cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Dầu hoạt hoá- SBO-50 soybean oil master batch(đã được kiểm hóa tại tk:101548117312/E31 ngày 09/08/2017)... (mã hs dầu hoạt hoá s/ mã hs của dầu hoạt hoá)
Dầu đậu nành Kirkland Signature Vegetable Oil, 3 Quart, (1 thùng/2 bình x 2.84 lít/bình), mới 100%... (mã hs dầu đậu nành ki/ mã hs của dầu đậu nành)
Dầu nành đã tinh chế(non-gmos)(không biến đổi gen)... (mã hs dầu nành đã tin/ mã hs của dầu nành đã)
Dầu ăn Simply 5L... (mã hs dầu ăn simply 5/ mã hs của dầu ăn simpl)
Dầu đậu nành không biến đổi Gen Amur Pearl, loại 1 lít/ chai 920g, (ngày sx 01/12/2019, hạn sd 15 tháng), NSX: LIMITED LIABILITY COMPANY SOYA ANK. Hàng mới 100%... (mã hs dầu đậu nành kh/ mã hs của dầu đậu nành)
Dầu đậu nành tinh luyện Refined Soybean Oil(Regular),HSD: 12 tháng kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs dầu đậu nành ti/ mã hs của dầu đậu nành)
Dầu đậu tương đã tinh chế- sbo-50 soybean oil master batch(KH TK 101848091111/E31,01/02/2018)... (mã hs dầu đậu tương đ/ mã hs của dầu đậu tươn)
Mực in từ đậu nành- soybean oil ink, thành phần từ đậu nành dùng cho ngành in, hàng mới 100%... (mã hs mực in từ đậu n/ mã hs của mực in từ đậ)
Dầu nành tinh luyện (Refined Bleached Deoderized Soybean Oil- RBDSBO), đóng trong túi flexibag, sử dụng trong chế biến thực phẩm, nsx: THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED, mới 100%... (mã hs dầu nành tinh l/ mã hs của dầu nành tin)
Dầu dậu nành đã tinh chế. L2082.CAS No. 60-33-3 (Dùng sản xuất phụ gia chế biến sản phẩm cao su).PTPL số 1722/PTPLMN-NV(19/11/2010). Hàng mới 100%... (mã hs dầu dậu nành đã/ mã hs của dầu dậu nành)
Chế phẩm không ăn được từ dầu thực vật (hàng mới 100%)- SBO-50 SOYBEAN OIL MASTER BATCH (tương tự KQGD 0477/N3.12/TD ngày 10/03/2012 của tờ khai 1755/NK/SXXK)... (mã hs chế phẩm không/ mã hs của chế phẩm khô)
Dầu đậu nành- Satellite brand- Soyabean Oil (Nguyên liệu dùng để sản xuất hàng XK) trong túi bóng 18kgs/carton... (mã hs dầu đậu nành s/ mã hs của dầu đậu nành)
Dầu đậu tương- SBO-50 SOYBEAN OIL MASTER BATCH (đã kiểm hóa tại TK:102815148111 ngày 15/08/2019,không phải TC, HC nguy hiểm)(CLH của TK:103021099750/E31/E31 ngày 02/12/2019 mục 1)... (mã hs dầu đậu tương/ mã hs của dầu đậu tươn)
RBD SOYBEAN OIL- DAU NANH TINH LUYEN DA QUA XU LY MAU VA MUI, BAO 21 TAN... (mã hs rbd soybean oil/ mã hs của rbd soybean)
Dầu đậu nành tinh luyện nhãn hiệu Simply, đóng trong chai nhựa 2L (6 chai/thùng)-B2990... (mã hs dầu đậu nành ti/ mã hs của dầu đậu nành)
Dầu nành tinh luyện Happi Soya 24kg (24kg/can)... (mã hs dầu nành tinh l/ mã hs của dầu nành tin)
Dầu thực vật Star 0.80L sp từ đậu nành (sl 50 thùng, tl tịnh 9.6 kg/thùng, tl cả bì 10.5 kg/thùng)... (mã hs dầu thực vật st/ mã hs của dầu thực vật)
Dầu thực vật tadico stat 4.5 L từ đậu nành (sl 100 thùng, tl tịnh 18 kg/thùng, tl cả bì 18.5 kg/thùng)... (mã hs dầu thực vật ta/ mã hs của dầu thực vật)
Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Dầu ăn (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
Dầu ăn thực vật Kencook(220 ml x 40 chai)/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu ăn thực vật/ mã hs của dầu ăn thực)
Dầu thực vật Freda 1 l sp từ đậu nành (sl 70 thùng, tl tịnh 12 kg/thùng, tl cả bì 12.5 kg/thùng)... (mã hs dầu thực vật fr/ mã hs của dầu thực vật)
Dầu ăn Cái Lân 25l... (mã hs dầu ăn cái lân/ mã hs của dầu ăn cái l)
Dầu thực vật emely Star 0.80L sp từ đậu nành (sl 100 thùng, tl tịnh 9.6 kg/thùng, tl cả bì 10.5 kg/thùng)... (mã hs dầu thực vật em/ mã hs của dầu thực vật)
dầu ăn... (mã hs dầu ăn/ mã hs của dầu ăn)
Dầu đậu nành hiệu Simply, đóng trong chai nhựa 2L (06 chai/ thùng)- B2984... (mã hs dầu đậu nành hi/ mã hs của dầu đậu nành)
Dầu đậu tương tinh chế hiệu SIMPLY 1L (trọng lượng tịnh 10.92kg/carton; 12 chai/carton)... (mã hs dầu đậu tương t/ mã hs của dầu đậu tươn)
Dầu đậu nành nhãn hiệu Simply 1L (100% dầu đậu nành tinh luyện);trọng lượng tịnh 10,92kg/carton; 12 chai 1L/carton... (mã hs dầu đậu nành nh/ mã hs của dầu đậu nành)
dầu đậu nành đã tinh luyện 4.5L (Số lượng 150 thùng, TL tịnh 20kg/ thùng, TL cả bì 20,5kg/ thùng)... (mã hs dầu đậu nành đã/ mã hs của dầu đậu nành)
Dầu đậu tượng đã tinh chế
Dầu ăn
Dầu ăn ( dầu đậu tương) (1800ml/chai, 12chai/CTN) -OTTOGI CONR OIL
Dầu ăn 5 lít/can
Dầu đậu nành chai 1 lít (1 thùng = 12 chai) hàng mới 100%
Dầu đậu nành COOK,(1 thùng=12.3 kgs)
Dầu đậu tương 12/24OZ WESSON VEGETABLE OIL 710ml/chai x 12chai/thùng
Dầu đậu tương tinh chế, tẩy mầu và khử mùi, đóng trong túi flexibag
Dầu hào nấm rơm. Mới 100% ( 1 Thùng = 4 bình, 1 bình = 5000ml )
Dầu thực vật - Oil
RBD SOYBEAN OIL (Chất hữu cơ dùng trong ngành sản xuất Polyme Nhũ)
RBD SOYBEAN OIL (Dầu đã tinh chế-Nguyên liệu dùng trong ngành sản xuất Polyme Nhũ)
Dầu hào nấm rơm. Mới 100% ( 1 Thùng = 4 bình, 1 bình = 5000ml )
Phần III:MỠ VÀ DẦU ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT VÀ CÁC SẢN PHẨM TÁCH TỪ CHÚNG; MỠ ĂN ĐƯỢC ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC LOẠI SÁP ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT
Chương 15:Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách từ chúng; mỡ ăn được đã chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật