cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang
Chất tạo màu các loại EVA-713 (dùng trong ngành giày)... (mã hs chất tạo màu cá/ mã hs của chất tạo màu)
Chếphẩm hóachất có chứachất tăngsáng huỳnhquang,tp:cationic dyes,ethylene glycol,axit sulphuric0.5%TOP LUCINA 2000A,dạnglỏng18 lít/can,mới100%(107-21-1,7664-93-9,7732-18-5)(KQPTPL:459/TB-TCHQ)... (mã hs chếphẩm hóachất/ mã hs của chếphẩm hóac)
Chất trợ nhuộm BLANCOLUX EN CONC (Chế phẩm chất hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang, mới 100%)... (mã hs chất trợ nhuộm/ mã hs của chất trợ nhu)
Chất làm trắng... (mã hs chất làm trắng/ mã hs của chất làm trắ)
Leucophor BMF.PK liq (Chất tăng sáng huỳnh quang dùng trong dệt nhuộm). Hàng mới 100%... (mã hs leucophor bmfp/ mã hs của leucophor bm)
Hoá chất xử lý vải, chất dùng để làm tăng độ trắng CLARITE ONE. TP: TRIDECANOL,BRANCHED,ETHOXYLATED CAS: 69011-36-5,Undecan-1-ol,ethoxylated CAS 34398-01-1,Sodiumpolyacrylate CAS 9003-04-7... (mã hs hoá chất xử lý/ mã hs của hoá chất xử)
Chất màu hữu cơ tổng hợp dạng bột- dùng trong ngành sản xuất sơn PEARL PIGMENT KW6302 Platinum Fine Gold... (mã hs chất màu hữu cơ/ mã hs của chất màu hữu)
Phụ gia làm sáng chất hữu cơ tổng hợp (OB-501F), (25KG/BAG).Cas 12224-12-3, 9002-88-4. Hàng không thuộc danh mục khai báo hóa chất. Hàng mới 100%.... (mã hs phụ gia làm sán/ mã hs của phụ gia làm)
Chất hữu cơ (OPTICAL BRIGHTENER OB-602) có tác dụng làm phát sáng cho sản phẩm,Cas 261716-94-3, 12224-12-3, 9002-88-4. Hàng không thuộc danh mục khai báo hóa chất.Hàng mới 100%.... (mã hs chất hữu cơ op/ mã hs của chất hữu cơ)
Chất tăng trắng huỳnh quang 30108XXD7110 D711 FP-127, mới 100%... (mã hs chất tăng trắng/ mã hs của chất tăng tr)
Chất ổn định uv (Mua trong nước)... (mã hs chất ổn định uv/ mã hs của chất ổn định)
Chất pha màu- 07F W/B FLUORESCENT AGENT (theo thông báo kết quả giám định 3101/N3.12/TĐ ngày 01/12/2012)(hàng chưa cógiámđịnh,công ty cam kết hàng không thuộc tiền chất,HCNH)... (mã hs chất pha màu 0/ mã hs của chất pha màu)
LEMONITE CBUS POWDER (TINOPAL DMA-X) (Các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang- trong sản xuất bột giặt).Hãng sx: Khyati.Hàng mới 100%.CAS NO: 16090-02-1.... (mã hs lemonite cbus p/ mã hs của lemonite cbu)
Hạt Phụ gia Cesa-Lazer 116691-16... (mã hs hạt phụ gia ces/ mã hs của hạt phụ gia)
Chất Tạo Màu RF- 345... (mã hs chất tạo màu rf/ mã hs của chất tạo màu)
Chất Tạo Màu EVA- 344... (mã hs chất tạo màu ev/ mã hs của chất tạo màu)
Chế phẩm hóa chất có chứa tác nhân tăng sáng huỳnh quang TOP LUCINA 2000A 
Chế phẩm hóa chất có chứa chất tăng sáng huỳnh quang TOP LUCINA 2000MU
Chất hoàn tất vải dùng trong ngành dệt Leucophor BMF liq.
Màu nước hữu cơ TS-7386 Magenta
Màu nước hữu cơ TS-7382 Orange
Màu nước hữu cơ TS-7380 Yellow
Chế phẩm hóa chất có chứa chất tăng sáng huỳnh quang, thành phần chính gồm Thioflavine, Diethyl safranine, Ethylene glycol, Axit sulfuric và nước. Thioflavine là chất tăng sáng huỳnh quang và mang lại đặc trưng cho sản phẩm.
Chế phẩm hóa chất có chứa chất tăng sáng huỳnh quang, thành phần chính gồm Thioflavine, Axit sulfuric, Đồng sulfate, Polyethylene glycol và nước. Thioflavine là chất tăng sáng huỳnh quang và mang lại đặc trưng cho sản phẩm.
Mặt hàng theo phân tích là sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như chất tác nhân tăng sáng huỳnh quang.
Chế phẩm màu hữu cơ tổng hợp có tăng sáng huỳnh quang phân tán trong Copoly (acrylonitrile: styrene), nước... dạng lỏng, dùng để tạo màu cho mực in.
HC4 - Chất hữu cơ dùng để tẩy vải whitening agent er (dùng trong ngành dệt - nhuộm). Mới 100%.
Chế phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang, dạng lỏng, màu cam - Fluorescent Pigment Orange (Y).
Chế phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang, dạng lỏng, màu tím - Fluorescent Pigment Violet (Bluish).
Thuốc nhuộm màu dùng xử lý, hoàn tất vải - Dianix Luminouse Yellow 10G (5 PLTK).
Whitening agent er
Fluorescent Pigment Orange (Y).
Fluorescent Pigment Violet (Bluish).
Dianix Luminouse Yellow 10G.
Sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như chất tác nhân tăng sáng huỳnh quang, thành phần gồm chất tác nhân tăng sáng huỳnh quang, 2-Butanone, Ethyl acetate.
Chất màu hữu cơ tổng hợp - Fluorescent Pigment Orange (Y) (mục 1).
Chế phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang, dạng lỏng, màu cam.
Chế phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang, dạng lỏng, màu tím.
Chế phẩm màu hữu cơ tổng hợp được dùng như chất tác nhân tăng sáng huỳnh quang, màu vàng.
Dùng trong ngành dệt
Fluorescence FZ-6014 Orange.
Fluorescence FZ-5005 Yellow
Fluorescence FZ-5012 Green
Cotton brightener
Transwhite CPD
Fluorescent Pigment Violet (Bluish)
Transwhite CPS-D
Fluorescent Pigment Orange (Y)
Pigmentte-yellow 1616.
Transwhite CPD.
Transwhite CPS-D.
TS-3699 Rubber Clear.
TS-1699 Rubber White.
Pigment (MDAC)
Thuốc màu cam crom dùng sản xuất sơn (Mục 14 TKHQ)
Chế phẩm thuốc màu hữu cơ tổng hợp có đặc tính tạo huỳnh quang, ở dạng bột màu cam.
Thuốc màu vàng crom dùng sản xuất sơn (Mục 13 TKHQ)
Chế phẩm thuốc màu hữu cơ tổng hợp có đặc tính tạo huỳnh quang, ở dạng bột màu vàng.
Thuốc màu xanh crom dùng sản xuất sơn (Mục 12 TKHQ)
Chế phẩm thuốc màu hữu cơ tổng hợp có đặc tính tạo huỳnh quang, ở dạng bột màu xanh lá.
A075 #& Cotton brightener - (C40H38N12Na2O8S2) Chất làm sáng sợi; Chế phẩm màu hữu cơ tổng hợp dẫn xuất từ disodium 5-[[4-anilino-6-(4-morpholinyl)-l,3,5- triazin-2-yl]amino]-2- [(E)-2-[4-[[4-anilino-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin-2-yl]amino-2- sulfonatophenyl] ethenyl] benzenesulfonate, được dùng như chất tác nhân tăng sáng huỳnh quang.
Thuốc nhuộm tẩy trắng - dùng trong ngành dệt (Transwhite CPD) C40H38N12O8S2Na2
Sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang, thành phần là Disodium 4,4' -bis [(4-anilino-6-morpholion-1,3,5-triazin-2-yI)amino]stilbene-2,2'-disulphonate, ở dạng bột.
Chất màu hữu cơ tổng hợp - Fluorescent Pigment Violet (Bluish)
Chế phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang, dạng lỏng, màu tím
Thuốc nhuộm tẩy trắng - dùng trong ngành dệt (Transwhite CPS-D) C24H16N2
Sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang, thành phần là 4,4' - (p-phenylenediethene-2,1-diyl) bisbenzonitrile, ở dạng lỏng, hàm lượng rắn 18.55%
Chất màu hữu cơ tổng hợp - Fluorescent Pigment Orange (Y)
Chế phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang, dạng lỏng, màu cam
Thuốc màu và chế phẩm làm từ chất màu hữu cơ.
Chế phẩm màu hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang, thành phần gồm có hợp chất chứa Benzonitrile và 6-phenyl-1,3,5-Trizine-2,4-diamine phân tán trong poly styrene-butadiene, ở dạng tấm.
TN2 Thuốc nhuộm màu dùng xử lý, hoàn tất vải - dùng trong ngành dệt (Transwhite CPD)-C40H38N12O8S2Na2
Sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh, quang, thành phần, là Disodium4,4'-bis [(4-anilino-6-morpholino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]stilbene-2,2'-disulphonate, dạng bột.
TN1 Thuốc nhuộm tẩy trắng - dùng trong ngành dệt (Transwhite CPS-D -C24H16N2)
Sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang, thành phần là 4,4'-(p-phenylenediethene-2,1-diyl) bisbenzonitrile, dạng lỏng, hàm lượng rắn là 18%.
Màu nước hữu cơ TS-3699 Rubber Clear. Chế phẩm màu hữu cơ, màu hồng có đặc tính huỳnh quang, dạng lỏng.
 Màu nước hữu cơ TS-1699 Rubber White. Chế phẩm màu hữu cơ, màu xanh lá có đặc tính huỳnh quang, dạng lỏng.
Mục 3: Chất màu hữu cơ tổng hợp - Pigment (MDAC).
Chất hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang, thành phần là 7- (Diethylamino)-4-methylchromen-2-one, ở dạng bột.
Chế phẩm hữu cơ tổng hợp xử lý vật liệu dệt làm tác nhân tăng sáng dùng trong ngành công nghiệp dệt nhuộm (UVITEX ERH) (mục 3 PLTK)
Thuốc màu hữu cơ tổng hợp dùng làm tác nhân tăng sáng huỳnh quang, dạng lỏng, màu xanh
Chế phẩm hóa chất có chứa chất tăng sáng huỳnh quang TOP LUCINA 2000MU
Chế phẩm hóa chất có chứa chất tăng sáng huỳnh quang, thành phần chính gồm Thioflavine, Axit sulfuric, Đồng sulfate, Polyethylene glycol và nước. Thioflavine là chất tăng sáng huỳnh quang và mang lại đặc trưng cho sản phẩm.
Chế phẩm hóa chất có chứa tác nhân tăng sáng huỳnh quang TOP LUCINA 2000A
Chế phẩm hóa chất có chứa chất tăng sáng huỳnh quang, thành phần chính gồm Thioflavine, Diethyl safranine, Ethylene glycol, Axit sulfuric và nước. Thioflavine là chất tăng sáng huỳnh quang và mang lại đặc trưng cho sản phẩm.
Thuốc màu dùng để sản xuất mực in: PIGMENT BLUE 15:3 DS0700W, hàng mới 100%
Thuốc màu dùng để sản xuất mực in: PIGMENT BLUE 15:6 E-BRF, hàng mới 100%
Thuốc nhuộm huỳnh quang (Ruco-Blanc CO-B)
Thuốc nhuộm huỳnh quang (Ruco-Blanc CO-HA)
Thuốc nhuộm huỳnh quang (Ruco-Blanc CO-MA)
Thuốc nhuộm huỳnh quang (Ruco-Blanc CO-R)
Thuốc nhuộm huỳnh quang (Ruco-Blanc PE-N)
Thuốc nhuộm huỳnh quang (Ruco-Blanc PE-NB)
Thuốc nhuộm huỳnh quang (Ruco-Blanc PE-R)
Thuốc nhuộm huỳnh quang (Ruco-Blanc PE-RR)
Hóa chất Fluorescent Whitening Agent
MEGAWHITE DMX ( TINOPAL DMA - X ) - nguyên liệu sx sp bột giặt ( chất màu huỳnh quang )
MEGAWHITE DT - nguyên liệu sx sp bột giặt ( sản phẩm hữu cơ tổng hợp dùng như chất tác nhân tăng sáng huỳnh quang )
Thuốc nhuộm vảI (tác nhân tăng sáng huỳnh quang) THREEPHOR BHV
Thuốc nhuộm vảI (tác nhân tăng sáng huỳnh quang) THREEPHOR BYB-L
Thuốc nhuộm vảI (tác nhân tăng sáng huỳnh quang) THREEPHOR MX
Chất hữu cơ tổng hợp được dùng như chất tác nhân tăng sáng huỳnh quang (chất tẩy)
SYNO WHITE 4BK - Chất tác nhân tăng sáng huỳnh quang
SYNO WHITE BYB CONC - Chất tác nhân tăng sáng huỳnh quang
Tác nhân tăng sáng huỳnh quang : Leucophor AP liq
Tác nhân tăng trắng huỳnh quang chứa dẫn xuất của Stilben ( LEUCOPHOR U LIQ)
BITTEX FP( Các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như chất tác nhân tăng sáng huỳnh quang)
BITTEX OB ( Các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như chất tác nhân tăng sáng huỳnh quang)
PHOTECH CBS-X ( Chất tăng trắng huỳnh quang, dùng trong công nghiệp sản xuất bột giặt). Hàng đóng trong 40 thùng x 25 kg/ thùng = 1000 kgs.
Hóa chất dùng trong ngành dệt nhuộm :White TR H/C đánh bóng huỳnh quang ,mới 100%
Hóa chất dùng trong ngành dệt nhuộm :White TXR đánh bóng huỳnh quang ,mới 100%
Hóa chất dùng trong ngành dệt nhuộm :Whitening SMG đánh bóng huỳnh quang ,mới 100%
Tác nhân tăng sáng huỳnh quang : Leucophor AP liq, hàng mới 100%
Tác nhân tăng sáng huỳnh quang : Leucophor U liq, hàng mới 100%
tác nhân tăng sáng huỳnh quang megawhite r h/c
FB-OB (Fluorescent brightener OB) (Chất hữu cơ dùng làm tác nhân đánh tăng sáng huỳnh quang)(1-34-0219-007)
PIGMENT thuốc màu dùng để sản xuất mực in: PIGMENT YELLOW 12G
TINOPAL DMA - X - nguyên liệu sx sp bột giặt ( chất màu huỳnh quang )
ULTRABRIGHT NS-100 (Chất tác nhân tăng sáng huỳnh quang dùng trong CN dệt nhuộm) (50 kg/1 thùng)
UNILIQUOR BR ( Chất tăng trắng huỳnh quang )
UAA00105-409 - Chất làm sáng bản in / UV-Fluorescent Blue
ChO phẩm tăng trắng huỳnh quang chứa dẫn xuất của Stilben ( LEUCOPHOR AP LIQ)
Chất màu huỳnh quang Fluoprint Orange LSC AC, dùng trong ngành dệt, mới 100%
Chất màu huỳnh quang Fluoprint Pink LSC AC, dùng trong ngành dệt, mới 100%
Chất màu hữu cơ tổng hợp dùng sx mực in Radglo RBA 09 UV Blue
Chất màu hữu cơ tổng hợp dùng sx mực in Radglo RBA 18 Magenta
Chất màu hữu cơ tổng hợp dùng sản xuất mực in - Fluorescent Pigment - Magenta 18 NFIB - Màu hồng
Chất màu hữu cơ tổng hợp dùng sản xuất mực in - Fluorescent Pigment - Orange R 14 NFIBIS - Màu cam
Chất màu hữu cơ tổng hợp dùng sản xuất mực in - Fluorescent Pigment - Pink 17 NFIB - Màu hồng
Chất màu hữu cơ tổng hợp dùng sản xuất mực in - Fluorescent Pigment - Yellow 11 NFIB - Màu vàng
Chất màu hữu cơ dùng làm tác nhân tăng sáng huỳnh quang (WA-OB)
Chất làm tăng ánh sáng huỳnh quang trong sản xuất xà phòng - Tinopal CBS-X (25 kg/thùng)
Chất làm tăng độ trắng cho giấy (Optical Brightening Agents)
Chất mầu hữu cơ tổng hợp dùng trong ngành giấy - Màu đỏ bột Direct Red 23 ( Powder) hàng mới 100%
Chất màu Neoprint Navy Blue LRF dùng trong ngành dệt, mới 100%
Chất màu Neoprint Red LN/C dùng trong ngành dệt, mới 100%
Chất màu Neoprint Yellow L2G dùng trong ngành dệt, mới 100%
Chất pha màu hữu cơ((tổng hợp,dạng hạt) - Eva 4504FT green compound
Chất phụ gia Thiophene làm tăng độ sáng cho sơn - Optical Brightening Agent OB (Dùng trong SX sơn)
chất tăng sáng hình quang AUXILIARIES ALLLIFLUO PEB (Hàng đóng đồng nhất 30kg/drum)
Chất tăng sáng huỳnh quang : TANWHITE 330
Chất tăng sáng huỳnh quang- Tinopal DMA-X (dùng trong sản xuất bột giặt)
chất tăng trắng dùng trong sản xuất giấy -Leucophor U liq. (18x1000kg), hàng mới 100%
Chất tăng trắng dùng trong sản xuất giấy, Brightness BC, (200kg x 250 thùng = 50000kg), Hàng mới 100%
Chất tăng trắng quang học Optical Brightening OB-1 New quality, mới 100%
Chất màu hữu cơ tổng hợp (HI WHITE MHR (DISPERSE DYE))
Chất làm tăng độ trắng sáng của giấy ( dạng bột ) , ( QUICK DISSOL VABLE GLUE POWDER BORA :X SODIUM HUYDROXIDE) hàng mới 100%
FLORENSCENT WHITENING AGENT VBLN (hợp chất hữu cơ tăng sáng huỳnh quang)
FLUORESCENT BRIGHTENER CF-351 - Nguyên liệu sx sp Bột giặt (Chất màu hùynh quang)
Uvitex ERH (Thuốc nhuộm huỳnh quang dùng trong ngành nhuộm - Chứng thư TT3 - 0650/N3.7/TĐ - 08/03/2007)
Uvitex NFW LIQ (Thuốc nhuộm huỳnh quang dùng trong ngành nhuộm - Chứng thư TT3 - 1759/N3.7/Tđ - 23/06/2007)
Chất tác nhân tăng sáng huỳnh quang (dùng trong ngành dệt nhuộm) TINOPAL ABP-A Liq
Chất tác nhân tăng sáng huỳnh quang (dùng trong ngành dệt nhuộm) TINOPAL ABP-X HC NEW
Chất tác nhân tăng sáng huỳnh quang(Cotton Brightener)-R0469
chất tăng sáng hình quang AUXILIARIES ALLIFLUO XFR (Hàng đóng đồng nhất 60kg/drum)
Chất tăng sáng huỳnh quang dùng trong ngành dệt. Hàng mới 100% - UVITEX BBT LIQ. DRUM 60KG
Chất tăng sáng huỳnh quang dùng trong ngành dệt. Hàng mới 100% - UVITEX BHT 180% DRUM 50KG
Chất tăng sáng huỳnh quang dùng trong ngành dệt. Hàng mới 100% - UVITEX ERH-ID DRUM 60KG
Chất tăng sáng huỳnh quang- Tinopal CBS-X (dùng trong sản xuất bột giặt)
Chất tăng trắng huỳnh quang (Leucophor AL liq) Dùng SX giấy
Chất tăng trắng huỳnh quang lợt (Leucophor U liq) Dùng Sx giấy
Chế phẩm tăng sáng huỳnh quang hữu cơ.DIKAPHOR AJL.Hóa chất xử lý giấy.hàng mới 100%
Chế phẩm tăng sáng huỳnh quang hữu cơ.DIKAPHOR DSL.Hóa chất xử lý giấy.hàng mới 100%
CHEMWHITE BBP ( Chất tăng trắng huỳnh quang )
CHEMWHITE FC-040 ( Chất tăng trắng huỳnh quang )
Thuốc màu dùng để sản xuất mực in: PIGMENT BLUE 15:3 DS0700W, hàng mới 100%
Nguyên liệu sản xuất bột giặt - Chất phụ gia Tinopal CBS-X, 25kg/carton, mới 100%
Chất màu hữu cơ tổng hợp tăng sáng huỳnh quang dùng sản xuất mực in. Optical Brightener FP127(L). Bột màu vàng. Hàng mới 100%. Có giám định T.T.3
Chất màu hữu cơ tổng hợp tăng sáng huỳnh quang dùng sản xuất mực in. Optical Brightener FP127(T). Bột màu vàng. Hàng mới 100%.
Chất màu hữu cơ tổng hợp tăng sáng huỳnh quang dùng sản xuất mực in. Optical Brightener OB1(L). Bột màu vàng. Hàng mới 100%. Có giám định T.T.3
Chất bột tăng trắng huỳnh quang OB-1E
Chất bột tăng trắng huỳnh quang OB-1X
TINOPAL CBS-X (GRANULAR) - Chất tăng trắng huỳnh quang, dùng trong công nghiệp
TINOPAL DMA-X, chất màu huỳnh quang ( NL SX bột giặt )
Thuốc màu huỳnh quang dùng cho ngành in bông vải BLUE 18
THUốC NHUộM TĂNG SáNG HUỳNH QUANG (FLOUR WHITE EB 330) 25KG/DRUM ,MớI 100%,DùNG TRONG NGàNH NHUộM VảI .
Sản phẩm hữu cơ tổng hợp (BLEACHINE AGENT) (01thùng = 30kg)
Sản phẩm hữu cơ tổng hợp (chất tăng sáng huỳnh quang) - dùng trong ngành dệt: UNIWHITER APU LIQUID
Nguyên liệu sản xuất bột giặt - Chất phụ gia Optical Brightener 15#, 25kg/thùng, mới 100%
ULTRABRIGHT NS-100 (Chất tác nhân tăng sáng huỳnh quang dùng trong CN dệt nhuộm) (50 kg/1 thùng)
UAA00105-409 - Chất làm sáng bản in / UV-Fluorescent Blue
chất tăng trắng dùng trong sản xuất giấy -Leucophor U liq. (18x1000kg), hàng mới 100%
BLANKOPHOR BRU 225% 01 - Chất tác nhân tăng sáng huỳnh quang
BLANKOPHOR ER LIQ 330% 02 - Chất tác nhân tăng sáng huỳnh quang
BLANKOPHOR ERB LIQ 330% 01 - Chất tác nhân tăng sáng huỳnh quang
Chất màu hữu cơ tổng hợp tăng sáng huỳnh quang dùng sản xuất mực in. Optical Brightener FP127(L). Bột màu vàng. Hàng mới 100%. Có giám định T.T.3
Chất màu hữu cơ tổng hợp tăng sáng huỳnh quang dùng sản xuất mực in. Optical Brightener OB1(L). Bột màu vàng. Hàng mới 100%. Có giám định T.T.3
FLORENSCENT WHITENING AGENT 4BKB (hợp chất hữu cơ tăng sáng huỳnh quang)
CHEMWHITE FC-040 ( Chất tăng trắng huỳnh quang )
OPTICAL BRIGHTENER KCB (Bột Huỳnh Quang làm tăng độ trắng dùng trong ngành nhựa)
OPTICAL BRIGHTENER KCB @ (Bột Huỳnh Quang làm tăng độ trắng dùng trong ngành nhựa)
OPTICAL BRIGHTENING AGENT OB (tác nhân tăng sáng)
THUốC NHUộM TĂNG SáNG HUỳNH QUANG (FLOUR WHITE EB 330) 25KG/DRUM ,MớI 100%,DùNG TRONG NGàNH NHUộM VảI .
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 32:Các chất chiết xuất làm thuốc nhuộm hoặc thuộc da; tannin và các chất dẫn xuất của chúng; thuốc nhuộm, thuốc màu và các chất màu khác; sơn và vécni; chất gắn và các loại ma tít khác; các loại mực