cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dầu thô
CASTOR OIL (Dầu thực vật (cây thầu dầu) giàu triglyceride, dùng làm phụ gia trong ngành giày) (Không dùng làm thực phẩm) (Cas: 8001-79-4)... (mã hs castor oil dầu/ mã hs của castor oil)
Dầu thầu dầu (dầu thô)- LC0018B-200KG- NO.1 CASTOR OIL... (mã hs dầu thầu dầu d/ mã hs của dầu thầu dầu)
Dầu thầu dầu dạng thô, CAS 8001-26-1, C18H30O2,dầu thực vật, nguyên liệu sản xuất sơn- RO 50001... (mã hs dầu thầu dầu dạ/ mã hs của dầu thầu dầu)
Castor oil - dầu thầu dầu thô
Dầu thầu dầu dạng thô
Castor oil - dầu thầu dầu thô, 200kg/thùng phuy, mới 100%, nguyên liệu sản xuất sơn
Blown Castor Oil 150 Poise (dầu thầu dầu thô)
Blown Castor Oil 9-10 Poise (dầu thầu dầu thô)
Castor oil - Dầu thầu dầu thô, 225kg/thùng, nguyên liệu sản xuất sơn.
Dầu thầu dầu dạng thô-RO 56332
Phần III:MỠ VÀ DẦU ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT VÀ CÁC SẢN PHẨM TÁCH TỪ CHÚNG; MỠ ĂN ĐƯỢC ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC LOẠI SÁP ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT
Chương 15:Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách từ chúng; mỡ ăn được đã chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật