cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dầu tinh chế
Dầu cọ để làm mẫu kiểm nghiệm (500g/chai)... (mã hs dầu cọ để làm m/ mã hs của dầu cọ để là)
Nguyên liệu thực phẩm: Dầu Olein tinh luyện- Youmy (RBD Palm Olein) NSX PT. ASIANAGRO AGUNJAYA NSX 21/12/19 HSD 21/12/20, đóng gói carton 18kg/thùng- Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
Dầu cọ tinh luyện, RBD Palm Oil In Bulk, là nguyên liệu dùng trong nhà máy dầu thực vật. Hàng mới 100%... (mã hs dầu cọ tinh luy/ mã hs của dầu cọ tinh)
Dầu cọ (1kg/chai), hiệu: SIME DARBY, hàng mẫu... (mã hs dầu cọ 1kg/cha/ mã hs của dầu cọ 1kg/)
Phần III:MỠ VÀ DẦU ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT VÀ CÁC SẢN PHẨM TÁCH TỪ CHÚNG; MỠ ĂN ĐƯỢC ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC LOẠI SÁP ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT
Chương 15:Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách từ chúng; mỡ ăn được đã chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật