cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Rượu brandy
Rượu Louis Royer XO 100CL 6 40%... (mã hs rượu louis roye/ mã hs của rượu louis r)
Rượu Polignac Extra 70CL x 6 40%... (mã hs rượu polignac e/ mã hs của rượu poligna)
Rượu CAMUS VSOP BORDERIES 1L PROMOTION BAG x 12 40%... (mã hs rượu camus vsop/ mã hs của rượu camus v)
Rượu CAMUS XO ELEGANCE 70CL x 12 40%... (mã hs rượu camus xo e/ mã hs của rượu camus x)
Rượu dùng thử TESTER HENNESSY VSOP TST 700ml 12 40%... (mã hs rượu dùng thử t/ mã hs của rượu dùng th)
Rượu brandy CAVALLINA BIANCA, dung tích 500cl, nồng độ 41.5 % vol, 1 chai/ thùng, hàng mới 100%... (mã hs rượu brandy cav/ mã hs của rượu brandy)
Rượu Remy M VSOP 40 độ (1 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu remy m vso/ mã hs của rượu remy m)
Rượu Polignac XO 40 độ (0.35 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu polignac x/ mã hs của rượu poligna)
Rượu Remy M XO Exc. 40 độ (1 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu remy m xo/ mã hs của rượu remy m)
Rượu Martell VSOP Red B.40 độ (1 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu martell vs/ mã hs của rượu martell)
Rượu Camus XO Borderies 40 độ (0.7 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu camus xo b/ mã hs của rượu camus x)
Rượu Hennessy Paradis Ext. 40 độ (0.7 lít/ chai, 03 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu hennessy p/ mã hs của rượu henness)
Rượu Hennessy VSOP Privilege 40 độ (1 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu hennessy v/ mã hs của rượu henness)
Rượu HY James Hennessy nồng độ 40%, (6 btl x 1lit)/thùng... (mã hs rượu hy james h/ mã hs của rượu hy jame)
Rượu Brandy GOLFY X.O 40%, 700ml/chai, 12chai/thùng, hàng mới 100%... (mã hs rượu brandy gol/ mã hs của rượu brandy)
Rượu Brandy CALYPSO X.O 40%,750ml/chai, 12chai/thùng, hàng mới 100%... (mã hs rượu brandy cal/ mã hs của rượu brandy)
Rượu Brandy XO LeoPold 40%, 50ml/chai, 36 chai/thùng, hàng mới 100%... (mã hs rượu brandy xo/ mã hs của rượu brandy)
Rượu Brandy Matignon X.O 40%, 700ml/chai, 12 chai/thùng, hàng mới 100%... (mã hs rượu brandy mat/ mã hs của rượu brandy)
Rượu Marquis III brandy X.O 40% 50ml/chai, 105 chai/thùng, hàng mới 100%... (mã hs rượu marquis ii/ mã hs của rượu marquis)
Rượu Brandy KING OF DIAMOND X.O 40%, 2000ml/chai, 6chai/thùng, hàng mới 100%... (mã hs rượu brandy kin/ mã hs của rượu brandy)
Rượu-KAHLUA:KAHLUA 1000ML 20.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượukahluakah/ mã hs của rượukahlua)
Rượu-MALIBU:MALIBU 1000ML 21.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượumalibumal/ mã hs của rượumalibu)
Rượu-BOTANIST:BOTANIST GIN 1L 46.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượubotanistb/ mã hs của rượubotanis)
Rượu-DALMORE:DALMORE 12 YO 1L 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượudalmoreda/ mã hs của rượudalmore)
Rượu-BOWMORE:BOWMORE 21YO 70CL 49.7%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượubowmorebo/ mã hs của rượubowmore)
Rượu-GORDONS:GORDON GIN 1000ML 47.3%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượugordonsgo/ mã hs của rượugordons)
Rượu-ABSOLUT:ABSOLUT BLUE 750ML 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuabsolutab/ mã hs của rượuabsolut)
Rượu-BOMBAY:BOMBAY SAPHIRE 20CL 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượubombaybom/ mã hs của rượubombay)
Rượu-CAMUS:CAMUS MINI SET 3X5CL 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượucamuscamu/ mã hs của rượucamusc)
Rượu-COINTREAU:COINTREAU 1000ML 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượucointreau/ mã hs của rượucointre)
Rượu-HENDRICKS:HENDRICKS GIN 1L 44.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuhendricks/ mã hs của rượuhendric)
Rượu-MACALLAN:MACALLAN QUEST 1L 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượumacallanm/ mã hs của rượumacalla)
Rượu-LONGMORN:LONGMORN 18YO 70CL 48.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượulongmornl/ mã hs của rượulongmor)
Rượu-BELVEDERE:BELVEDERE VODKA 1L 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượubelvedere/ mã hs của rượubelvede)
Rượu-CHABOT:CHABOT VSOP GOLD 1.0L 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuchabotcha/ mã hs của rượuchabot)
Rượu-DANZKA:DANZKA VODKA APPLE 1L 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượudanzkadan/ mã hs của rượudanzka)
Rượu-HENNESSY:JAMES HENNESSY 1.0L 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuhennessyj/ mã hs của rượuhenness)
Rượu-JOHNNIE WALKER:JW BLACK 20CL 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượujohnnie wa/ mã hs của rượujohnnie)
Rượu-KAVALAN:KAVALAN SINGLE MALT 1L 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượukavalanka/ mã hs của rượukavalan)
Rượu-LAPHROAIG:LAPHROAIG BRODIR 70CL 48.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượulaphroaig/ mã hs của rượulaphroa)
Rượu-ARDBEG:ARDBEG ISLAY MALT 10YO 1L 46.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuardbegard/ mã hs của rượuardbeg)
Rượu-JACK DANIELS:GENTLEMAN JACK 20CL 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượujack danie/ mã hs của rượujack da)
Rượu-JIM BEAM:JIM BEAM BOURBON 1000ML 37.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượujim beamj/ mã hs của rượujim bea)
Rượu-MARTELL:MARTELL VSOP RED BARREL1L 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượumartellma/ mã hs của rượumartell)
Rượu-BALVENIE:BALVENIE 12YO TRI CASK 1L 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượubalvenieb/ mã hs của rượubalveni)
Rượu-FAMOUS GROUSE:FAMOUS GROUSE 1000ML 43.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượufamous gro/ mã hs của rượufamous)
Rượu-GRANT'S (WILLIAM):GRANTS FR 1000ML 43.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượugrants w/ mã hs của rượugrants)
Rượu-LOUIS ROYER:LOUIS ROYER XO 1000 ML 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượulouis roye/ mã hs của rượulouis r)
Rượu-BALLANTINE:BALLANTINE FINEST 1000ML 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuballantine/ mã hs của rượuballant)
Rượu-CRAIGELLACHIE:CRAIGELLACHIE 13YO 1L 46.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượucraigellac/ mã hs của rượucraigel)
Rượu-GREY GOOSE:GREY GOOSE ORIGINAL 20CL 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượugrey goose/ mã hs của rượugrey go)
Rượu-HIGHLAND PARK:HIGHLAND PARK BEAR 1L 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuhighland p/ mã hs của rượuhighlan)
Rượu-CHIVAS REGAL:CHIVAS REGAL 12YO 750ML 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuchivas reg/ mã hs của rượuchivas)
Rượu-JOHN JAMESON:JEMESON STANDARD 1000ML 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượujohn james/ mã hs của rượujohn ja)
Rượu-GLENFIDDICH:GLENFIDD SELECT CASK 20CL 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuglenfiddic/ mã hs của rượuglenfid)
Rượu-HENNESSY:HENNESSY XO ICE DISCOVERY 1L 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuhennessyh/ mã hs của rượuhenness)
Rượu-BACARDI:BACARDI C.BLANCA (WHITE)1000ML 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượubacardiba/ mã hs của rượubacardi)
Rượu-GLENROTHES:GLENROTHES ROBUR RESERVE 1L 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuglenrothes/ mã hs của rượuglenrot)
Rượu-CAPTAIN MORGAN:CAPT MORGAN SPICED RUM 1L 35.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượucaptain mo/ mã hs của rượucaptain)
Rượu-J & B (JUSTERINI/BROOKS):J&B RARE 1000ML 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuj & b jus/ mã hs của rượuj & b)
Rượu-GLENMORANGIE:GLENMORANGIE THE ORIGINAL 1000ML 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuglenmorang/ mã hs của rượuglenmor)
Rượu-CAPERDONICH:CAPERDONICH PEATED 18YO SPEYSIDE 70CL 48.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượucaperdonic/ mã hs của rượucaperdo)
Rượu-GLENLIVET:THE GLENLIVET DISTILLER'S RESERVE SINGLE MALT SCOTCH WHISKY 1L 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuglenlivet/ mã hs của rượuglenliv)
Rượu-ROKU:ROKU GIN 70CL 43.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượurokuroku/ mã hs của rượurokuro)
Rượu-SUNTORY:CHITA 70CL 43.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượusuntorych/ mã hs của rượusuntory)
Rượu-MORTLACH:MORTLACH 14YO 70CL 43.4%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượumortlachm/ mã hs của rượumortlac)
Rượu-SMIRNOFF:SMIRNOFF RED 1000ML 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượusmirnoffs/ mã hs của rượusmirnof)
Rượu-TALISKER:TALISKER DARK STORM 1L 45.8%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượutaliskert/ mã hs của rượutaliske)
Rượu-MOUTAI:MOUT FLYING FAIRY GB 50CL 53.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượumoutaimou/ mã hs của rượumoutai)
Rượu-SHUI JING FANG:SJF RED FORTUNE 50CL 52.3%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượushui jing/ mã hs của rượushui ji)
Rượu-REMY LOUIS XIII:REMY LOUIS XIII 700ML 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuremy louis/ mã hs của rượuremy lo)
Rượu thử-LAGAVULIN:LAGA TASTING DF 8YO 70CL 48.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượu thửlagavu/ mã hs của rượu thửlag)
Rượu-TEACHERS:TEACHERS SCOTCH WHISKY 1000ML 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuteacherst/ mã hs của rượuteacher)
Rượu-PASSPORT:PASSPORT SCOTCH WHISKEY 1000ML 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượupassportp/ mã hs của rượupasspor)
Rượu-REMY MARTIN:REMY M PRIME CELLAR NO.16 1L 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuremy marti/ mã hs của rượuremy ma)
Rượu-WILD TURKEY:WILD TURKEY AMERICN HONEY 1L 35.5%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuwild turke/ mã hs của rượuwild tu)
Rượu-MONKEY SHOULDER:MONKEY SHOULDER TRIPLE 1L 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượumonkey sho/ mã hs của rượumonkey)
Rượu-PRESTIGE MACALLAN:MACALLAN MOP7 MAGNUM 70CL 43.7%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuprestige m/ mã hs của rượuprestig)
Rượu-SAINT REMY BRANDY:ST REMY AUTHENTIC VSOP 1L 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượusaint remy/ mã hs của rượusaint r)
Rượu-PRESTIGE GLENFIDDICH:GLENF RC 1992 #7986 70CL 56.6%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuprestige g/ mã hs của rượuprestig)
Rượu-SINGLETON:SINGLETON OF GLENDULLAN 12 YEARS OLD 1L 40.0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượusingleton/ mã hs của rượusinglet)
Rượu-ROYAL SALUTE:ROYAL SALUTE 21YO SNOW POLO EDITION 70CL 46.5%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuroyal salu/ mã hs của rượuroyal s)
Rượu Brandy ST-Remy VSOP 40% 12x700ml. Rượu đóng trong chai thủy tinh, 700ml/chai, 12 chai/thùng.Hàng mới 100%... (mã hs rượu brandy st/ mã hs của rượu brandy)
Rượu Brandy 3161420002566, ST. REMY AUTHENTIC X.O. BRANDY 1L VOL 40.0 %... (mã hs rượu brandy 316/ mã hs của rượu brandy)
Rượu Brandy 3035540004604, ST. REMY AUTHENTIC V.S.O.P. BRANDY 1L VOL 40.0 %... (mã hs rượu brandy 303/ mã hs của rượu brandy)
Rượu Brandy- Cognac Martell VSOP Red Barrels nồng độ Alc 40.0% (700 ml x 12 chai/thùng)... (mã hs rượu brandy co/ mã hs của rượu brandy)
Rượu Yukon, 39%, 4L, 4 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu yukon 39%/ mã hs của rượu yukon)
Rượu Joe whisky, 29%, 600ml, 12 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu joe whisky/ mã hs của rượu joe whi)
Rượu khai vị Queen, 9%, 700ml,12 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu khai vị qu/ mã hs của rượu khai vị)
Rượu khai vị Caesar, 9%, 700ml, 12 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu khai vị ca/ mã hs của rượu khai vị)
Rượu Paloma brandy, 29%, 700ml, 12 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu paloma bra/ mã hs của rượu paloma)
Rượu Leonardo brandy, 29%, 670ml,15 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu leonardo b/ mã hs của rượu leonard)
Rượu Phillip whisky, 39%, 600ml, 12 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu phillip wh/ mã hs của rượu phillip)
Rượu Vins Porto (Glass), 12%, 700ml, 6 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu vins porto/ mã hs của rượu vins po)
Rượu Paloma Gold brandy, 39%, 700ml, 12 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu paloma gol/ mã hs của rượu paloma)
Rượu khai vị Rose Sauvage, 9%, 700ml, 12 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu khai vị ro/ mã hs của rượu khai vị)
Rượu khai vị Savoie (glass), 9% 700ml, 6 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu khai vị sa/ mã hs của rượu khai vị)
Rượu LEVIN IMPERIAL brandy, 39%, 750ml, 6 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu levin impe/ mã hs của rượu levin i)
Rượu Vins De Chateau (Couple+Glass), 12%, 700ml, 6 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu vins de ch/ mã hs của rượu vins de)
Rượu Vodka 35%v đỏ... (mã hs rượu vodka 35%v/ mã hs của rượu vodka 3)
Rượu lúa mới 500ml 45%... (mã hs rượu lúa mới 50/ mã hs của rượu lúa mới)
Rượu Minh Mạng 500ml... (mã hs rượu minh mạng/ mã hs của rượu minh mạ)
Rượu Vodka 700ml 33%... (mã hs rượu vodka 700m/ mã hs của rượu vodka 7)
Rượu ba kích 500ml TĐH... (mã hs rượu ba kích 50/ mã hs của rượu ba kích)
Rượu lúa mới 700ml 40%... (mã hs rượu lúa mới 70/ mã hs của rượu lúa mới)
Rượu nếp mới 500ml 30%... (mã hs rượu nếp mới 50/ mã hs của rượu nếp mới)
Rượu nếp mới 700ml 40%... (mã hs rượu nếp mới 70/ mã hs của rượu nếp mới)
Rượu Vodka 500ml 29,5%... (mã hs rượu vodka 500m/ mã hs của rượu vodka 5)
Rượu Vạn Xuân 39% 500ml... (mã hs rượu vạn xuân 3/ mã hs của rượu vạn xuâ)
Rượu Vodka nhỏ 300ml 29.5%... (mã hs rượu vodka nhỏ/ mã hs của rượu vodka n)
Rượu Việt Xưa Gold 39% 500ml... (mã hs rượu việt xưa g/ mã hs của rượu việt xư)
Rượu Apec 14-375ml(Vang Dalat)... (mã hs rượu apec 1437/ mã hs của rượu apec 14)
Rượu Việt Xưa Silver 35% 500ml... (mã hs rượu việt xưa s/ mã hs của rượu việt xư)
Rượu Đông trùng hạ thảo NV 750ml... (mã hs rượu đông trùng/ mã hs của rượu đông tr)
Rượu Liquor Collection 3x100ml 25%... (mã hs rượu liquor col/ mã hs của rượu liquor)
Rượu Export Red Wine 750ml (Vang Dalat)... (mã hs rượu export red/ mã hs của rượu export)
Rượu Strong Red Wine 750ml (Vang Dalat)... (mã hs rượu strong red/ mã hs của rượu strong)
Rượu Special Merlot 750ml (Chateau Dalat)... (mã hs rượu special me/ mã hs của rượu special)
Rượu Classic White Wine 750ml (Vang Dalat)... (mã hs rượu classic wh/ mã hs của rượu classic)
Rượu Excellence Red Wine 750ml (Vang Dalat)... (mã hs rượu excellence/ mã hs của rượu excelle)
Rượu Tradition Merlot 750ml (Chateau Dalat)... (mã hs rượu tradition/ mã hs của rượu traditi)
Rượu Sparkling White Wine 720ml (Chateau Dalat)... (mã hs rượu sparkling/ mã hs của rượu sparkli)
Rượu Classic Special Red Wine 750ml (Vang Dalat)... (mã hs rượu classic sp/ mã hs của rượu classic)
Rượu Famous Grouse Blended Scotch Whishy 40% (12x0.7l)
Rượu Brandy E&J VSOP 750ML/chai, 40%
Rượu Tomintoul 10 Yo Single Malt 40%vol, 6 x 70cl
Rượu Tomintoul 16 Yo Single Malt 40%vol, 6 x 70cl
Rượu Cuorvoisier Initiale Extra GPK 40%, 0,7l * 6 chai/thùng
Rượu Versailles Castle Brandy, 40%, 0.7 lít/chai, 12chai/thùng
Rượu General Brandy, 40%, 0.7 lít/chai, 12chai/thùng
Rượu Miss Paris Brandy, độ cồn 40%, dung tích 0.7 lít/chai, 06chai/thùng
Rượu Napoleon Brandy, 40%, 0.7 lít/chai, 12chai/thùng
Rượu Louise Brandy, 40%, 0.7 lít/chai, 12chai/thùng
Rượu Royal Master Brandy, 40%, 0.7 lít/chai, 12chai/thùng
Rượu Baron Brandy, 40%, 0.7 lít/chai, 12chai/thùng
Rượu Golf & Green Brandy, 40%, 0.7 lít/chai, 12chai/thùng
Rượu IBIS Extra XO Brandy 40%, 70cl/chai
Rượu mạnh Rivalet Napoleon Spiritueux de France 0,7l, 40%, 12chai/thùng
Rượu mạnh VSOP Brandy Rodin Napoleon 0,7l, 36%, 12chai/thùng
Rượu Otard VSOP, 40%, 70cl, 6chai/thùng
Rượu Brandy XO Leopold 50cl, 39% (12 chai/thùng)
Rượu Brandy XO Leopold 200cl, 39% (4 chai/thùng)
Rượu Brandy XO Leopold 5cl, 39% (36 chai/thùng)
Rượu Brandy XO Louis III 0.75L/chai, 40%
Rượu Brandy XO Louis III 0.05L/chai, 40%
Rượu Brandy XO Calpyso 0.75L/chai, 40%
Rượu Brandy XO Charles x 0.7L/chai, 40%
Rượu Brandy XO Kinh of Diamond 0.7L/chai, 40%
Rượu Brandy XO Matignon 0.7L/chai, 40%
Rượu Brandy XO Soleil 70cl, 39% (12 chai/thùng)
Rượu Brandy Raynal VSOP 40% 70clx12
Rượu Brandy Raynal XO 40% 70clx12
Rượu Golfy Brandy XO 0.7L, 40% (12 chai/ thùng)
Rượu Grappe Brandy XO 0.5L, 40% (12 chai/ thùng)
Rượu Brandy XO King of Diamond 2.0L 40%
Rượu Louis III Brandy XO 3.0L 40% (4 chai/ thùng)
Rượu Matignon Brandy XO 2.0L, 40%,
Rượu Pale & Dry X.O 70cl/chai, 40%
Rượu Randon XO Brandy, 0.7L/chai, 40%, thùng 12 chai x 0.7L
Rượu Grappa Tignanello 75cl 42%
cốt rượu brandy 68% (Brandy extract 68% vol)
Rượu Bas Armagnac Lafontan 70cl 40%
Rượu Brandy - Martell Cordon Bleu Cognac nồng độ alcohol 40% (3000mlx4chai/thùng)
Rượu Brandy - Martell cordon Bleu Cognac nồng độ alcohol 40.0% (700mlx12 chai/thùng)
Rượu Brandy - Martell VSOP Cognac nồng độ alcohol 40.0% (3000mlx4 chai/thùng)
Rượu Brandy - Martell VSOP cognac nồng độ alcohol 40.0% (700mlx12 chai/thùng)
Rượu Brandy - Martell XO nồng độ alcohol 40.0% (3000mlx3 chai/thùng)
Rượu Brandy - Martell XO nồng độ alcohol 40.0% (700mlx12 chai/thùng)
Rượu Brandy ST Remy VSOP 70cl 40%( 12 chai/ thùng)
Rượu CACHACA THOQUINO 1L, 1L/chai, 12 chai/thùng. 40%
Rượu Calvados Dupont Hors dAge 70cl 42%
Rượu Calvados Dupont Original 70cl 40%
Rượu CAMUS COGNAC VSOP ELEGANCE 40%, thùng 12 chai x 70CL.
Rượu CAMUS COGNAC XO BORDERIES 40%, thùng 12 chai x 70CL.
Rượu CAMUS COGNAC XO ELEGANCE 40%, thùng 12 chai x 70CL.
Rượu Cognac Age des Fleurs 70cl 42%
Rượu Cognac Bio Attitude 70cl 42%
Rượu Cognac Carafe du Fruit 75cl 41%
Rượu Cognac Promenade en cognac 20cl 42%
RƯợU DUCAUZE NAPOLEON X.O SPIRITS OF FRANCE 39.5% 70CL,12CHAI/THùNG
Rượu Ducauze Napoleon XO spirits 39.5% 5cl,120chai/thùng
Rượu Ducauze Napoleon XO spirits 39.5% 70cl,12chai/thùng
Rượu Glen Turner Single Malt , 0.7L/chai, 6 chai/thùng., 40%
RƯợU IBIS EXTRA X.O BRANDY 40% 70CL,12CHAI/THùNG
Rượu JOY, Bas-Armagnac PACO RABANNE 0.7 L/chai, 42°, 6 chai/thùng
Rượu LA MAUNY RHUM Agricole white 1 L/chai, 50°, 6 chai/thùng
Rượu LA MAUNY RHUM Agricole  ELEVE SOUS BOIS 1 L/chai, 40°, 6 chai/thùng
Rượu LOUIS MARTIN BRANDY XO 75CL, 39% alc. (DECANTER BOTTLE) , thùng 12 chai x 75CL
Rượu Louis Royer Extra Grande Champagne Cognac 40% vol 3x75cl (có vỏ hộp)
Rượu Louis Royer Force 53 Cognac 40% vol VSOP FINE CHAMPAGNE 53% vol 6x50cl (có vỏ hộp)
Rượu Louis Royer VSOP COGNAC 40% vol 12x70cl (có vỏ hộp)
Rượu Louis Royer XO COGNAC 40% vol 12x70cl (có vỏ hộp)
Rượu Louis Royer XO COGNAC 40% vol 3x300cl (có vỏ hộp)
Rượu Louis Royer XO COGNAC 40% vol 6x150cl (có vỏ hộp)
Rượu mạnh Calvados Lecompte, Spiritueux 70cl 40%
Rượu mạnh Grappa di Amarone 75cl 43%
Rượu TOUZEAU-FINEST FRENCH BRANDY XO, 700ml, 39%Alc/Vol (thùng 12 chai)
Rượu TROIS RIVIERES AGRICOLE RHUM  5 Ans 0.7 L/chai, 40°, 6 chai/thùng
Rượu TROIS RIVIERES RHUM BLANC AGRICOLE 1 L/chai, 55°, 6 chai/thùng
Rượu Cognac Promenade en cognac 20cl 42%
Rượu LA MAUNY RHUM Agricole white 1 L/chai, 50°, 6 chai/thùng
Rượu Louis Royer Force 53 Cognac 40% vol VSOP FINE CHAMPAGNE 53% vol 6x50cl (có vỏ hộp)
Rượu Louis Royer XO COGNAC 40% vol 6x150cl (có vỏ hộp)
Phần IV:THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN
Chương 22:Đồ uống, rượu và giấm