cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Rượu sa kê (SEN)
Rượu Sake Hokkan Kachofugetsu 14.5% 1,8L 6 chai/thùng... (mã hs rượu sake hokka/ mã hs của rượu sake ho)
Rượu Sake Houjun Junmaishu Zuiyo 15-16% 300ml 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake houju/ mã hs của rượu sake ho)
Rượu Sake Kinryu No Mai Junkinpakuiri 15-16% 1.8L 6 chai/thùng... (mã hs rượu sake kinry/ mã hs của rượu sake ki)
Rượu Sake Junmai Ginjo Komenorin 14-15% 720ml/chai 6 chai/thùng... (mã hs rượu sake junma/ mã hs của rượu sake ju)
Rượu Sake Densho Yamahai Junmai Suehiro 15% 300ml/chai 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake densh/ mã hs của rượu sake de)
Rượu Sake (15%), 750 ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu sake 15%/ mã hs của rượu sake 1)
Rượu Sake Tyku Junmai (15%), 330 ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu sake tyku/ mã hs của rượu sake ty)
Rượu Sake Mio Sparkiling (15%), 750 ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu sake mio s/ mã hs của rượu sake mi)
Rượu Sake Dassai 50 Junmai (15%), 750 ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu sake dassa/ mã hs của rượu sake da)
Rượu Sake Kikusui Perfect Snow (15%), 750 ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu sake kikus/ mã hs của rượu sake ki)
Rượu Sake Tozai Blossom of Peace (15%), 720 ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu sake tozai/ mã hs của rượu sake to)
Rượu Sake Taikan 14% 1.8L 6 chai/thùng... (mã hs rượu sake taika/ mã hs của rượu sake ta)
Rượu Sake Kai Otokoyama Junmai 15% 1.8L 6chai/thùng... (mã hs rượu sake kai o/ mã hs của rượu sake ka)
Rượu Sake Okunomatsu Daiginjo 15% 720ml 06 chai/thùng... (mã hs rượu sake okuno/ mã hs của rượu sake ok)
Rượu Sake Honjouzou Hakkaisan 15.5% 300ml 15 chai/thùng... (mã hs rượu sake honjo/ mã hs của rượu sake ho)
Rượu Sake Shichida Junmai Ginjo 16% 720ml 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake shich/ mã hs của rượu sake sh)
Rượu Sake Urakasumi Junmaishu 15-16% 720ml 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake uraka/ mã hs của rượu sake ur)
Rượu Sake Deluxe Sawanotsuru Br 15-16% 720ml 06 chai/thùng... (mã hs rượu sake delux/ mã hs của rượu sake de)
Rượu Shichiken Sparkling Sake 11% 720ml/chai 12 chai/thùng... (mã hs rượu shichiken/ mã hs của rượu shichik)
Rượu Sake Kagatobi Junmai Nigori 16%-17% 720ml 6 chai/thùng... (mã hs rượu sake kagat/ mã hs của rượu sake ka)
Rượu Sake Karakuchi Gen Silver 14% 720ml/chai, 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake karak/ mã hs của rượu sake ka)
Rượu Sake Nebuta Tanrei Junmai 14-15% 720ml/chai 6 chai/thùng... (mã hs rượu sake nebut/ mã hs của rượu sake ne)
Rượu sake Sakuragao Tokubetsu Honjozo 15% 720ml 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake sakur/ mã hs của rượu sake sa)
Rượu Sake Chigonoiwa Jyunmai Ginjyo 15-16% 720ml 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake chigo/ mã hs của rượu sake ch)
Rượu Sake Kakeya Junmai Hiire 17%-18% 720ml/chai 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake kakey/ mã hs của rượu sake ka)
Rượu Sake Kubota Junmai Daiginjo 15% 300ml/ chai 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake kubot/ mã hs của rượu sake ku)
Rượu Sake Owari Otokoyama P-Pack Morita 14%-15% 2L 06 hộp/thùng... (mã hs rượu sake owari/ mã hs của rượu sake ow)
Rượu Sake Kinkon Honjozo Josen 15-16% 1800ML/ chai, 6 chai/thùng... (mã hs rượu sake kinko/ mã hs của rượu sake ki)
Rượu Sake Yukino Bijin Junmai Ginjo 16% 720ML/chai 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake yukin/ mã hs của rượu sake yu)
Rượu Sake Daiginjo Junmai Hanaomoi 15-16% 720ml/chai 6 chai/thùng... (mã hs rượu sake daigi/ mã hs của rượu sake da)
Rượu Sake Ginjyo Nama Chozo Koshino Kanchubai 14% 300ml 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake ginjy/ mã hs của rượu sake gi)
Rượu Sake Sushisake Kamitsuru Junmai 15%-16% 720ml/chai, 6 chai/thùng... (mã hs rượu sake sushi/ mã hs của rượu sake su)
Rượu Sake Niwano Uguisu Junmai Daiginjo 45 15% 720ML/chai 6 chai/thùng... (mã hs rượu sake niwan/ mã hs của rượu sake ni)
Rượu Sake Yamahai Junmai Cho Karakuchi Kagatobi 16% 720ml 6 chai/thùng... (mã hs rượu sake yamah/ mã hs của rượu sake ya)
Rượu Sake Snow Aged Junmaiginjo 3 years Hakkaisan 17% 720ml/chai 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake snow/ mã hs của rượu sake sn)
Rượu Sake Shochikubai Fushimizujitate Kyoto Junmai 13-14% 300ml/chai 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake shoch/ mã hs của rượu sake sh)
RƯỢU KIKUMASAMUNE JOSEN 300ML 15% 1 X 20 PCS./CTN... (mã hs rượu kikumasamu/ mã hs của rượu kikumas)
RƯỢU NIHON SAKARI JOSEN 1.8L GOLD LABEL 15% 1 X 6 PCS./CTN... (mã hs rượu nihon saka/ mã hs của rượu nihon s)
RƯỢU SUISHIN SUISHIN KARAKUCHI 1.8L 15% 1 X 6 PCS./CTN... (mã hs rượu suishin su/ mã hs của rượu suishin)
RƯỢU SUISHIN JYUNMAISYU KOME NO KIWAMI 720ML 15% 1 X 6 PCS./CTN... (mã hs rượu suishin jy/ mã hs của rượu suishin)
Rượu Sake Komagura M-Y60 15% 720ml 6 chai/thùng... (mã hs rượu sake komag/ mã hs của rượu sake ko)
Rượu Liên hoa ngự tửu 100ml 50%vol (hộp giấy)... (mã hs rượu liên hoa n/ mã hs của rượu liên ho)
Rượu Hoàng triều ngự tửu 100ml 35%vol (hộp giấy)... (mã hs rượu hoàng triề/ mã hs của rượu hoàng t)
Rượu Làng chuồn- gạo lứt đỏ 100ml 29.5%vol (hộp giấy)... (mã hs rượu làng chuồn/ mã hs của rượu làng ch)
RƯỢU MIRIN MOTO 10% 1L (01L x 12 CHAI/ CTN)... (mã hs rượu mirin moto/ mã hs của rượu mirin m)
RƯỢU MIRIN TAIRIKU 14% 18L (18L x 01 TÚI/ CTN)... (mã hs rượu mirin tair/ mã hs của rượu mirin t)
RƯỢU COOKING MIRIN 10% 18L... (mã hs rượu cooking mi/ mã hs của rượu cooking)
Rượu Sake (15%), 750 ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu sake 15%/ mã hs của rượu sake 1)
Rượu Sake Tyku Junmai (15%), 330 ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu sake tyku/ mã hs của rượu sake ty)
Rượu Sake Mio Sparkiling (15%), 750 ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu sake mio s/ mã hs của rượu sake mi)
Rượu Sake Dassai 50 Junmai (15%), 750 ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu sake dassa/ mã hs của rượu sake da)
Rượu Sake Kikusui Perfect Snow (15%), 750 ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu sake kikus/ mã hs của rượu sake ki)
Rượu Sake Tozai Blossom of Peace (15%), 720 ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu sake tozai/ mã hs của rượu sake to)
RƯỢU RYORISHU 14% 18L (18L x 01 TÚI/ CTN)... (mã hs rượu ryorishu 1/ mã hs của rượu ryorish)
RƯỢU ARO MIRIN 10% 1L (01L x 12 CHAI/ CTN)... (mã hs rượu aro mirin/ mã hs của rượu aro mir)
RƯỢU ARO COOKING SAKE 14% 1L (01L x 12 CHAI/ CTN)... (mã hs rượu aro cookin/ mã hs của rượu aro coo)
Rượu Sake Honjozo Hakkaisan 15.5%, 1.8L, 6 chai/thùng
Rượu Sake Jyunmai Daiginjo Okunomatsu 15.5% 720ml 06 chai/thùng
Rượu Sake Tatsuriki Tokubetsu Junmai Konotori 1800ml, 16-17%
Rượu sake Otokoyama 15%, 720ml x 6chai
Rượu Sake junmai Kakushi Gold, 1800ml
Rượu Sake Barrel 1800ml
Rượu Sake Tatsuriki Tokubetsu Junmai Konotori 720ml, 16 - 17%
Rượu Sake Tatsuriki Tokubetsu Junmai Kimoto 1800ml, 16 - 17 độ
Rượu Sake Tatsuriki Tokubetsu Junmai Kimoto 720ml, 16 - 17%
Rượu Sake Tatsuriki Tokubetsu Honjozo Genroku Hiden 1800ml, 16-17 độ
Rượu Sake Tatsuriki Tokubetsu Honjozo Genroku Hiden 720ml, 16 - 17%
Rượu Ozeki Honjozo Karatamba 15.4% (Loại 720 ml x 6 chai/thùng)
Rượu Ozeki Tarditional Sake 14.5 (Loại 1800 ml x 6 chai/thùng)
Rượu Sake Houjun Junmaishu Zuiyo 15-16% 300ml * 12 chai/thùng
Rượu Sake Houjun Junmaishu Zuiyo 15-16% 720ml * 6 chai/thùng
Rượu Shochu Kuro Kirishima, 720ML 15% x 6 chai/thùng
Rượu Sake Nishinoseki Hiya, 15%, chai 720ml
Rượu Sake Hakuro Futsu Shu, nồng độ cồn 15%, thể tích 720ml.
Rượu Sake Nihonsakari Josen 15.9% 1.8L 6chai/thùng
Rượu Sake Gensenkarakuchi Yoshinogawa 15% 720ml 12 chai/thùng
Rượu Sake Kubota Senjyu 15% 720ml 12 chai/thùng
Rượu gạo JANGSOO MAKGEOLLI, 6.0% (1 kiện = 16 chai x 750ml/chai)
KOMASA NEW KOZURU SHOCHU rượu gạo 25 độ 10 thùng x 6 chai x 720ml
KOMASA NEW KOZURU SHOCHU rượu gạo 25 độ 20 thùng x 6 chai x 720ml
NANIWA GINJYO RYUSUI TANREI rượu gạo 15 độ 2 thùng x 12 chai x 300ml
NANIWA MASAMUNE DAIGINJYO rượu gạo 14-15 độ 10 thùng x 20 chai x 300ml
NANIWA MASAMUNME ICHIZEN SAKE rượu gạo 14-15 độ 39 thùng x 6 chai x 1.8 l
Rượu Black -amp; Gold 720ml, 15.8% ( loại 720ml x 12chai/thùng)
Rượu CHAMISUL FRESH SOJU (Rượu Soju 19.5 đé) (360ml/chai x 20 chai /thùng)
Rượu CHAMISUL FRESH SOJU (Rượu Soju 19.5 độ) (360ml/chai x 20 chai /thùng)
Rượu DRAFT MAKKOLI 6 độ (1chai=750ml x 20 chai/ thùng)
Rượu gạo trắng ( sakê ) 1.8 L , nồng độ từ 13- 15 độ hàng mới 100%
Rượu gạo trắng ( sakê) 1.8L, nồng độ 13 - 15 độ hàng mới 100%
Rượu gạo trắng ( sakê) 300ml , nồng độ 13 - 15 độ hàng mới 100%
Rượu gạo trắng ( sakê) 720ml , nồng độ 13 - 15 độ hàng mới 100%
Rượu gạo trắng ( sakê) 900ml, nồng độ 13 - 15 độ hàng mới 100%
Rượu gạo WALMAE MAKKOLI (nồng độ 6%, 1l/chai, 12 chai/thùng), mới 100%
Rượu gạo WALMAE MAKKOLI 6 độ (1 chai = 1Lít x 12 chai/thùng) Hàng mới 100%
Rượu Horin 720ml, 16.4% (loại 720ml x 6 chai/ thùng)
Rượu KOOKSOODANG MAKGEOLLI (Alc.6%by volume,750ml/Pet) (Rượu nhẹ 6 độ) 750ml x 20 chai/ thùng)
Rượu Namachozo 300ml, 13.7% (loại 300ml x 12 chai/ thùng)
Rượu Nigori Sake 300ml, 10.7% ( loại 300ml x 12 chai/ thùng)
Rượu sake 15.5%, Hộp 1,8L, 6 hộp/thùng.Hàng mới 100%
Rượu Sake Daiginjo Sakai Tatsuriki Ruson 1800ml, Hàng mới 100%,16-17 độ
Rượu Sake Daiginjo Sakai Tatsuriki Ruson 300ml, Hàng mới 100%,16-17 độ
Rượu sake địa phương 25% đóng chai nhựa 5000ml (4 hộp/thùng).Hàng mới 100%
Rượu Sake Futsushu Hakkaisan 15.5% 1.8L 6 chai/thùng
rượu sake hakutsuru superior 300ML (12chai/thùng) nồng độ cồn 15độ-16 độ
rượu sake hakutsuru superior 720ML (6chai/thùng) nồng độ cồn 15độ-16 độ
Rượu Sake Honjouzou Hakkaisan 15.5% 1.8L 6 chai/thùng
Rượu sake hộp giấy 15%, 1.8l/chai, 6 chai/thùng.Hàng mới 100%
Rượu Sake Junmai Ginjo Sakai Tatsuriki Ruson 720ml, Hàng mới 100%,16-17 độ
Rượu Sake Jyosen Honjyozo Karatanba Ozeki 15.4% 720ml 6 chai/thùng
Rượu Sake Jyosen Karatanba Ozeki 15.4% 1800ml 6 chai/thùng
Rượu Sake Jyosen Kinkan Ozeki 15.4% 720ml 6 chai/thùng
Rượu Sake Jyunmai Tokubetsu Okunomatsu 15.5% 720ml 06 chai/thùng
rượu sake kannoko 720ML (6chai/thùng) nồng độ cồn 15độ-16 độ
Rượu Sake Kasen Ginkan Ozeki 14.8% 1.8L 06 chai/thùng
rượu sake nihonsakari 1.8L (6chai/thùng) nồng độ cồn 15độ-16 độ
Rượu Sake Owari Otokoyama Morita 14.5% 1.8L 06 chai/thùng
Rượu Sake Ozeki Nomonomo 2L 13.1% 6 hộp/thùng
Rượu Sake Ozeki Nomonomo 2L 13.1% 6hộp/thùng
rượu sake suishin junmai 1.8L (6 chai/thùng) nồng độ cồn 15độ-16 độ
rượu sake suishin junmai 720ML (6 chai/thùng)nồng độ cồn 15độ-16 độ
Rượu Sake Tatewaki Bin Dume 13.5% 1.8L 06 chai/thùng
Rượu Sake Tatsuriki Daiginjo Kome-no-sasayaki / YK40-50 1800ml, Hàng mới 100%,16-17 độ
Rượu Sake Tatsuriki Junmai Daiginjo / Cherry Blossoms of Japan 1800ml, Hàng mới 100%, 16-17 độ
Rượu Sake Tatsuriki Junmai Ginjo Konotori 720ml, Hàng mới 100%,16-17 độ
Rượu Sake Tatsuriki Tokubetsu Honjozo / Genroku-Hiden 1800ml, Hàng mới 100%,16-17 độ
Rượu Sake Tatsuriki Tokubetsu Junmai / Mukashi-table bottle 180ml, Hàng mới 100%,16-17 độ
Rượu Sake Tatsuriki Tokubetsu Junmai Kimoto 1800ml, Hàng mới 100%,16-17 độ
Rượu Sake Tatsuriki Tokubetsu Junmai Konotori 1800ml, Hàng mới 100%,16-17 độ
rượu sake tensonkourin 720ML (6chai/thùng) nồng độ cồn 15độ-16 độ
Rượu Tokubetsu Honjozo Junkinpaku (Gold Foil) Iri 1800ml, 16.7% (loại 1800mlx 6 chai/ thùng)
Rượu Traditional Sake 1800ml, 15.6% (loại 1800ml x 6chai/ thùng)
Rượu Traditional Sake 720ml, 15.6% (loại 720ml x 12chai/ thùng)
Ruou trang AMAMI OSHIMA KAIUN SYUZOU LENTO KOKUTO SHOCHU 15% 720ML 1 x 12 PCS/CTN
RUOU TRANG CHOYA CHOYA KISHU WINE 750ML ALC.14.6% 1 x 12 PCS/CTN
Ruou trang HAKKAISAN HAKKAISAN HONJYOZO 300ML 15% 1 x 12 PCS/CTN
RUOU TRANG HAKKAISAN HAKKAISAN HONJYOZO 720ML 15% 1 x 6 PCS/CTN
RUOU TRANG HAKKAISAN HONJYOZO 1.8L 15% 1 x 6 PCS/CTN
RUOU TRANG HAKKAISAN HONJYOZO 300ML 15% 1 x 6 PCS/CTN
RUOU TRANG HAKKAISAN JUNMAI GINJYOU 720ML 15% 1 x 12 PCS/CTN
Ruou trang Hakushika Cho- Tokusen Kuromatsu- Hakushika gold 720ml 14.5% 1 x 6 btls/ctn
Ruou trang Hakushika Hakushika Keishuku 720ml 14.5% 1 x 6 btls/ctn
Ruou trang Hakushika Josen Honjozo Namachozou 300ml 13.3% 1 x 12 btls/ctn
Ruou trang Hakushika Josen Kuromatsu Hakushika honjozo 720ml 15.3% 1 x 6 btls/ctn
Ruou trang Hakushika Kasen Hakushika 1800ml 14.5% 1 x 6 btls/ctn
Ruou trang Hakushika Kasen Hakushika 300ml 14.5% 1 x 6 btls/ctn
Ruou trang Hakushika Ozu 500ml 14.7% 1 x 6 btls/ctn
Ruou trang Hakushika Taru Hakushika Sakadaru 1800ml 15.3% 1 x 4 btls/ctn
Ruou trang Hakushika Tokusen Kijuro Namachozou 300ml 13.3% 1 x 12 btls/ctn
Ruou trang Hakushika Tokusen Kijuro Tokubetsu 1800ml 14.7% 1 x 6 btls/ctn
Ruou trang Hakushika Tokusen Kijuro Tokubetsu 720ml 14.7% 1 x 6 btls/ctn
Ruou trang Hakushika Tokusen Kijuro Tokubetsu Honjozo 1800ml 14.7% 1 x 6 btls/ctn
Ruou trang HAKUTSURU HAKUTSURU PLUM WINE 12.5% ALC 750ML 1 x 12 PCS/CTN
Ruou trang HAKUTSURU JOSEN 720ML BIN KARAKUCHI 15% 1 x 6 PCS/CTN
RUOU TRANG HAKUTSURU JOSEN NAMACHOZOUSHU 300ML 15% 1 x 12 PCS/CTN
Ruou trang HAKUTSURU JOSEN NAMACHOZOUSHU 300ML 15% 1 x 20 PCS/CTN
RUOU TRANG HAKUTSURU KURAMOTO JIKOMI UME-SHU GENSYU 720ML 15% 1 x 6 PCS/CTN
Ruou trang KAGURA SYUZO TENSON KOURIN 300ML 15% 1 x 6 PCS/CTN
RUOU TRANG KIKUMASAMUNE JOSEN KIKUMASAMUNE 1.8L BOTTLE 15% 1 x 6 PCS/CTN
RUOU TRANG KIKUMASAMUNE JOSEN KIKUMASAMUNE 720ML BOTTLE 15% 1 x 6 PCS/CTN
RUOU TRANG KIRISHIMA KURO KIRISHIMA 1.8L PAPER PACK ALC 15% 1 x 6 PCS/CTN
Ruou trang KIRISHIMA KURO KIRISHIMA 300ML ALC.15% 1 x 12 PCS/CTN
RUOU TRANG KIRISHIMA KURO KIRISHIMA 300ML ALC.15% 1 x 6 PCS/CTN
RUOU TRANG KIRISHIMA KURO KIRISHIMA 720ML ALC.15% 1 x 6 PCS/CTN
Ruou trang KUBOTA KUBOTA SENJU 1.8L BIN 15% 1 x 6 PCS/CTN
Ruou trang KUBOTA KUBOTA SENJU 720ML 15% 1 x 12 PCS/CTN
RUOU TRANG NIHON SAKARI JOSEN 1.8L GOLD LABEL 15% 1 x 6 PCS/CTN
RUOU TRANG NISHI SHUZOU SATSUMAHOUZAN 720ML 15% 1 x 12 PCS/CTN
RUOU TRANG NISHI SHUZOU TOMINOHOUZAN 300ML 15% 1 x 12 PCS/CTN
RUOU TRANG NISHI SHUZOU TOMINOHOUZAN 720ML 15% 1 x 12 PCS/CTN
Ruou trang ORIHIRO JUN GENMAI KUROZU 720ML 15% 1 x 12 PCS/CTN
Ruou trang OTOKOYAMA Otokoyama Tokubetsu Junmai Sake 15% 300ml x 12
RUOU TRANG SANWA IICHIKO 15° 900ML 1 x 12 PCS/CTN
RUOU TRANG SANWA IICHIKO MUGI 15° 300ML 1 x 12 PCS/CTN
RUOU TRANG SANWA IICHIKO MUGI 15° 720ML 1 x 12 PCS/CTN
Ruou trang SANWA IICHIKO MUGI 720ML 15% 1 x 12 PCS/CTN
RUOU TRANG SATSUMA SHUZOU KAN NO KO 300ML 15% 1 x 6 PCS/CTN
RUOU TRANG SATSUMA SHUZOU KAN NO KO 720ML 15% 1 x 6 PCS/CTN
RUOU TRANG SUISHIN JYUNMAISYU KOME NO KIWAMI 300ML 15% 1 x 12 PCS/CTN
Ruou trang SUISHIN JYUNMAISYU KOME NO KIWAMI 720ML 15% 1 x 6 PCS/CTN
RUOU TRANG SUISHIN KARAKUCHI 1.8L 15% 1 x 6 PCS/CTN
SAWANOTSURU JYOSEN KARAKUCHI SAKE rượu gạo 15-16 độ 50 thùng x 6 chai x 1.8 lít
SAWANOTSURU JYOSEN SAKE KARAKUCHI SAKE rượu gạo 45 thùng x 6 chai x 1.8 lít
SAWANOTSURU KOMEDAKE YAMADA NISHIKI rượu gạo 14-15 độ 5 thùng x 24 chai x 300ml
SAWANOTSURU SHOCHU MUCHU rượu gạo 25 độ 8 thùng x 6 chai x 720 ml
SAWANOTSURU ZUICHO SAKE rượu gạo 13.5 độ 5 thùng x 12 chai x 500ml
TAKARA HIZO NO TOBIRA SHOCHU rượu gạo 25 độ 5 thùng x 6 chai x 720ml
TAKARA KURO KAME SHOCHU rượu gạo 25 độ 10 thùng x 6 chai x 720 ml
TAKARA KYOTO FUSHIMIZU SAKE rượu gạo 13-14 độ 30 thùng x 12 chai x 300 ml
TAKARA KYOTO FUSHIMIZU SAKE rượu gạo 13-14 độ 50 thùng x 12 chai x 300ml
TAKARA KYOTO FUSHIMIZU SAKE rượu gạo 13-14 độ 80 thùng x 6 chai x 1.8 lít
TAKARA PLUM UMESHU rượu gạo 10 độ 20 thùng x 12 chai x 300ml
TAKARA PLUM UMESHU rượu gạo 10 độ 20 thùng x 6 chai x 720 ml
TAKARA PLUM UMESHU rượu gạo 10 độ 9 thùng x 12 chai x 300ml
TAKARA SHISO SHOCHU rượu gạo 25 độ 10 thùng x 6 chai x 720 ml
TAKARA SHOCHIKUBAI EXTRA SAKE rượu gạo 15 độ 20 thùng x 12 chai x 720ml
TAKARA SHOCHIKUBAI NIGORI SAKE rượu gạo 10 độ 30 thùng x 12 chai x 240 ml
TAKARA SHOCHIKUBAI YOKAICHI MUGI SHOCHU rượu gạo 25 độ 30 thùng x 6 chai x 720 ml
KOMASA NEW KOZURU SHOCHU rượu gạo 25 độ 20 thùng x 6 chai x 720ml
NANIWA MASAMUNE DAIGINJYO rượu gạo 14-15 độ 10 thùng x 20 chai x 300ml
Rượu Black -amp; Gold 720ml, 15.8% ( loại 720ml x 12chai/thùng)
Rượu CHAMISUL FRESH SOJU (Rượu Soju 19.5 đé) (360ml/chai x 20 chai /thùng)
Rượu CHAMISUL FRESH SOJU (Rượu Soju 19.5 độ) (360ml/chai x 20 chai /thùng)
Rượu DRAFT MAKKOLI 6 độ (1chai=750ml x 20 chai/ thùng)
Rượu gạo trắng ( sakê) 300ml , nồng độ 13 - 15 độ hàng mới 100%
Rượu gạo trắng ( sakê) 720ml , nồng độ 13 - 15 độ hàng mới 100%
Rượu gạo trắng ( sakê) 900ml, nồng độ 13 - 15 độ hàng mới 100%
Rượu Horin 720ml, 16.4% (loại 720ml x 6 chai/ thùng)
Rượu KOOKSOODANG MAKGEOLLI (Alc.6%by volume,750ml/Pet) (Rượu nhẹ 6 độ) 750ml x 20 chai/ thùng)
Rượu Namachozo 300ml, 13.7% (loại 300ml x 12 chai/ thùng)
Rượu Nigori Sake 300ml, 10.7% ( loại 300ml x 12 chai/ thùng)
Rượu Sake Daiginjo Sakai Tatsuriki Ruson 1800ml, Hàng mới 100%,16-17 độ
Rượu Sake Daiginjo Sakai Tatsuriki Ruson 300ml, Hàng mới 100%,16-17 độ
Rượu sake địa phương 25% đóng chai nhựa 5000ml (4 hộp/thùng).Hàng mới 100%
rượu sake hakutsuru superior 300ML (12chai/thùng) nồng độ cồn 15độ-16 độ
rượu sake hakutsuru superior 720ML (6chai/thùng) nồng độ cồn 15độ-16 độ
Rượu Sake Junmai Ginjo Sakai Tatsuriki Ruson 720ml, Hàng mới 100%,16-17 độ
Rượu Sake Jyosen Honjyozo Karatanba Ozeki 15.4% 720ml 6 chai/thùng
Rượu Sake Jyosen Karatanba Ozeki 15.4% 1800ml 6 chai/thùng
Rượu Sake Jyosen Kinkan Ozeki 15.4% 720ml 6 chai/thùng
Rượu Sake Jyunmai Tokubetsu Okunomatsu 15.5% 720ml 06 chai/thùng
rượu sake kannoko 720ML (6chai/thùng) nồng độ cồn 15độ-16 độ
rượu sake suishin junmai 720ML (6 chai/thùng)nồng độ cồn 15độ-16 độ
Rượu Sake Tatsuriki Daiginjo Kome-no-sasayaki / YK40-50 1800ml, Hàng mới 100%,16-17 độ
Rượu Sake Tatsuriki Junmai Daiginjo / Cherry Blossoms of Japan 1800ml, Hàng mới 100%, 16-17 độ
Rượu Sake Tatsuriki Junmai Ginjo Konotori 720ml, Hàng mới 100%,16-17 độ
Rượu Sake Tatsuriki Tokubetsu Honjozo / Genroku-Hiden 1800ml, Hàng mới 100%,16-17 độ
Rượu Sake Tatsuriki Tokubetsu Junmai / Mukashi-table bottle 180ml, Hàng mới 100%,16-17 độ
Rượu Sake Tatsuriki Tokubetsu Junmai Kimoto 1800ml, Hàng mới 100%,16-17 độ
Rượu Sake Tatsuriki Tokubetsu Junmai Konotori 1800ml, Hàng mới 100%,16-17 độ
rượu sake tensonkourin 720ML (6chai/thùng) nồng độ cồn 15độ-16 độ
Rượu Tokubetsu Honjozo Junkinpaku (Gold Foil) Iri 1800ml, 16.7% (loại 1800mlx 6 chai/ thùng)
Rượu Traditional Sake 1800ml, 15.6% (loại 1800ml x 6chai/ thùng)
Rượu Traditional Sake 720ml, 15.6% (loại 720ml x 12chai/ thùng)
Ruou trang AMAMI OSHIMA KAIUN SYUZOU LENTO KOKUTO SHOCHU 15% 720ML 1 x 12 PCS/CTN
Ruou trang HAKKAISAN HAKKAISAN HONJYOZO 300ML 15% 1 x 12 PCS/CTN
RUOU TRANG HAKKAISAN HAKKAISAN HONJYOZO 720ML 15% 1 x 6 PCS/CTN
RUOU TRANG HAKKAISAN HONJYOZO 300ML 15% 1 x 6 PCS/CTN
RUOU TRANG HAKKAISAN JUNMAI GINJYOU 720ML 15% 1 x 12 PCS/CTN
Ruou trang Hakushika Cho- Tokusen Kuromatsu- Hakushika gold 720ml 14.5% 1 x 6 btls/ctn
Ruou trang Hakushika Hakushika Keishuku 720ml 14.5% 1 x 6 btls/ctn
Ruou trang Hakushika Josen Honjozo Namachozou 300ml 13.3% 1 x 12 btls/ctn
Ruou trang Hakushika Josen Kuromatsu Hakushika honjozo 720ml 15.3% 1 x 6 btls/ctn
Ruou trang Hakushika Kasen Hakushika 1800ml 14.5% 1 x 6 btls/ctn
Ruou trang Hakushika Kasen Hakushika 300ml 14.5% 1 x 6 btls/ctn
Ruou trang Hakushika Ozu 500ml 14.7% 1 x 6 btls/ctn
Ruou trang Hakushika Taru Hakushika Sakadaru 1800ml 15.3% 1 x 4 btls/ctn
Ruou trang Hakushika Tokusen Kijuro Namachozou 300ml 13.3% 1 x 12 btls/ctn
Ruou trang Hakushika Tokusen Kijuro Tokubetsu 1800ml 14.7% 1 x 6 btls/ctn
Ruou trang Hakushika Tokusen Kijuro Tokubetsu 720ml 14.7% 1 x 6 btls/ctn
Ruou trang Hakushika Tokusen Kijuro Tokubetsu Honjozo 1800ml 14.7% 1 x 6 btls/ctn
Ruou trang HAKUTSURU JOSEN 720ML BIN KARAKUCHI 15% 1 x 6 PCS/CTN
RUOU TRANG HAKUTSURU JOSEN NAMACHOZOUSHU 300ML 15% 1 x 12 PCS/CTN
Ruou trang HAKUTSURU JOSEN NAMACHOZOUSHU 300ML 15% 1 x 20 PCS/CTN
RUOU TRANG HAKUTSURU KURAMOTO JIKOMI UME-SHU GENSYU 720ML 15% 1 x 6 PCS/CTN
Ruou trang KAGURA SYUZO TENSON KOURIN 300ML 15% 1 x 6 PCS/CTN
RUOU TRANG KIKUMASAMUNE JOSEN KIKUMASAMUNE 720ML BOTTLE 15% 1 x 6 PCS/CTN
Ruou trang KIRISHIMA KURO KIRISHIMA 300ML ALC.15% 1 x 12 PCS/CTN
RUOU TRANG KIRISHIMA KURO KIRISHIMA 300ML ALC.15% 1 x 6 PCS/CTN
RUOU TRANG KIRISHIMA KURO KIRISHIMA 720ML ALC.15% 1 x 6 PCS/CTN
Ruou trang KUBOTA KUBOTA SENJU 720ML 15% 1 x 12 PCS/CTN
RUOU TRANG NISHI SHUZOU SATSUMAHOUZAN 720ML 15% 1 x 12 PCS/CTN
RUOU TRANG NISHI SHUZOU TOMINOHOUZAN 300ML 15% 1 x 12 PCS/CTN
RUOU TRANG NISHI SHUZOU TOMINOHOUZAN 720ML 15% 1 x 12 PCS/CTN
Ruou trang ORIHIRO JUN GENMAI KUROZU 720ML 15% 1 x 12 PCS/CTN
Ruou trang OTOKOYAMA Otokoyama Tokubetsu Junmai Sake 15% 300ml x 12
RUOU TRANG SANWA IICHIKO 15° 900ML 1 x 12 PCS/CTN
RUOU TRANG SANWA IICHIKO MUGI 15° 300ML 1 x 12 PCS/CTN
RUOU TRANG SANWA IICHIKO MUGI 15° 720ML 1 x 12 PCS/CTN
Ruou trang SANWA IICHIKO MUGI 720ML 15% 1 x 12 PCS/CTN
RUOU TRANG SATSUMA SHUZOU KAN NO KO 300ML 15% 1 x 6 PCS/CTN
RUOU TRANG SATSUMA SHUZOU KAN NO KO 720ML 15% 1 x 6 PCS/CTN
RUOU TRANG SUISHIN JYUNMAISYU KOME NO KIWAMI 300ML 15% 1 x 12 PCS/CTN
Ruou trang SUISHIN JYUNMAISYU KOME NO KIWAMI 720ML 15% 1 x 6 PCS/CTN
SAWANOTSURU SHOCHU MUCHU rượu gạo 25 độ 8 thùng x 6 chai x 720 ml
TAKARA KURO KAME SHOCHU rượu gạo 25 độ 10 thùng x 6 chai x 720 ml
TAKARA KYOTO FUSHIMIZU SAKE rượu gạo 13-14 độ 30 thùng x 12 chai x 300 ml
TAKARA PLUM UMESHU rượu gạo 10 độ 20 thùng x 12 chai x 300ml
TAKARA PLUM UMESHU rượu gạo 10 độ 20 thùng x 6 chai x 720 ml
TAKARA SHISO SHOCHU rượu gạo 25 độ 10 thùng x 6 chai x 720 ml
TAKARA SHOCHIKUBAI EXTRA SAKE rượu gạo 15 độ 20 thùng x 12 chai x 720ml
TAKARA SHOCHIKUBAI YOKAICHI MUGI SHOCHU rượu gạo 25 độ 30 thùng x 6 chai x 720 ml
Rượu CHAMISUL FRESH SOJU (Rượu Soju 19.5 đé) (360ml/chai x 20 chai /thùng)
Rượu CHAMISUL FRESH SOJU (Rượu Soju 19.5 độ) (360ml/chai x 20 chai /thùng)
Rượu Sake Junmai Ginjo Sakai Tatsuriki Ruson 720ml, Hàng mới 100%,16-17 độ
Rượu Sake Tatsuriki Junmai Ginjo Konotori 720ml, Hàng mới 100%,16-17 độ
Ruou trang HAKUTSURU JOSEN NAMACHOZOUSHU 300ML 15% 1 x 20 PCS/CTN
Rượu Sake Jyunmai Tokubetsu Okunomatsu 15.5% 720ml 06 chai/thùng
Rượu Sake Kasen Ginkan Ozeki 14.8% 1.8L 06 chai/thùng
Rượu Sake Owari Otokoyama Morita 14.5% 1.8L 06 chai/thùng
Rượu Sake Tatewaki Bin Dume 13.5% 1.8L 06 chai/thùng
Phần IV:THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN
Chương 22:Đồ uống, rượu và giấm