cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Các loại đường mía khác
ĐƯỜNG VÀNG THIÊN NHIÊN (kí theo hợp đồng số 0905/2019/HĐ-MBĐg ngày 29/11/2019)... (mã hs đường vàng thiê/ mã hs của đường vàng t)
Đường thô từ mía... (mã hs đường thô từ mí/ mã hs của đường thô từ)
Đường đen dạng bột, chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu, 10 kg/túi. Đơn giá invoice 106.67 TWD. Mới 100%... (mã hs đường đen dạng/ mã hs của đường đen dạ)
Đường đen- AUNT MICHELLE DARK BROWN SUGAR (1bao x 25kg), HSD: 29/10/2019- 29/10/2021... (mã hs đường đen aunt/ mã hs của đường đen a)
BỘT LÀM BÁNH... (mã hs bột làm bánh/ mã hs của bột làm bánh)
Đường phèn 500gr x 24 hủ hiệu 3K. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs đường phèn 500g/ mã hs của đường phèn 5)
Phần IV:THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN
Chương 17:Đường và các loại kẹo đường