cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Rượu whisky
Rượu-JOHNNIE WALKER GOLD RESERVE 6X75CL 40%... (mã hs rượujohnnie wa/ mã hs của rượujohnnie)
Rượu Monkey Shoulder 1L x 6 40%... (mã hs rượu monkey sho/ mã hs của rượu monkey)
Rượu DEWARS 15years 1000ML x 6 40%... (mã hs rượu dewars 15y/ mã hs của rượu dewars)
Rượu MACALLAN TERRA 70CL x 6 43.8%... (mã hs rượu macallan t/ mã hs của rượu macalla)
Rượu DALMORE KING ALEXANDER III 70CL x 6 40%... (mã hs rượu dalmore ki/ mã hs của rượu dalmore)
Rượu Jack Daniel's Tennessee Honey 200mlx48 35%... (mã hs rượu jack danie/ mã hs của rượu jack da)
Rượu Robur Reserve 1L x 6 40%... (mã hs rượu robur rese/ mã hs của rượu robur r)
Rượu MACALLAN QUEST 100CL x 12 40%... (mã hs rượu macallan q/ mã hs của rượu macalla)
Rượu GLENFIDDICH GF 18YO 20CL x 24 40%... (mã hs rượu glenfiddic/ mã hs của rượu glenfid)
Rượu BALVENIE 12 Years TRIPLE CASK 1L x 12 40%... (mã hs rượu balvenie 1/ mã hs của rượu balveni)
Rượu DALMORE 15YO 70CL x 6 40%... (mã hs rượu dalmore 15/ mã hs của rượu dalmore)
Rượu DALMORE CIGAR MALT 100CL x 12 44%... (mã hs rượu dalmore ci/ mã hs của rượu dalmore)
Rượu dùng thử TESTER GLENMORANGIE SIGNET TST 700ml 4 46%... (mã hs rượu dùng thử t/ mã hs của rượu dùng th)
Rượu J. Beam Black 43 độ (1 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu j beam bl/ mã hs của rượu j beam)
Rượu High Park Bear 40 độ (1 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu high park/ mã hs của rượu high pa)
Rượu Hankey Bannister 40 độ (1 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu hankey ban/ mã hs của rượu hankey)
Rượu J Wlkr Gold Rsv 40 độ (0.75 lít/ chai, 6 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu j wlkr gol/ mã hs của rượu j wlkr)
Rượu Whyte & M Spec. 43 độ (0.5 lít/ chai, 24 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu whyte & m/ mã hs của rượu whyte &)
Rượu King Robert II Del. 43 độ (1 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu king rober/ mã hs của rượu king ro)
Rượu Chivas R. Mizunara 40 độ (0.7 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu chivas r/ mã hs của rượu chivas)
Rượu Joh.Walk Gold Res.LE 40 độ (1 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu johwalk g/ mã hs của rượu johwal)
Rượu Royal Brackla 16y 40 độ (0.70 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu royal brac/ mã hs của rượu royal b)
Rượu Famous Gr Smoky Black 40 độ (1 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu famous gr/ mã hs của rượu famous)
Rượu Chivas Re.18 UC3 Jap O. 48 độ (1 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu chivas re/ mã hs của rượu chivas)
Rượu Glenm 19y 43 độ (0.7 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu glenm 19y/ mã hs của rượu glenm 1)
Rượu Glenm Duthac 43 độ (1 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu glenm duth/ mã hs của rượu glenm d)
Rượu Glenm Cadboll 43 độ (1 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu glenm cadb/ mã hs của rượu glenm c)
Rượu Tottori 17Y 50 độ (0,7 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu tottori 17/ mã hs của rượu tottori)
Rượu Tottori 23y 48 độ (0,7 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu tottori 23/ mã hs của rượu tottori)
Rượu Tottori 27y 50 độ (0,7 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu tottori 27/ mã hs của rượu tottori)
Rượu Glenm Signet 46 độ (0.7 lít/ chai, 04 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu glenm sign/ mã hs của rượu glenm s)
Rượu Glenm The Tayne 43 độ (1 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu glenm the/ mã hs của rượu glenm t)
Rượu Tottori Blend 43 độ (0,7 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu tottori bl/ mã hs của rượu tottori)
Rượu Glenm Original 10y 40 độ (1 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu glenm orig/ mã hs của rượu glenm o)
Rượu Kirin Kunpu 2016 40 độ (0,5 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu kirin kunp/ mã hs của rượu kirin k)
Rượu Tottori Bour Bar 43 độ (0,7 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu tottori bo/ mã hs của rượu tottori)
Rượu Ardbeg 10y Giftcart 46 độ (1 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu ardbeg 10y/ mã hs của rượu ardbeg)
Rượu Kirin Fuji Sanroku 50 độ (0,7 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu kirin fuji/ mã hs của rượu kirin f)
Rượu Mars Maltage Cosmo 43 độ (0,7 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu mars malta/ mã hs của rượu mars ma)
Rượu Yamazaki Sgl.M 12y 43 độ (0,7 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu yamazaki s/ mã hs của rượu yamazak)
Rượu Mars Iwai Japanese 40 độ (0,75 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu mars iwai/ mã hs của rượu mars iw)
Rượu Yamazakura BlkBlend 40 độ (0,7 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu yamazakura/ mã hs của rượu yamazak)
Rượu Kinuura Blend Whisky 43 độ (0,5 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu kinuura bl/ mã hs của rượu kinuura)
Rượu Kurayoshi Pu.MaltWhi. 43 độ (0,7 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu kurayoshi/ mã hs của rượu kurayos)
Rượu Whisky JAMESON, 700ml/chai, 6 chai/thùng, nồng độ cồn 40%. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky jam/ mã hs của rượu whisky)
Rượu Whisky CHIVAS REGAL 12YO 4500ml/chai, 2 chai/thùng, nồng độ cồn 40%. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky chi/ mã hs của rượu whisky)
Rượu WHISKY BALLANTINE'S FINEST 750ml/chai, 12 chai/thùng, nồng độ cồn 40%. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky bal/ mã hs của rượu whisky)
Rượu J&B Rare Blended Scotch Whisky 40% 750ml, 12 chai/thùng (hộp giấy), Mã sản phẩm: 751336... (mã hs rượu j&b rare b/ mã hs của rượu j&b rar)
Rượu Glen Turner whisky 12YO, 40%, 0,7L/chai, 6 chai/thùng, hàng mới 100%... (mã hs rượu glen turne/ mã hs của rượu glen tu)
Rượu Blended whisky label 5 classic, 40%, 2000ml/chai, 6chai/thùng, hàng mới 100%... (mã hs rượu blended wh/ mã hs của rượu blended)
Rượu- 5000299210079- PASSPORT SCOTCH WHISKY 100CL- 40%, 1 lít/chai... (mã hs rượu 500029921/ mã hs của rượu 500029)
Rượu Whisky JIM BEAM WHITE 750ml/chai, 12chai/thùng, nồng độ cồn 40%. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky jim/ mã hs của rượu whisky)
Rượu Whisky JACK DANIEL BLACK NRF 700ml/chai, 12chai/thùng, nồng độ cồn 40%. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky jac/ mã hs của rượu whisky)
Rượu Glenfarclas Heritage Scotch Whisky 40% vol 700ml/chai, 6 chai/ thùng... (mã hs rượu glenfarcla/ mã hs của rượu glenfar)
Rượu Jim Beam Kentucky Straight Bourbon Whiskey 40% 12/75cl. Đóng trong chai thủy tinh, 750ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu jim beam k/ mã hs của rượu jim bea)
Rượu Knob Creek Kentucky Straight Bourbon Whiskey 50% 6/75cl. Đóng trong chai thủy tinh, 750ml/chai, 6 chai/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu knob creek/ mã hs của rượu knob cr)
Rượu Maker's Mark Kentucky Straight Bourbon Whisky 45% 12/75cl. Đóng trong chai thủy tinh, 750ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu makers ma/ mã hs của rượu makers)
Rượu Laphroaig 10 years Islay Single Malt Scotch Whisky 43% 12/75cl. Đóng trong chai thủy tinh, 750ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu laphroaig/ mã hs của rượu laphroa)
Rượu Macallan Double Cask Gold 40% (700ml/chai)... (mã hs rượu macallan d/ mã hs của rượu macalla)
Rượu Golden Blue Premium Whisky The Sappirus, loại 36.5 độ (ALC 36.5% by Volume), 450ml/ chai (thủy tinh), 6 chai/ thùng. Xuất xứ: Hàn Quốc, nhà sản xuất GoldenBlue CO., LTD. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu golden blu/ mã hs của rượu golden)
Rượu Whisky (40%), 12 chai 1 lít/ thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu whisky 40/ mã hs của rượu whisky)
Rượu Whisky (33%), 12 chai 1.75 lít/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu whisky 33/ mã hs của rượu whisky)
Rượu Whisky Daniels đen (40%), 12 chai x 1 Lít/ thùng,. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu whisky dan/ mã hs của rượu whisky)
Rượu Whisky THE MACALLAN GOLD, dung tích: 700ml/chai, nồng độ: 40%. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu whisky the/ mã hs của rượu whisky)
Rươu The Glenlivet Founders Resever 40% vol (1000ml/chai; 12 chai/kiện)... (mã hs rươu the glenli/ mã hs của rươu the gle)
Hàng thử, Rượu Whisky 0400267132894, TASTING ROYAL SALUTE 21YO 70CL VOL 40.0 %... (mã hs hàng thử rượu/ mã hs của hàng thử rư)
Rượu Whisky 5010327328553, GLENFIDDICH SELECT CASK 20CL VOL 40.0 %... (mã hs rượu whisky 501/ mã hs của rượu whisky)
Rượu whisky 0718442401711, GLENFIDDICH GRAND CRU 23YO 0.7L VOL 43.0 %... (mã hs rượu whisky 071/ mã hs của rượu whisky)
Rượu Whisky 5924831494829, THE GLENLIVET DISTILLER'S RESERVE SINGLE MALT SCOTCH WHISKY 1L VOL 40.0 %... (mã hs rượu whisky 592/ mã hs của rượu whisky)
Rượu Whisky 5000299210079, PASSPORT SCOTCH 1L VOL 40.0 %... (mã hs rượu whisky 500/ mã hs của rượu whisky)
Rượu Whisky 7501035010093, JOSE CUERVO SPECIAL 1L VOL 38.0 %... (mã hs rượu whisky 750/ mã hs của rượu whisky)
Rượu Whisky 4976881911888, IWAI TRADITION WHISKY 75CL VOL 40.0 %... (mã hs rượu whisky 497/ mã hs của rượu whisky)
Rượu Whisky 0080686001201, JIM BEAM KENTUCKY STRAIGHT BOUR BON 1.0L VOL 40.0 %... (mã hs rượu whisky 008/ mã hs của rượu whisky)
Rượu Whisky 4901777286177, SUNTORY CHITA 0.7L VOL 43.0 %... (mã hs rượu whisky 490/ mã hs của rượu whisky)
Rượu Whisky 6901676386082, SHUI JING FANG RED FORTUNE 50CL VOL 52.0 %... (mã hs rượu whisky 690/ mã hs của rượu whisky)
RƯỢU J.W XR 21 40% 6CHAI x 0.75LIT... (mã hs rượu jw xr 21/ mã hs của rượu jw xr)
RƯỢU J.W SWING 40% 12CHAI x 0.75LIT... (mã hs rượu jw swing/ mã hs của rượu jw swi)
RƯỢU HENNESSY XO 40% 12CHAI x 0.7LIT... (mã hs rượu hennessy x/ mã hs của rượu henness)
RƯỢU J.W BLUE LABEL 40% 6CHAI x 0.7LIT... (mã hs rượu jw blue l/ mã hs của rượu jw blu)
RƯỢU HENNESSY VSOP 2012 40% 12CHAI x 0.7LIT... (mã hs rượu hennessy v/ mã hs của rượu henness)
RƯỢU GRAND OLD PARR 18YO 43% 12CHAI x 0.75LIT... (mã hs rượu grand old/ mã hs của rượu grand o)
RƯỢU SINGLETON 12YRS GLEN ORD 40% 6CHAI x 0.7LIT... (mã hs rượu singleton/ mã hs của rượu singlet)
Rượu CHIVAS 18YO BLENDED SCOTCH WHISKY 70CL(Thùng 6 chai)... (mã hs rượu chivas 18y/ mã hs của rượu chivas)
Rượu Oban 14YO nồng độ 43% theo thể tích, thuộc dòng Whisky, 750ml/chai.... (mã hs rượu oban 14yo/ mã hs của rượu oban 14)
Rượu Talisker Dark Storm nồng độ 45.8% theo thể tích, thuộc dòng Whisky, 1000ml/chai.... (mã hs rượu talisker d/ mã hs của rượu taliske)
RƯỢU-CAMPARI 25% VOL 50ML(GLASS BOTTLE)... (mã hs rượucampari 25/ mã hs của rượucampari)
RƯỢU-BALLANTINE`S 12 YEARS 40% VOL 50ML (RESIN BOTTLE)... (mã hs rượuballantine/ mã hs của rượuballant)
RƯỢU-CHIVAS REGAL 12 YEARS 40% VOL 50ML (GLASS BOTTLE)... (mã hs rượuchivas reg/ mã hs của rượuchivas)
RƯỢU-THE GLENLIVET TRIPLE CASK MATURED DISTILLER`S RESERVE 40% VOL 50ML (GLASS BOTTLE)... (mã hs rượuthe glenli/ mã hs của rượuthe gle)
Rượu whisky Johnnie Walker Black Scotch nồng độ 40%, (12 btl x 1 lit)/thùng... (mã hs rượu whisky joh/ mã hs của rượu whisky)
Rượu J.W Black 40% vol, 50ml/chai... (mã hs rượu jw black/ mã hs của rượu jw bla)
Rượu Drambuie 40% vol, 50ml/chai... (mã hs rượu drambuie 4/ mã hs của rượu drambui)
Rượu Ballantine`s 12 years 40% vol, 50 ml/chai... (mã hs rượu ballantine/ mã hs của rượu ballant)
Rượu Chivas Regal 12 years 40% vol, 50 ml/chai... (mã hs rượu chivas reg/ mã hs của rượu chivas)
Rượu whisky PASSPORT 40% vol 1L/chai. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky pas/ mã hs của rượu whisky)
Rượu whisky J&B Rare 40% vol 0.7L/chai. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky j&b/ mã hs của rượu whisky)
Rượu whisky Bells Original 1L/chai 40% vol. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky bel/ mã hs của rượu whisky)
Rượu whisky BALLANTINE'S Finest 40% vol 1L/chai. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky bal/ mã hs của rượu whisky)
Rượu whisky King Robert II De Luxe 43% vol 1L/chai. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky kin/ mã hs của rượu whisky)
Rượu whisky Grants Distillery Edition GB 46,3% vol 1L/chai. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky gra/ mã hs của rượu whisky)
Rượu GLENFARCLAS 12YO 43% vol loại 1L/chai. Hàng mới 100%... (mã hs rượu glenfarcla/ mã hs của rượu glenfar)
Rượu JACK DANIEL'S 40% vol 1L/ chai, 2 chai/set. Hàng mới 100%... (mã hs rượu jack danie/ mã hs của rượu jack da)
Rượu JAMESON 40% vol loại 1L/chai, 6 chai/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu jameson 40/ mã hs của rượu jameson)
JACK DANIEL'S TENNES.HONEY+FIRE 35% vol 1L/ chai, 2 chai/set. Hàng mới 100%... (mã hs jack daniels t/ mã hs của jack daniel)
Rượu BENMORE FOUR CASKS SCOTCH WHISKY- 40% ABV- 1000ML (12X01)), (12 chai/ thùng)... (mã hs rượu benmore fo/ mã hs của rượu benmore)
Rượu Chivas 18... (mã hs rượu chivas 18/ mã hs của rượu chivas)
Rượu Glen Dronach 12... (mã hs rượu glen drona/ mã hs của rượu glen dr)
Rượu Whisky GlenDrongch... (mã hs rượu whisky gle/ mã hs của rượu whisky)
Rượu Whisky (40%), 12 chai 1 lít/ thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky 40/ mã hs của rượu whisky)
Rượu Whisky (33%), 12 chai 1.75 lít/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky 33/ mã hs của rượu whisky)
Rượu Whisky Daniels đen (40%), 12 chai x 1 Lít/ thùng,. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky dan/ mã hs của rượu whisky)
Rượu Seagram Extra Dry Gin - 40%-0.75lít
Rượu Whisky Et Scotch Whisky Charles House 1.5L, 40%
Rượu Whisky Ballantines Finest Alcohot 43%, 0.75l/chai
Rượu Whisky Ballantines 12YO, 43%, 0.75l/chai
Rượu Whisky Ballantines 17YO, 43%, 0.7l/chai
Rượu Whisky Ballantines 21YO, 43%, 0.7l/chai
Rượu Whisky Ballantines 30YO, 43%, 0.75l/chai
Rượu mạnh wishky hiệu Johnnie Walker Red Label 75cl/chai
Rượu mạnh wishky hiệu Johnnie Walker gold label 75cl/chai, 40%
Rượu Johnnie Walker Gold Label Reserve, Whisky, 40%, 75cl, 06chai/thùng (không có vỏ hộp)
Rượu mạnh whisky hiệu Johnnie Walker Blue Label 40%, 75cl
Rượu mạnh wishky hiệu Johnnie Walker Black Label 75 cl/chai.
Rượu Johnnie Walker Platinum 18Y, Whisky, 40%, 75cl/chai * 06 chai/ thùng (có vỏ hộp)
Rượu mạnh wishky hiệu Johnnie Walker Green label 75cl/chai
Rượu mạnh wishky hiệu Johnnie Walker Swing 75cl, 43%
Rượu Whisky Glenmorangie 10YO, 40% 75cl x 6chai / thùng
Rượu Whisky Glenmorangie 18YO, 43% 70cl x 6chai / thùng
Rượu Glenmorangie Lasanta 46% - 6*70cl/thùng
Rượu Glenmorangie Original 40% - 6*70cl / thùng
Rượu Glenmorangie Nectar Dor 46% - 6*70cl / thùng
Rượu mạnh Windsor loại 12YO, 500ml/chai, 6chai/thùng
Rượu mạnh wishky hiệu Johnnie Walker Premier 75cl, 43%
Rượu mạnh Windsor loại 17YO, 500ml/chai, 6chai/thùng
Rượu Chivas Regal 21Yo (Whisky Royal Salute), 43% 0.7l/chai
Rượu Cutty Sark Scotch Whisky Standard GB, 12 chai x 0.7l / thùng
Rượu Drambuie Regular 40% 75cl, 12chai/thùng
Rượu Jim Beam Black 8YO Bourbon 43% (3chaix4,5L)/thùng
Rượu mạnh whisky Johnnie Walker Blue Label Magnum Pack 175 cl, (43%)
Rượu Whisky Royal Ricard 45% - 0,75l/chai
Rượu Whisky Chivas Regal 12years, 43%, 0,75l/chai
Rượu Whisky Chivas Regal 12years Tin Box 43%, 0,75l/chai
Rượu Whisky Chivas Regal 18 yeas 40%; 0,75l/chai
Rượu Sir Edwards Fienest Scotch Whisky 40%; 0,75l/chai
Rượu Whisky Chivas Regal 21 YO, 40%. 3l/chai
Rượu Scotch Whisky Macallan 15Yo, 43%, 6 chai /thùng *07cl
Rượu Scotch Whisky Macallan 12Yo, 43%, 12 chai /thùng *07cl
Rượu Windsor SP Premium 17Yo, Whisky, 40%, 12chai*45cl/thùng
Rượu Windsor Premium 12Yo, Whisky, 40%, 12chai*50cl/thùng
Rượu Blended Scotch Whisky Teacher's 40%, 12 x 70cl (12 chai/thùng)
Rượu Single Malt Scotch Whisky Highland Park 12yo, 40%, 6 chai x 70cl/thùng
Rượu AUCHENTOSHAN SCOTCH WHISKY 700ml 12 YO, 40%, 06 chai/thùng.
Rượu AUCHENTOSHAN SCOTCH WHISKY 700ml 18 YO, 43%, 06 chai/thùng.
Rượu AUCHENTOSHAN SCOTCH WHISKY 750ml, 21 YO, 43%, 06 chai/thùng.
Rượu Castle Morgan Scotch Whisky 40%, 700 ml x 12 chai/thùng
Rượu Whisky - The Glenlivet 12YO Excellence, 40% (750ml x 12chai/thùng)
Rượu Whisky - The Glenlivet 21YO, 43% (700ml x 3chai/thùng)
Rượu Whisky - The Glenlivet 25YO, 43% (700ml x 3 chai/thùng)
Rượu Glen Ord Singleton Whisky 18YO 40%, 70cl/chai
Rượu Glen Ord Singleton Whisky 12YO, 40%, 70cl * 06chai/thùng
Rượu Glen Ord Singleton Whisky, 40%, 70cl, 15Y, 06chai/thùng (có vỏ hộp)
Rượu Whisky Chivas Regal 12Yo 43% 4.5l
Rượu mạnh hiệu Macallan Fine Oak Malt, 15YO, 43%, 70cl, 6chai/thùng
Rượu mạnh hiệu Macallan Sherry Oak 12YO, 40%, 70cl/chai* 12chai/thùng
Rượu mạnh hiệu Macallan 1851 Inspiration 70cl 41,3%, 6chai/thùng
Rượu mạnh hiệu Macallan Malt 18YO 43%, 70cl, 12chai/thùng
Rượu mạnh hiệu Macallan Fine Oak Malt, 21YO, 43%, 70cl /chai *6chai/thùng
Rượu mạnh hiệu Highland Park MALT 21YO, 70cl, 47,5%, 12chai/thùng
Rượu Whisky Chivas Regal 25YO 0.7l/chai
Rượu BOWMORE 18YO MALT 43% 6x0.7L (6 chai/thùng)
Rượu BOWMORE 15YO MALT 43% 6 x 0.7L (6 chai/thùng)
Rượu BOWMORE 12YO MALT 40% 6 x 0.7L (6 chai/thùng)
Rượu Cardhu, Whisky, 40%, 700ml, 12Y, 06chai/thùng
Rượu Whisky Glendronach Single Malt 12YO, 43%, 6 x 70cl
Rượu mạnh- Whisky Glendronach Single Malt 15YO 46% 6 x 70cl
Rượu mạnh- Whisky Glendronach Single Malt 21YO Parliament, 48% 6 x 70cl
Rượu whisky Ardbe 10,46%, 700ml/chai, 6 chai/thùng.
Rượu Whisky Glendronach Single Malt 12YO 43%, 6 x 70cl
Rượu Whisky Glendronach Single Malt 15YO, 46%, 6 x 70cl.
Rượu Whisky Glendronach Single Malt 18YO, 46% 6 x 70cl.
Rượu whisky Lagavuli 16Yo, 43%, 700ml/chai, 6 chai/thùng.
Rượu whisky Laphroaig 10Yo, 40%, 700ml/chai, 6 chai/thùng.
Rượu Whisky Talisker 10Yo, 45.8%, 700ml/chai, 6 chai/thùng.
Rượu Whisky Jack Daniel 40%, 0,75l x 12 Chai/ Thùng
Rượu Jack Daniel's Single Barrel 47% (750ml x 6chai/thùng)
Rượu Whiskey Jack Daniel's Black Non-RefiIIable 40% (750ml x 12chai/thùng)
Rượu Jim Beam White Bourbon Whiskey 40% 12 x 75cl
Rượu Whisky Southerm Comfort 40%, 0,75l x 12 Chai/ Thùng
Rượu Whisky Pepe Lopez 40%, 0,75l x 12 Chai/ Thùng
Rượu Whisky Gentleman Jack 40%, 0,75l x 12 Chai /Thùng
Rượu Whisky Jack Daniels Single Barrel 40%, 0,75l x 12 Chai/ Thùng
Rượu Whisky Woodford Reserve 40%, 0,75l x 12 Chai/ Thùng
Rượu Bourbon Whisky Jim Beam 40%, 450cl
Rượu mạnh hiệu Jim Beam white Bourbon 40% 37,5cl, 24chai/thùng
Rượu mạnh hiệu Jim Beam Black 8YO Bourbon 40% 75cl, 12chai/thùng
Rượu mạnh hiệu Jim Beam white Bourbon 40% 75cl, 12chai/thùng
Rượu mạnh hiệu Jim Beam white Bourbon 40% 4,5L, 2chai/thùng
Rượu mạnh hiệu Highland Park 12YO MALT GPK 70cl 40%, 6chai/thùng
Rượu Brandy - Martell XO, 40.0% (700ml x 12 chai/thùng)
Rượu mạnh hiệu Highland Park 18YO MALT 70cl 43%, 6chai/thùng
Rượu Whisky Chambord 40%, 0,75l x 12 Chai/ Thùng
Rượu Whisky Chivas Regal 12Yo 43% 0.75l/chai
Rượu Whisky Chivas Regal 18Yo 40% 0.75l/chai
Rượu Chabot armagnac Gold VSOP 70cl, 40%,
Rượu Whisky Chanceler, 39% 1.000ml/chai x 12chai/thùng
Rượu Blended Whisky 40% loại 500ml/chai x 6chai/thùng
Rượu Whisky Imperial 40%, 12Yo (loại 500ml x 6 chai)
Rượu Whisky Imperial 40%, 17Yo (loại 500ml x 6 chai)
Rượu Whisky Imperial 40%, 21Yo (loại 500ml x 6 chai)
Rượu Whisky Kingdom 40%, 12Y, 500ml/chai x 6 chai/thùng
Rượu Scotch Blue 21 Yo, 40%, 6 Chai/ Thùng, 500ml/Chai
Rượu Black Nikka Special S, 720ml/chai, 42%, 12 chai/thùng
Rượu Kavalan Concertmaster Single Malt Whisky, 1 thùng/12 chai, 1 chai/700ml, 40%
Rượu Kavalan Single Malt Whisky, 1 thùng/12chai, 1 chai/700ml độ cồn 40%, hàng mới 100%
Rượu BALVENIE DOUBLE WOOD 12 YRS OLD SINGLE MALT SCOTCH WHISKY - Nồng độ alcohol 40% , 6x700ML (01 thùng = 06 chai) ( 12 năm tuổi, Hàng mới 100%)
Rượu BALVENIE PEATED CASK 17 YRS OLD SINGLE MALT SCOTCH WHISKY - Nồng độ alcohol 43% , 6x700ML (01 thùng = 06 chai) ( 17 năm tuổi, Hàng mới 100%)
Rượu BALVENIE PORTWOOD 21 YRS OLD SINGLE MALT SCOTCH WHISKY - Nồng độ alcohol 40% , 3x700ML (01 thùng = 03 chai) ( 21 năm tuổi, Hàng mới 100%)
Rượu BALVENIE SINGLE BARRELL 15 YRS OLD SINGLE MALT SCOTCH WHISKY - Nồng độ alcohol 47.8% , 12x700ML (01 thùng = 12 chai) ( 15 năm tuổi, Hàng mới 100%)
Rượu BLENDED WHISKY ( SCOTCH BLUE )-500ML/Chai.40 độ, 6chai/thùng
Rượu Bruichladdich 16 Y.O.Cuvee A Whisky 700ml,46%, 06 chai/carton
Rượu Bruichladdich 16 Y.O.Cuvee C Whisky 700ml,46%, 06 chai/carton
Rượu Bruichladdich 16 Y.O.Cuvee F Whisky 700ml,46%, 06 chai/carton
Rượu Bruichladdich 1985 DNA 25 Y.O Whisky 50.1%, 03 chai/carton
Rượu Bruichladdich Black Art Whisky 700ml,49.7%, 06 chai/carton
Rượu Bruichladdich Octomore 4.1 5 Y.O Whisky 167ppm 62.5%, 06 chai/carton
Rượu Bruichladdich Organic 700ml,46%, 06 chai/carton
Rượu Bruichladdich Peat 700ml,46%, 06 chai/carton
Rượu Bruichladdich Rocks Aqua Whisky 700ml, 46%, 06 chai/carton
Rượu Bruichladdich Sherry Classic Fusion 700ml,46%, 06 chai/carton
Rượu Celtic Heartlands Bunnahabhain 1976 Whisky 700ml, 49%, 03 chai/carton
Rượu Celtic Heartlands Caol lla 1980 Whisky 700ml, 51.9%, 03 chai/carton
Rượu Celtic Heartlands Glenlivet 1977 Whisky 700ml, 47.7%, 03 chai/carton
Rượu Chanceler loại whisky nồng dộ: 38% thể tích 1000ml x 12chai/ thùng, Hàng mới 100%.
Rượu Cragganmore, Whisky, 40%, 70 cl, 12Y, 06chai/ctn
Rượu Dalwhinnie, Whisky , 43%, 70 cl, 15Y, 06chai/ctn
Rượu Glen Ord Singleton, Whisky, 40%, 12Y, 70cl, 06chai/ctn
Rượu Glen Ord Singleton, Whisky, nồng độ 40% , 12Y , dung tích 70cl/chai, đóng 06 chai / thùng , mới 100%
Rượu GLENFIDDICH 12 YRS OLD SINGLE MALT SCOTCH WHISKY - Nồng độ alcohol 40% , 12x700ML (01 thùng = 12 chai) ( 12 năm tuổi, Hàng mới 100%)
Rượu GLENFIDDICH 15 YRS OLD SINGLE MALT SCOTCH WHISKY - Nồng độ alcohol 40% , 12x700ML (01 thùng = 12 chai) ( 15 năm tuổi, Hàng mới 100%)
Rượu GLENFIDDICH 18 YRS OLD SINGLE MALT SCOTCH WHISKY - Nồng độ alcohol 40% , 12x700ML (01 thùng = 12 chai) ( 18 năm tuổi, Hàng mới 100%)
Rượu GLENFIDDICH 21 YRS OLD SINGLE MALT SCOTCH WHISKY - Nồng độ alcohol 40% , 3x700ML (01 thùng = 03 chai) ( 21 năm tuổi, Hàng mới 100%)
Rượu GLENFIDDICH 30 YRS OLD SINGLE MALT SCOTCH WHISKY - Nồng độ alcohol 43% , 3x700ML (01 thùng = 03 chai) ( 30 năm tuổi, Hàng mới 100%)
Rượu GLENFIDDICH 40 YRS OLD SINGLE MALT SCOTCH WHISKY - Nồng độ alcohol 46.6% , 01x700ML (01 thùng = 01 chai) ( 40 năm tuổi, Hàng mới 100%)
Rượu Glenmorangie 18YO 43% - 6*70cl / thùng
Rượu Glenmorangie 25YO 43% - 1*70cl / thùng
Rượu Glenmorangie Lasanta 46% - 6*70cl / thùng
Rượu Glenmorangie Lasanta NC 46% - 6*70cl / thùng
Rượu Glenmorangie Original 40% - 1*300cl / thùng
Rượu Glenmorangie Original 40% - 120*5cl / thùng
Rượu Glenmorangie Quinta Ruban 46% - 6*70cl / thùng
Rượu Glenmorangie Signet 46% - 4*70cl / thùng
Rượu Glenmorangie Signet Scotch 46% - 4*70cl / thùng
Rượu Glenorangie Signet Scotch 46% - 4*70cl / thùng
Rượu Hankey Bannister 12YO scotch whisky 40% vol ( 700ml/chai, 6 chai / thùng )
Rượu Hankey Bannister 25YO scotch whisky 40% vol ( 700ml/chai, 6 chai / thùng )
Rượu Hankey Bannister original scotch whisky 40% vol ( 700ml/chai, 12 chai / thùng )
Rượu J&B Rare, Whisky, 40%, 75cl, 12chai/ctn
Rượu JIM BEAM White Bourbon 2 x 450cl 40% (2 chai/thùng)
Rượu Johnnie Walker Black Label, Whisky, 40%, 12Y, 4.5 L, 03chai/ctn
Rượu Johnnie Walker Black Label, Whisky, 40%, 37.5cl, 24chai/ctn
Rượu Johnnie Walker Black Label, Whisky, 40%, 4,5L, 12Y, 3chai/ctn
Rượu Johnnie Walker Double Black, Whisky, 40%, 70cl, 06chai/ctn
Rượu Johnnie Walker Gold Label Reserve, Whisky, 40%, 75cl, 12chai/ctn (có vỏ hộp)
Rượu Johnnie Walker Platinum , Whisky , nồng độ 40% , 18Y , dung tích 75cl /chai , 06 chai / thùng , mới 100%
Rượu Johnnie Walker Platinum, Whisky, 40%, 18Y, 75cl, 06chai/ctn
Rượu Johnnie Walker Red Label Whisky, 40%, 1L , 12chai/ctn
Rượu Johnnie Walker Red Label, Whisky, 40%, 4,5L, 3chai/ctn
Rượu Johnnie Walker Red Label, Whisky, 40%, 4.5L, 03chai/ctn
Rượu Kavalan Concertmaster Single Malt Whisky, thùng 12 chai x 700ML, độ cồn 40%
Rượu Kavalan Single Malt Whisky, thùng 12 chai x 700 ML, độ cồn 40% .
Rượu Label 5 Reserve 55 Scotch whisky 70 cl, 43%, 06 chai/carton
Rượu Label 5 Scotch whisky 100 cl, 40%, 12 chai/carton
Rượu Label 5 Scotch whisky 200 cl, 40%, 06 chai/carton
Rượu Label 5 Scotch whisky 70 cl, 40%, 12 chai/carton
Rượu Lagavulin 16 YO Single Malt, Scotch whisky, 43%, 16Y, 70cl, 06chai/ctn
Rượu Murr Mc David Bunnahabhain 1976 Whisky 700ml, 49%, 06 chai/carton
Rượu Murr Mc David Glenburghie 1989 Whisky 700ml, 54%, 06 chai/carton
Rượu Murr Mc David Littlemill 1990 Whisky 700ml, 53.5%, 06 chai/carton
Rượu Murr Mc David Mortlach 1990 Whisky 700ml, 54.2%, 06 chai/carton
Rượu Oban, Whisky, 43%, 70 cl, 14Y, 06chai/ctn
Rượu SCOTCH BLUE ( 21 YEARS ) - 450ML/chai , 40 độ , 6 chai/thùng
Rượu SCOTCH BLUE SPECIAL - 450ML/chai , 40 độ , 6 chai/thùng
Rượu Singleton Of Glen ORD 35 Y.O, 40%, 70cl, 02chai/ctn
Rượu Suntory Single Malt Whisky Yamazaki 10 Years (SY10E), 40%, (Lọại 12 chai x 700ml/chai)
Rượu Suntory Single Malt Whisky Yamazaki 12 Years (SYAOAP), 43%, (Lọại 12 chai x 700ml/chai)
Rượu Suntory Single Malt Whisky Yamazaki 18 Years (SY18E), 40%, (Lọại 6 chai x 700ml/chai)
Rượu Suntory Whisky Hibiki 17 Years (SHDAPA), 43%, (loại 12chai x 700ml/chai)
Rượu Suntory Whisky Hibiki 21 Years (SH21F), 43%, (loại 6chai x 700ml/chai)
Rượu Whisky - Ballantines 12YO nồng độ alcohol 43.0% (750mlx12 chai/thùng)
Rượu Whisky - Ballantines 17YO nồng độ alcohol 43.0% (700mlx12 chai/thùng)
Rượu Whisky - Ballantines 30YO nồng độ alcohol 43.0% (700mlx06 chai/thùng)
Rượu Whisky - Chivas Regal 12YO nồng độ alcohol 43.0% (4500mlx2 chai/thùng)
Rượu Whisky - Chivas Regal 18YO nồng độ alcohol 40.0% (750mlx6 chai/thùng)
Rượu Whisky - Jameson Gold Reserve nồng độ alcohol 40.0% (700mlx6 chai/thùng)
Rượu Whisky - Royal Salute (Chivas Regal 21 years old) nồng độ alcohol 43% (700mlx6 chai/thùng)
Rượu Whisky - Royal Salute 62 Gun nồng độ alcohol 43% (1000mlx1 chai/thùng)
Rượu Whisky Benriach Classic Speyside 12YO 43% 6 x 70cl -
Rượu Whisky Benriach Classic Speyside 21YO 46% 96 x 5cl - Mins-
Rượu Whisky Benriach Single Malt 12YO 43% 96 x 5cl - Mins
Rượu Whisky Benriach Single Malt 16YO 43% 6 x 70cl
Rượu Whisky Benriach Single Malt 16YO 43% 96 x 5cl - Mins
Rượu Whisky Glenbervie 40% 12 x 70cl
Rượu Whisky Glendronach Single Malt 12YO 43% 6 x 70cl
Rượu Whisky Glendronach Single Malt 12YO, 96 x 5cl x 43% - Mins
Rượu Whisky Glendronach Single Malt 15YO 46% 6 x 70cl-
Rượu Whisky Glendronach Single Malt 15YO, 96 x 5cl x 46% - Mins
Rượu Whisky Glendronach Single Malt 18YO 46% 6 x 70cl
Rượu Whisky Glendronach Single Malt 18YO, 96 x 5cl x 46% - Mins-
Rượu Whisky Glendronach Single Malt 21YO Parliament 48% 6 x 70cl
Rượu Whisky Glendronach Single Malt 31YO -quot;Grandeur-quot; 45,8% 2 x 70cl-
Rượu Whisky Imperial "QUANTUM" 19YO (ALC.40% BY VOLUME 500ml/Chai x 6 Chai/Thùng) (Rượu Whisky 40 độ)
Rượu Whisky Imperial 12YO (ALC.40% BY VOLUME 500ml/Chai x 6 Chai/Thùng) (Rượu Whisky 40 độ)
Rượu Whisky Imperial 17YO (ALC.40% BY VOLUME 450ml/Chai x 6 Chai/Thùng) (Rượu Whisky 40 độ)
Rượu Whisky Imperial 21YO (ALC.40% BY VOLUME 450ml/Chai x 6 Chai/Thùng) (Rượu Whisky 40 độ)
Rượu White Oak Akashi Blended Whisky, độ cồn :40%, chai 500ml, hàng đóng 6 chai/hộp, mới 100%
Rượu White Oak Red Blended Whisky, độ cồn :37%, chai 550ml, hàng đóng 12 chai/hộp, mới 100%
Rượu BALVENIE DOUBLE WOOD 12 YRS OLD SINGLE MALT SCOTCH WHISKY - Nồng độ alcohol 40% , 6x700ML (01 thùng = 06 chai) ( 12 năm tuổi, Hàng mới 100%)
Rượu BALVENIE PEATED CASK 17 YRS OLD SINGLE MALT SCOTCH WHISKY - Nồng độ alcohol 43% , 6x700ML (01 thùng = 06 chai) ( 17 năm tuổi, Hàng mới 100%)
Rượu BALVENIE PORTWOOD 21 YRS OLD SINGLE MALT SCOTCH WHISKY - Nồng độ alcohol 40% , 3x700ML (01 thùng = 03 chai) ( 21 năm tuổi, Hàng mới 100%)
Rượu BALVENIE SINGLE BARRELL 15 YRS OLD SINGLE MALT SCOTCH WHISKY - Nồng độ alcohol 47.8% , 12x700ML (01 thùng = 12 chai) ( 15 năm tuổi, Hàng mới 100%)
Rượu BLENDED WHISKY ( SCOTCH BLUE )-500ML/Chai.40 độ, 6chai/thùng
Rượu Bruichladdich 16 Y.O.Cuvee A Whisky 700ml,46%, 06 chai/carton
Rượu Bruichladdich 16 Y.O.Cuvee C Whisky 700ml,46%, 06 chai/carton
Rượu Bruichladdich 16 Y.O.Cuvee F Whisky 700ml,46%, 06 chai/carton
Rượu Bruichladdich Black Art Whisky 700ml,49.7%, 06 chai/carton
Rượu Bruichladdich Organic 700ml,46%, 06 chai/carton
Rượu Bruichladdich Peat 700ml,46%, 06 chai/carton
Rượu Bruichladdich Rocks Aqua Whisky 700ml, 46%, 06 chai/carton
Rượu Bruichladdich Sherry Classic Fusion 700ml,46%, 06 chai/carton
Rượu Celtic Heartlands Bunnahabhain 1976 Whisky 700ml, 49%, 03 chai/carton
Rượu Celtic Heartlands Caol lla 1980 Whisky 700ml, 51.9%, 03 chai/carton
Rượu Celtic Heartlands Glenlivet 1977 Whisky 700ml, 47.7%, 03 chai/carton
Rượu Chanceler loại whisky nồng dộ: 38% thể tích 1000ml x 12chai/ thùng, Hàng mới 100%.
Rượu GLENFIDDICH 12 YRS OLD SINGLE MALT SCOTCH WHISKY - Nồng độ alcohol 40% , 12x700ML (01 thùng = 12 chai) ( 12 năm tuổi, Hàng mới 100%)
Rượu GLENFIDDICH 15 YRS OLD SINGLE MALT SCOTCH WHISKY - Nồng độ alcohol 40% , 12x700ML (01 thùng = 12 chai) ( 15 năm tuổi, Hàng mới 100%)
Rượu GLENFIDDICH 18 YRS OLD SINGLE MALT SCOTCH WHISKY - Nồng độ alcohol 40% , 12x700ML (01 thùng = 12 chai) ( 18 năm tuổi, Hàng mới 100%)
Rượu GLENFIDDICH 21 YRS OLD SINGLE MALT SCOTCH WHISKY - Nồng độ alcohol 40% , 3x700ML (01 thùng = 03 chai) ( 21 năm tuổi, Hàng mới 100%)
Rượu GLENFIDDICH 30 YRS OLD SINGLE MALT SCOTCH WHISKY - Nồng độ alcohol 43% , 3x700ML (01 thùng = 03 chai) ( 30 năm tuổi, Hàng mới 100%)
Rượu GLENFIDDICH 40 YRS OLD SINGLE MALT SCOTCH WHISKY - Nồng độ alcohol 46.6% , 01x700ML (01 thùng = 01 chai) ( 40 năm tuổi, Hàng mới 100%)
Rượu Glenmorangie Original 40% - 1*300cl / thùng
Rượu Glenmorangie Original 40% - 120*5cl / thùng
Rượu Hankey Bannister 12YO scotch whisky 40% vol ( 700ml/chai, 6 chai / thùng )
Rượu Hankey Bannister 25YO scotch whisky 40% vol ( 700ml/chai, 6 chai / thùng )
Rượu Hankey Bannister original scotch whisky 40% vol ( 700ml/chai, 12 chai / thùng )
Rượu Kavalan Concertmaster Single Malt Whisky, thùng 12 chai x 700ML, độ cồn 40%
Rượu Kavalan Single Malt Whisky, thùng 12 chai x 700 ML, độ cồn 40% .
Rượu Label 5 Scotch whisky 100 cl, 40%, 12 chai/carton
Rượu Murr Mc David Bunnahabhain 1976 Whisky 700ml, 49%, 06 chai/carton
Rượu Murr Mc David Glenburghie 1989 Whisky 700ml, 54%, 06 chai/carton
Rượu Murr Mc David Littlemill 1990 Whisky 700ml, 53.5%, 06 chai/carton
Rượu Murr Mc David Mortlach 1990 Whisky 700ml, 54.2%, 06 chai/carton
Rượu Whisky - Ballantines 17YO nồng độ alcohol 43.0% (700mlx12 chai/thùng)
Rượu Whisky - Ballantines 30YO nồng độ alcohol 43.0% (700mlx06 chai/thùng)
Rượu Whisky - Chivas Regal 12YO nồng độ alcohol 43.0% (4500mlx2 chai/thùng)
Rượu Whisky - Jameson Gold Reserve nồng độ alcohol 40.0% (700mlx6 chai/thùng)
Rượu Whisky - Royal Salute (Chivas Regal 21 years old) nồng độ alcohol 43% (700mlx6 chai/thùng)
Rượu Whisky - Royal Salute 62 Gun nồng độ alcohol 43% (1000mlx1 chai/thùng)
Rượu Whisky Imperial "QUANTUM" 19YO (ALC.40% BY VOLUME 500ml/Chai x 6 Chai/Thùng) (Rượu Whisky 40 độ)
Rượu Whisky Imperial 12YO (ALC.40% BY VOLUME 500ml/Chai x 6 Chai/Thùng) (Rượu Whisky 40 độ)
Rượu White Oak Akashi Blended Whisky, độ cồn :40%, chai 500ml, hàng đóng 6 chai/hộp, mới 100%
Rượu GLENFIDDICH 30 YRS OLD SINGLE MALT SCOTCH WHISKY - Nồng độ alcohol 43% , 3x700ML (01 thùng = 03 chai) ( 30 năm tuổi, Hàng mới 100%)
Rượu Label 5 Scotch whisky 200 cl, 40%, 06 chai/carton
Rượu Whisky - Ballantines 30YO nồng độ alcohol 43.0% (700mlx06 chai/thùng)
Phần IV:THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN
Chương 22:Đồ uống, rượu và giấm