cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

 • Phần V: KHOÁNG SẢN
  • Chương 27: Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất
   • 2710 - Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải(SEN).
    • Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ loại chứa dầu diesel sinh học và trừ dầu thải:
     • 271012 - Dầu nhẹ và các chế phẩm:

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Chưa pha chế
Xăng RON 95 III không pha chì dùng cho ô tô... (mã hs xăng ron 95 iii/ mã hs của xăng ron 95)
Unleaded Gasoline Ron 95 (Xăng không chì Ron95) hàng lấy từ tờ khai nhập kho: 103002298710 ngày 21/11/2019... (mã hs unleaded gasoli/ mã hs của unleaded gas)
GASOLINE 95 RON (+/-10%). Khối lượng thực tế: 3,994.987 tấn... (mã hs gasoline 95 ron/ mã hs của gasoline 95)
Petrol (Xăng) RON95... (mã hs petrol xăng r/ mã hs của petrol xăng)
MOGAS 95 RON UNLEADED (XĂNG KHÔNG CHÌ RON 95)... (mã hs mogas 95 ron un/ mã hs của mogas 95 ron)
Xăng động cơ không pha chì Ron 92 (Mogas 92 Ron Unleaded Gasoline). C/O Form KV: C010-19-0036391 ngày 20/11/2019... (mã hs xăng động cơ kh/ mã hs của xăng động cơ)
Petrol (Xăng) RON95,Hàng mới 100%... (mã hs petrol xăng r/ mã hs của petrol xăng)
XĂNG KHÔNG CHÌ MOGAS 92 RON UNLEADED, SL:251.87 MTS +/-10%, TG:159,856.85USD, TÁI XUẤT THEO TK TẠM NHẬP 103062051963... (mã hs xăng không chì/ mã hs của xăng không c)
XĂNG MOGAS 92 RON UNLEADED, SL:714,67 MTS (+/-10%), TG: 462,375.77 USD.TÁI XUẤT THEO TK TẠM NHẬP 103062040543... (mã hs xăng mogas 92 r/ mã hs của xăng mogas 9)
XANG DONG CO KHONG PHA CHI RON 92 (92 Ron Unleaded Gasoline)... (mã hs xang dong co kh/ mã hs của xang dong co)
Xăng không chì
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 27:Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất