QH12. Hàng để rời trong hầm tàu
Ngô hạt (NLSXTĂ Chăn nuôi hàng qua sơ chế thông thường, phơi khô tách hạt dạng rời, loại không để rang nổ, hàm lượng aflatoxin = max 50 PPB, độ ẩm = max 14.0%,hàng phù hợp QĐ90/2006/BNN )
Ngô hạt chưa qua sơ chế dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, hàng rời trong container 20 fit phù hợp với quyết định số 90 của bộ Nông Nghiệp, hàng mới 100% ,8 cont 20 fit 180 tấn. Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo TT 129,131
Ngô hạt chưa rang (nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc phù hợp theo quyết định số 90/2006/QĐ-BNN, độ ẩm 13,14%, Aflatoxin <20 ppb. Hàng không chịu thuế GTGT ttheo K1, Đ5 luật thuế GTGT.
Ngô hạt chưa rang chưa qua chế biến NLSXTĂCNGS phù hợp QD90/BNNPTNT ngày 02/10/2006, mới 100%. Hàng nhập khẩu hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo thông tư 58/2010/TT-BTC.
Ngô hạt có hàm lượng aflatoxin Max 50 PPB, độ ẩm Max 14%- hàng phù hợp với quyết định 90/2006- QĐ BNN (Dùng làm thức ăn gia súc)
Ngô hạt, (dạng rời, mới qua chế biến thông thường), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp QD 90/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Ngô hạt, hàng đã qua sơ chế tách hạt, phơi khô, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp QĐ90/2006/ BNN-PTNT
Ngô hạt, hàng rời đã qua sơ chế tách hạt, phơi khô nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp QĐ90/2006 của bộ NN & PTNT
Ngô hạt, là nguyên liệu SXTACN, không dung để rang nổ, chưa qua công đoạn sơ chế, hàng phù hợp QĐ90/2006/QĐ-BNN. Moisture 13,78%, Aflatoxin <20PPB.
Ngô hạt, nguyên liệu sản suất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp QĐ90/2006. Đối tượng không chịu thuế VAT theo thông tư 129
Ngô hạt. ( Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ-BNN ngày 2/10/2006 của Bộ NNPTNT.Dạng rời, chưa rang. ẩm: 13.01 .Aflatoxin < 30 ppb. Hàng không chịu thuế VAT theo k.1 đ.5 luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 .Hàng để xá trong hầm tàu)
Nguyên liệu sản xuất TĂGS: Ngô hạt. (Nhập khẩu theo QĐ: 90/2006/QĐ-BNN) Đối tượng không chịu thuế GTGT theo luật thuế GTGT số 13/QH12
Nguyên liệu SXTACN- Ngô hạt, loại không dùng để rang nở, chưa qua sơ chế. Độ ẩm 13.78%,, Aflotaxin:
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 10:Ngũ cốc