cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng
Dung môi hỗ trợ chế biến thực phẩm EXXSOL HEXANE FLUID BULK (có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng). Hàng mới 100%. Số batch: 20299753, SV30021916. HSD: 14/12/2020 *... (mã hs dung môi hỗ trợ/ mã hs của dung môi hỗ)
Nước xử lý P039 (thành phần: refined solvent heavy naphtha (cas:64742-49-0): 70-90%, methylcyclohexane (cas: 108-87-2):10-30%)... (mã hs nước xử lý p039/ mã hs của nước xử lý p)
Chế phẩm dầu bôi trơn có thành phần cơ bản > 70% khối lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (200 lít/thùng,). METAL WORKING OILS NK-A. Hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm dầu bô/ mã hs của chế phẩm dầu)
Chế phẩm làm sạch bề mặt sản phẩm/ ACTREL 3356L (206 L/drum)... (mã hs chế phẩm làm sạ/ mã hs của chế phẩm làm)
NLSX KEO: CYCLO-HEXANE (Dung môi nhẹ có nguồn gốc từ dầu mỏ có thành phần là Xyclohexan và methyl xyclopentan)(KQGĐ: 4431/TB-TCHQ-23/05/2016)(Đã kiểm hóa tại TK 102698868901/A12)(183989)(CAS 110-82-7)... (mã hs nlsx keo cyclo/ mã hs của nlsx keo cy)
Dung môi solvent Isopar G Fluid,HĐ KNQ:IKS/19012/KNQTL2-CH,TK nhập:102946597240/24.10.2019, hàng mới 100%,CTHH:C11H24 C13H28... (mã hs dung môi solven/ mã hs của dung môi sol)
Dung môi ACTREL 3356 L dùng để tẩy rửa, làm từ Isoparaffinic Hydrocarbon,(t.lệ phần tử chất thơm dưới 1% tính theo trọng lượng,hàm lượng dầu mỏ trên70%),dùng cho ngành c.nghiệp,mới100%... (mã hs dung môi actrel/ mã hs của dung môi act)
Dung môi dùng trong ngành sơn ISOPAR L FLUID BULK (tỉ lệ phần tử chất thơm dưới 1% tính theo trọng lượng),dùng trong các ngành công nghiệp. Mã CAS: 64742-48-9. Hàng mới 100%.*... (mã hs dung môi dùng t/ mã hs của dung môi dùn)
EXXSOL HEXANE FLUID BULK:Dung môi hữu cơ có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới1% tính theo trọng lượng,dùng làm chất hỗ trợ chế biến sd trong sx hương liệu & dầu phẩm,nsx:22/12/2019; hsd:1 năm, mới 100%... (mã hs exxsol hexane f/ mã hs của exxsol hexan)
Dung môi Z-G3 (200 lít/ drum), thành phần Isoparaffin 90-99%, Lauric acid 1-10% (Hàm lượng dầu mỏ > 70% theo trọng lượng)... (mã hs dung môi zg3/ mã hs của dung môi zg)
Dung môi hữu cơ isopar E (có nguồn gốc từ dầu mỏ, thuộc phận đoạn dầu nhẹ, có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1%; tên HH: Isoparaffinic hydrocarbon... (mã hs dung môi hữu cơ/ mã hs của dung môi hữu)
Honasol 1100- dung môi có nguồn gốc từ dầu mỏ (nguyen lieu san xuat keo).... (mã hs honasol 1100 d/ mã hs của honasol 1100)
Nước rửa hàng hóa (Actrel 3356L Fluid) (209L/DRUM)... (mã hs nước rửa hàng h/ mã hs của nước rửa hàn)
Hỗn hợp dung môi hydrocacbon thuộc phân đoạn dầu nhẹ có nguồn gốc từ dầu mỏ (CACTUS SOLVENT R5N (1 Thùng200 lít)... (mã hs hỗn hợp dung mô/ mã hs của hỗn hợp dung)
Dung môi pha sơn No.4 (15kg/can)... (mã hs dung môi pha sơ/ mã hs của dung môi pha)
Dung môi dầu nhẹ tẩy rửa BASESOLVENT 21 (200 lít/ phuy) (PCE~ Phuy)... (mã hs dung môi dầu nh/ mã hs của dung môi dầu)
Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại FCCO Clean M200 LB (12 can/hộp), hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm làm sạ/ mã hs của chế phẩm làm)
Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 297 (140kg/kiện)... (mã hs chất xử lýdùng/ mã hs của chất xử lýd)
Dung môi EXXSOL HEXANE FLUID BULK... (mã hs dung môi exxsol/ mã hs của dung môi exx)
Chất tẩy Naptha (Cleaning Naphtha)... (mã hs chất tẩy naptha/ mã hs của chất tẩy nap)
EXXSOL DSP 80/100 (Dung môi nhẹ khác, dùng trong ngành công nghiệp sơn), 135kg/ phuy. Hàng mới 100%... (mã hs exxsol dsp 80/1/ mã hs của exxsol dsp 8)
Chất làm sạch bề mặt kim loại (FCCO CLEAN M200 LB) dạng xịt, (hỗn hợp dung môi thuộc phân đoạn dầu nhẹ và hỗn hợp khí dầu mỏ propan,isobuten, butan) 12 can/hộp, 591,4 ml/can, hàng mới 100%... (mã hs chất làm sạch b/ mã hs của chất làm sạc)
Dung môi S97... (mã hs dung môi s97/ mã hs của dung môi s97)
Chất tẩy rửa Isopar.L... (mã hs chất tẩy rửa is/ mã hs của chất tẩy rửa)
Chất làm sạch LOCTITE BONDACE 233NR-2 13KG... (mã hs chất làm sạch l/ mã hs của chất làm sạc)
Dung dịch chất làm sạch dầu mỡ dạng bình xịt
Hỗn hợp dung môi hydrocacbon chứa trên 70% khối lượng có nguồn gốc dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nhẹ, dùng để làm sạch dầu mỡ, dạng bình xịt bằng thép, dung tích 840ml.
Dung dịch chất làm sạch dầu mỡ dạng bình xịt. Mã sản phẩm ALP-BPSJ, dung tích 840ml
GP Cleaner N
GP Cleaner C-Y
GP Cleaner
 Solvent Ctsol.
N-hexane (purity min 63%).
GP Cleaner N (mục 2).Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại.Thành phần: Dung môi nhẹ, thành phần: n-butane, propane, 2,4-dimethyl hexane, 2-methyl heptane, 2,3,3-trimethyl pentane, 3-methyl pentane ... đựng trong chai dung tích 500ml/chai.Công dụng: Làm sạch bề mặt kim loại.Cách thức sử dụng: Phun và làm sạch bề mặt kim loại
GP Cleaner C-Y (mục 3)Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại. Thành phần: Dung môi nhẹ, thành phần gồm: propane, isobutane, 2,2- dimethyl butane, n-butane, 3-methyl pentaneiso hexane, 3,3-dimethyl hexane, hexane ... đựng trong chai dung tích 500ml/chai.Công dụng: Làm sạch bề mặt kim loại.Cách thức sử dụng: Phun và làm sạch bề mặt kim loại
GP Cleaner (mục 4)Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại.Thành phần: Dung môi nhẹ, thành phần gồm: n-heptan và propan, đựng trong chai dung tích 500ml/chai. Công dụng: Làm sạch bề mặt kim loại. Cách thức sử dụng: Phun và làm sạch bề mặt kim loại
Phân nhóm dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ trừ nhiên liệu sinh học và trừ dầu thải, dầu nhẹ và các chế phẩm dung môi nhẹ khác - Solvent Ctsol.Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nhẹ, thành phần gồm pentan, 1,3-dimethylcyclopentane, heptane, cyclohaxane, methylcyclopentane, nonane,..., dạng lỏng.
N-Hexane (Exsol Hexane, C6H14) hóa chất dung môi dùng để chạy máy tạo môi trường trích li dầu thực vật.
Hỗn hợp dung môi hydrocacbon C6 (metylpentan, hexane, cyclohexane, metylcyclopentan) có nguồn gốc từ dầu mỏ, có điểm sôi đầu và cuối trong khoảng 67 đến 69°C, tại 69°C thu được 98% theo thể tích. Dùng làm dung môi để chạy máy tạo môi trường trích li dầu thực vật.
CYCLO-HEXANE (Hổn hợp các hydrocacbon mạch vòng )(1-29-0211-000)
Dung môi dùng cho sản xuất cao su Rubber Solvent ( chế phẩm có chứa hàm lượng dầu mỏ trên 70% khối lượng )
Dung môi gốc dầu khoáng - M6 ( 1000 lit/Cai)
Dung môi khác AK350 Fade-out thinner
Dung môi làm sạch (Dry clearning solvent D2000) sử dụng trong giặt tẩy đóng gói 156kgs/thùng. Hàng mới 100%
Dung môi nhẹ AK350 B5LT FADE OUT THINNER
dung môi rửa khuôn (eo cleaner c) (18L/thùng)
Dung môi tẩy rửa dầu mỡ có nguồn gốc từ dầu nhẹ (clean cleaning solvent ) Thùng 200 lít
Dung môi tẩy rửa dầu mỡ có nguồn gốc từ dầu nhẹ (Clean Cleaning Solvent) 200 Lít /Thùng, hàng mới 100%
HEXANE POLYMER ( Dung moi khac- nhieu cong dung )
Hóa chất Cyclopentane - Dung môi khác ( dầu nhẹ và các chế phẩm -dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ) Dùng làm chất cách nhiệt trong sản xuất Tủ Lạnh ).
Hóa chất dùng trong công nghiệp, 200Ltr/Drum (Molychem 701). Hàng mới 100%
Hóa chất hữu cơ dùng trong công nghiệp: HEXANE POLYMER (dung môi khác, nhiều công dụng)
Hóa chất phân tích dùng trong phòng thí nghiệm, Petroleum ether 40-60°C, for analysis, 1L, Part No: P/1760/15
Iso-heptane(Dung môi từ dầu nhẹ có hàm lượng cấu tử thơm lớn hơn 1%)(1-29-0211-001)
MEGACLEAN Z60 - 1L POLY (Hổn hợp dung môi hữu cơ hydrocacbon mạch thẳng phân đoạn nhẹ)
MEGAWASH A60 (VN) - 20L POLY (Hổn hợp dung môi hữu cơ hydrocacbon mạch thẳng phân đoạn nhẹ)
Nguyên liệu sản xuất hạt nhựa: PENTANE (Dung môi khác - Dầu có nguồn góc từ dầu mỏ) - Mới 100%
Nguyên liệu SX mực in: Dung môi cho mực in offset E: EXXPRINT T 82A
nguyên vật liệu dùng lắp ráp xe ôtô - hoá chất bôI trơn -LUBRICANT (DAPHNE ALPHA CLEANER M ) (20lit/can)
PENTANE ( Dung môi khác - Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ ) (Nguyên liệu sản xuất hạt nhựa)
Vật tư tiêu hao: Dung môi làm mát động cơ (bình 20L), Part No: 4330148
Hóa chất dùng trong công nghiệp, 200Ltr/Drum (Molychem 701). Hàng mới 100%
Hóa chất phân tích dùng trong phòng thí nghiệm, Petroleum ether 40-60°C, for analysis, 1L, Part No: P/1760/15
MEGACLEAN Z60 - 1L POLY (Hổn hợp dung môi hữu cơ hydrocacbon mạch thẳng phân đoạn nhẹ)
MEGAWASH A60 (VN) - 20L POLY (Hổn hợp dung môi hữu cơ hydrocacbon mạch thẳng phân đoạn nhẹ)
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 27:Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất