cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Dầu hạt lanh: Refined Linseed Oil (Mã hàng:4L012) dùng để sản xuất sơn... (mã hs dầu hạt lanh r/ mã hs của dầu hạt lanh)
Floraesters 70-Chế phẩm hóa học(dầu Jojoba Esters)(10kg/pail), cas no. 92457-12-0-Nguyên liệu cho sản xuất mỹ phẩm- Hàng mới 100%... (mã hs floraesters 70/ mã hs của floraesters)
Nguyên liệu thực phẩm- Dầu hạt lanh (Pure Flax Oil)- NSX: 07/2019- NHH: 07/2021 (18.4kgs/ pail), hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu thự/ mã hs của nguyên liệu)
Dầu hạt lanh hữu cơ Organic Flaxseed Oil; 250ml/chai; HSD: 18 tháng kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs dầu hạt lanh hữ/ mã hs của dầu hạt lanh)
Dầu lanh sống dùng trong sản xuất sơn và mực in: Refined Linseed Oil (CAS: 8001-26-1), mới 100%... (mã hs dầu lanh sống d/ mã hs của dầu lanh sốn)
Alkali refined linseed oil (Dầu hạt lanh đã tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học, dùng trong công nghiệp sản xuất gỗ)
Dầu hạt lanh (Loại khác) ETERKYD 1296 OIL LINCEED RESIN
Dầu lanh đã tinh chế dùng sản xuất mực in : Alkali Refined Linseed oil
Dầu lanh tinh chế dùng sản xuất mực in: ALKALI REFINED LINSEED OIL
Dỗu hạt lanh đã tinh chế -Alkaline Refine Linseed Oil
DOUBLE BOILED LINSEED OIL( Dầu lanh loại khác- nguyên liệu dùng trong ngành nhựa,sơn)
LINSEED STAND OIL 120P - Dầu hạt lanh đã tinh chế
Linseed Stand Oil 45 Poise. Dầu hạt lanh dùng sản xuất sơn
Nguyên liệu dùng trong sản xuất sơn/keo: Dầu hạt lanh Linseed Standoil 45 Poise
REFINED LINSEED OIL( Dầu lanh loại khác- nguyên liệu dùng trong ngành nhựa,sơn)
REFINED LINSEEDOIL (Nguyên liệu dùng trong ngành sản xuất Polyme Nhũ)
Phần III:MỠ VÀ DẦU ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT VÀ CÁC SẢN PHẨM TÁCH TỪ CHÚNG; MỠ ĂN ĐƯỢC ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC LOẠI SÁP ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT
Chương 15:Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách từ chúng; mỡ ăn được đã chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật